Select Your Style

Choose your layout

Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej w Siemiatyczach

Przegląd Pieśni Religijnej i Paraliturgicznej – 2015 Trzeci dzień

Trzeci dzień Międzynarodowego Przeglądu Pieśni Religijnej i Paraliturgicznej w Siemiatyczach był podniosły i uroczysty dzięki obecności Jego Ekscelencji Biskupa Siemiatyckiego Jerzego. Jego Ekscelencja w swoim „słowie” powiedział ludziom zebranym w Cerkwi, że twórczość hymnograficzna stanowi piękno naszej tradycji, a...

Pieśni Religijne i Paraliturgiczne 2015 – II dzień przeglądu

Drugi dzień Międzynarodowego Przeglądu Pieśni Religijnej i Paraliturgicznej był ucztą duchową i artystyczną. Chór Cerkwi p.w. św. Ap. Piotra i Pawła w Siemiatyczach sprawił niespodziankę publiczności zgromadzonej w Cerkwi p.w. Zmartwychwstania Pańskiego i wykonał jeden z utworów wspólnie z...

Pieśni Religijne i Paraliturgiczne 2015 – I dzień przeglądu

Już po raz kolejny Siemiatycze stały się centrum sztuki. W piątek 13 listopada rozpoczął się XII Międzynarodowy Przegląd Pieśni Religijnej i Paraliturgicznej. Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej w Siemiatyczach gościł chóry i zespoły z bliższej i dalszej okolicy. Kierownik Instytutu...