Select Your Style

Choose your layout

Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej w Siemiatyczach

Ofiary można wpłacać na konto Instytutu:

Bank Spółdzielczy w Siemiatyczach Nr 32 8092 0001 0005 3237 2000 0010

Nazwiska osób prywatnych i nazwy instytucji (firm) które wspomogą naszą działalność, o ile nie będzie zastrzeżenia, zostaną ogłoszone podczas organizowanych przez Instytut imprez i w mediach.

Za wszelką pomoc Spasi Hospodi.

Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej
w Siemiatyczach
ul. Powstania Styczniowego 1
17 – 300 Siemiatycze
tel. 85 655 26 63
e-mail: instytut.siemiatycze@wp.pl

Szanowni Państwo
Jeśli nie podjęliście jeszcze decyzji o przyznaniu swojego 1%, pomyślcie o
Dekanalnym Instytucie Kultury Prawosławnej w Siemiatyczach