Select Your Style

Choose your layout

Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej w Siemiatyczach

II Siemiatycki Przegląd Pieśni Religijnej i Paraliturgicznej 2005

W dniach 11 – 12 listopada 2005 r. w Siemiatyczach z błogosławieństwa JE Ks. Metropolity Sawy i z inicjatywy kierownictwa Dekanalnego Instytutu Kultury Prawosławnej miał miejsce kolejny, drugi raz Przegląd Pieśni Paraliturgicznej i Religijnej. W dwa jesienne wieczory mieszkańcy...