Select Your Style

Choose your layout

Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej w Siemiatyczach

Dzień Edukacji Narodowej 2018

Dzień Edukacji Narodowej w Siemiatyczach

Zgodnie z tradycją lat ubiegłych, Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej w Siemiatyczach, zorganizował uroczystości związane z Dniem Edukacji Narodowej. Współorganizatorem spotkania było Bractwo Świętych Cyryla i Metodego w Siemiatyczach. W bieżącym roku 14 października wypadło w niedzielę, dlatego też konferencję przełożono na środę, 17 października.

Uroczystości rozpoczęto w cerkwi pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Siemiatyczach, gdzie o godz. 17.00 został odprawiony akatyst do Przenajświętszej Bogurodzicy, któremu przewodniczył Jego Ekscelencja Warsonofiusz, biskup siemiatycki. W nabożeństwie wzięło udział duchowieństwo Dekanatu Siemiatyckiego, nauczyciele szkół powiatu siemiatyckiego oraz parafianie.

Po nabożeństwie wszyscy przeszli do sali parafialnej, gdzie miało miejsce spotkanie z biskupem Warsonofiuszem. Spotkanie rozpoczął kierownik DIKP w Siemiatyczach ks. mitrat Bazyli Litwiniuk, który przywitał zebranych gości.

Jego Ekscelencja opowiedział zebranym o dziedzictwie bizantyńskim. Temat był nieprzypadkowy, bowiem kilka tygodni temu ukazała się książka autorstwa władyki o tym samym tytule. Poruszone zostały zagadnienia prawidłowego rozumienia symfonii w Cesarstwie Rzymskim, czyli relacji Kościół – cesarz. Jego Ekscelencja nawiązał w swoim wystąpieniu do wypraw krzyżowych, które miały oswobodzić Ziemię Świętą spod jarzma muzułmańskiego, a skończyły się tragicznie dla Konstantynopola i wschodnich ziem cesarstwa. Widać z powyższego, że nie zawsze „święty” cel przyświecający ludziom, przynosi błogosławione plony. Na zakończenie władyka Warsonofiusz zachęcił wszystkich do jak najczęstszego czytania Pisma Świętego, literatury patrystycznej i do zgłębiania wiedzy z historii Kościoła.

ks. Rafał Wawreniuk

zdjęcia: Jolanta Sobesiuk