Select Your Style

Choose your layout

Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej w Siemiatyczach

I Gala Wolontariatu w Siemiatyczach

W ramach projektu „PełnoAktywni Wolontariusze Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej w Siemiatyczach we współpracy ze Stowarzyszeniem Centrum na Wschodzie zorganizował I Galę Wolontariatu w Siemiatyczach. Naszymi partnerami było Miasto Siemiatycze i Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej z Bielska Podlaskiego. Patronatem medialnym naszą galę objęła Telewizja Polska Białystok oraz Kurier Podlaski Głos Siemiatycz.

Do Gali przygotowywaliśmy się od początku trwania projektu, już w lipcu tego roku ogłosiliśmy pierwszy konkurs, a był to konkurs literacki na opowiadanie o wolontariacie. Opowiadania pięciu laureatek konkursu i pięciu profesjonalnych pisarzy, którzy napisali opowiadania specjalnie na tę okoliczność, zostały wydane w zbiorku pod wspólnym tytułem „A co ja mogę?”. Książka po raz pierwszy została zaprezentowana podczas gali w dniu 3 grudnia 2019 roku. A data nie była przypadkowa, był to Światowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami i przeddzień Dnia Wolontariusza. Miało to dla organizatorów duże znaczenie z tego powodu, że drugi konkurs ogłoszony jesienią, to był na najaktywniejszego wolontariusza. Nasz projekt „PełnoAktywni Wolontariusze” ma za zadanie promować wolontariat integracyjny. I mamy takich wolontariuszy, niektórzy z nich odebrali w dniu gali statuetki i wyróżnienia.

To, że nasze ułomności, choroby nie są przeszkodą w pomocy innym, w byciu wolontariuszem pokazał nam patron Nagrody dla Najaktywniejszego Wolontariusza ś.p. Łukasz Glinko, którego sylwetkę zaprezentowaliśmy podczas gali. O Łukaszu opowiadali jego znajomi, przyjaciele, rodzice i on sam w filmie nagranym za jego życia. Tak jak i jemu nam też niech przyświeca jego hasło „Never give up!” Nie poddawaj się nigdy!

Na tytułowe pytanie „ A co ja mogę?” szukaliśmy odpowiedzi w panelu dyskusyjnym, w którym udział wzięli dr Anna Drabarz – pełnomocniczka marszałka woj. podlaskiego ds. osób z niepełnosprawnościami, Paweł Grabowski – lekarz, pomysłodawca i twórca powstającego na Podlasiu hospicjum im. Proroka Eliasza, Karol Izdebski – przedstawiciel Narodowego Instytutu Wolności zajmujący się Korpusem Solidarności, czyli programem wolontariatu długoterminowego oraz ks. Paweł Sterlingow – dziekan dekanatu siemiatyckiego, długoletni prezes Stowarzyszenia Miłośników Muzyki Cerkiewnej, diecezjalny opiekun Bractwa Młodzieży Prawosławnej.

Odpowiadając na to pytanie „ A co ja mogę?” i podsumowując I Galę Wolontariatu w Siemiatyczach stwierdziliśmy,

– że szybko zamieniamy „ja” na „my”, że razem możemy więcej.

– Patron nagrody dla najaktywniejszego wolontariusza ś.p. Łukasz Glinko twierdził:

„Mam tę moc, Ty też ją masz!”

– Burmistrz Miasta Siemiatycze – Piotr Siniakowicz poinformował, że każdy pracownik Urzędu Miasta może 1 dzień w roku przepracować jako wolontariusz w godzinach pracy.

– Karol Izdebski z Narodowego Instytutu Wolności przekazał nam, że Polska słabo wypada w badaniach nt. wolontariatu, jednakże województwo podlaskie przoduje w działaniach wolontariackich.

– dr Anna Drabarz dodała, że „osoby z niepełnosprawnościami, to potencjał w wolontariacie”.

– Paweł Grabowski: „Sam niewiele mogę, ale zespół ludzi może dużo.”

Reasumując, zauważyliśmy, że największym szczęściem jest spotkać na swojej drodze dobrych ludzi, tam, gdzie jest życzliwość, przyjaźń, radość zaraz po pytaniu „A co ja mogę” są pytania „Jak mogę?” i „Z kim mogę?”

Ważne są dobre gesty, warto pomagać i warto było zorganizować tę galę, by głośno wybrzmiały te słowa.

Dziękujemy wszystkim za udział, a było nas około 200 osób.

Jolanta Sobesiuk

Poniżej przedstawiamy nagrodzone w konkursach osoby.

Konkurs literacki na opowiadanie o wolontariacie – laureaci:

Luiza Bergcholc
Paulina Iwaniuk
Gabriela Urbańska
Paula Warszycka
Emilia Zalewska

Konkurs na najaktywniejszego wolontariusza:

Laureaci:

Barbara Romaniuk – Bielsk Podlaski, Klub Wolontariuszy „W jedną stronę”
Natalia  Szumarska – Siemiatycze, Bractwo Młodzieży Prawosławnej
Marek Świderski – Hajnówka, Warsztaty Terapii Zajęciowej

Wyróżnieni:

Elwira Jankowska – Dołubowo, Stowarzyszenie Pomocy Szansa
Patryk Szejbut – Dołubowo, Stowarzyszenie Pomocy Szansa
Julia Pućko  – Siemiatycze , Szkolne Koło Caritas SP3
Gabriela Michalak – Siemiatycze , Szkolne Koło Caritas SP3
Aleksandra Denisewicz – Siemiatycze, Szkolne Koło Caritas SP3
Szymon Bobiński – Siemiatycze, Szkolne Koło Caritas SP3
Maja Kaczmarek – Siemiatycze, Szkolne Koło Caritas SP3
Izabela Panasiuk – Siemiatycze, Szkolne Koło Caritas SP3
Maciej Czurak – Bielsk Podlaski, Klub Wolontariuszy „W jedną stronę”
Aleksandra Demianowicz – Siemiatycze, Bractwo Młodzieży Prawosławnej
Anetta Sienkiewicz – Hajnówka, Bractwo Młodzieży Prawosławnej

Zapraszamy też do zapoznania się z relacjami z wydarzenia:

TVP 3 Białystok:

https://bialystok.tvp.pl/

Podlasie24.pl:

http://www.podlasie24.pl/

Miasto Siemiatycze:

https://siemiatycze.eu/