Select Your Style

Choose your layout

Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej w Siemiatyczach

Wieczór Prawosławnej Poezji 2014

„…Слава Всевышнему Богу, Слава Ему в вышине За спасение грешнаго мира И рождество Его на земле…” Ks. Andrzej Bierezowiec, „Чудная ночь” 15 grudnia 2014 roku z błogosławieństwa Jego Eminencji, Wielce Błogosławionego Sawy, Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski, po...