Select Your Style

Choose your layout

Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej w Siemiatyczach

Dzień Edukacji 2018-Zaproszenie

17 października godzina 17:00
Cerkiew Zmartwychwstania Pańskiego w Siemiatyczach

Szczegółowe informacje

17.00 Nabożeństwo w cerkwi
17.40 Spotkanie z Jego Ekscelencją Biskupem siemiatyckim Warsonofiuszem w sali parafialnej połączone z promocja książki