Select Your Style

Choose your layout

Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej w Siemiatyczach

XVIII Międzynarodowy Przegląd Pieśni Religijnej i Paraliturgicznej 2021

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W XVIII MIĘDZYNARODOWYM PRZEGLĄDZIE PIEŚNI RELIGIJNYCH I PARALITURGICZNYCH W SIEMIATYCZACH Z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy Metropolity Warszawskiego i całej Polski tegoroczny XVIII Międzynarodowy Przegląd Pieśni Religijnej i Paraliturgicznej w Siemiatyczach odbędzie się w dniach 19-21 listopada 2021r. Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z regulaminem i nadesłanie ankiety do dnia

NAJAKTYWNIEJSZY WOLONTARIUSZ – III EDYCJA

„NAJAKTYWNIEJSZY WOLONTARIUSZ” – III EDYCJA  Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej w Siemiatyczach oraz Stowarzyszenie ”Centrum  na wschodzie”  zapraszają do udziału w III edycji subregionalnego konkursu „NajAktywniejszy Wolontariusz”. Kandydaci ubiegać się będą o nagrodę im. Łukasza Glinko. Konkurs jest okazją aby pokazać różnorodność działań społecznych i aktywności wolontariuszy, którzy obecni są niemalże we wszystkich sferach życia społecznego

II GALA WOLONTARIATU

II Gala Wolontariatu została zorganizowana przez Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej w Siemiatyczach i Stowarzyszenie „Centrum na Wschodzie” z Osmoli w ramach projektu „PełnoAktywni Wolontariusze”. Partnerami w organizacji gali byli: Fundacja Domów Kultury Prawosławnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej i Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Bielskim. Patronatem medialnym II Galę Wolontariatu objęli: Kurier Podlaski Głos Siemiatycz, Bielsk.eu, Podlasie24.pl

II GALA WOLONTARIATU Zaproszenie

Nasz projekt obejmuje trzy powiaty: bielski, hajnowski i siemiatycki. W tym roku Gala Wolontariatu odbędzie w Bielsku Podlaskim w Hotelu Unibus dnia 19 października 2020. Gala została objęta honorowym patronatem Burmistrza Miasta. Podczas II Gali Wolontariatu nagrodzimy wolontariuszy drugiej edycji Konkursu na Najaktywniejszego wolontariusza i I edycji Konkursu na  miejsca przyjazne osobom z niepełnosprawnościami oraz