Select Your Style

Choose your layout

Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej w Siemiatyczach

Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej w Siemiatyczach działa od 28 września 1999 roku.

Głównym zadaniem Instytutu jest działalność oświatowo  – kulturalna poprzez organizowanie różnego rodzaju imprez artystycznych (koncertów, przeglądów, festiwali) o charakterze religijnym, spotkań, sympozjów, wystaw artystycznych itp. Ich celem jest między innymi pielęgnowanie i promowanie tradycji i kultury prawosławnej oraz przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym. Wiąże się to jednak z pewnymi wydatkami organizacyjnymi. których Instytut sam nie jest w stanie podołać

Instytut nie prowadzi jakiejkolwiek działalności gospodarczej i działa wyłącznie na zasadzie wolontariatu oraz dzięki serdecznej pomocy osób indywidualnych jak i nielicznych firm, dlatego zwracamy się do wszystkich ludzi dobrego serca o pomoc w naszej działalności.

Zarząd Instytutu:

  1. Ks. mitrat Bazyli Litwiniuk        – Przewodniczący Zarządu
  2. Ks. prot. Mirosław Demczuk     – Zastępca
  3. Jolanta Sobesiuk                        – Zastępca
  4. Mikołaj Żabiński                        – Zastępca
  5. Joanna Juchnowska                   – Sekretarz
  6. Maria Michalczuk                     – Skarbnik
  7. Eliasz Marczuk                          – Członek
  8. Ewa Podgórzak                          – Członek
  9. Eugenia Tkaczuk                      – Członek

NIP: 5441399324

REGON: 200376466

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie nadania osobowości prawnej „Dekanalnemu Instytutowi Kultury Prawosławnej” w Siemiatyczach –  Dokument PDF