Select Your Style

Choose your layout

Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej w Siemiatyczach

Przegląd Pieśni Religijnej i Paraliturgicznej 2011

W dniach 11 -13 listopada br. z błogosławieństwa J.E. Wielce Błogosławionego Sawy, Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski w Siemiatyczach odbył się kolejny Przegląd Pieśni Religijnej i Paraliturgicznej. W pierwszym dniu chóry wystąpiły w cerkwi śww. Apostołów Piotra i...

Przegląd Pieśni Religijnej i Paraliturgicznej 2011 – Program z repertuarem

Przegląd organizowany jest z błogosławieństwa Jego Eminencji, Wielce Błogosławionego SAWY, Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski. Organizatorem tegorocznej edycji przeglądu jest Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej w Siemiatyczach zaś współorganizatorami są: – Urząd Miasta Siemiatycze – Parafia Prawosławna świętych Apostołów...