Select Your Style

Choose your layout

Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej w Siemiatyczach

II GALA WOLONTARIATU

II Gala Wolontariatu została zorganizowana przez Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej w Siemiatyczach i Stowarzyszenie „Centrum na Wschodzie” z Osmoli w ramach projektu „PełnoAktywni Wolontariusze”.

Partnerami w organizacji gali byli: Fundacja Domów Kultury Prawosławnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej i Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Bielskim.

Patronatem medialnym II Galę Wolontariatu objęli: Kurier Podlaski Głos Siemiatycz, Bielsk.eu, Podlasie24.pl i TVP 3 Białystok.

Projekt „PełoAktywni Wolontariusze” obejmuje swoim działaniem trzy powiaty: siemiatycki, hajnowski i bielski. W tym roku II Gala Wolontariatu miała odbyć się w Bielsku Podlaskim. Jednakże obostrzenia epidemiczne  i względy bezpieczeństwa zmusiły nas do zmiany miejsca. Siemiatycze znajdowały się nadal w strefie żółtej i dzięki temu mogliśmy się spotkać w wąskim gronie, porozmawiać o wolontariacie i nagrodzić wolontariuszy. Pozostałe osoby uczestniczyły w wydarzeniu on-line, a była to niebagatelna liczba, bo ponad 100 osób. Honorowym Patronatem objął naszą Galę Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski, który on-line otworzył naszą uroczystość.

Projekt dobiega końca, więc podsumowaliśmy półtoraroczne działania. W ramach projektu przygotowaliśmy 9 organizacji pozarządowych do bycia  Liderami Wolontariatu Integracyjnego w naszym subregionie. Wartością dodaną jest to, że te organizacje poznały się i zaczęły wspólnie działać. Założyliśmy, że każda z nich przeprowadzi jedną akcję wolontarystyczną, ale już wiemy, że jest i będzie ich więcej. Zostało przeszkolonych ponad 100 wolontariuszy, zarówno młodzież, jak i dorośli. Wolontariat nie zna granicy wieku, o czym najlepiej świadczy fakt, że w tym roku wśród nagrodzonych wolontariuszy byli seniorzy. Bierzmy z nich przykład.

W czasie, gdy zaczęła się pandemia bardzo zweryfikowaliśmy nasze działania, jednakże ich nie zaprzestaliśmy, pojawiły się nowe akcje, pozaprojektowe: #koszyczek2020, #sercewkopercie, #PodlaskiePomaga, wolontariusze zawsze znajdą dla siebie pole do działania.

W tym roku też po raz pierwszy zorganizowaliśmy Konkurs „Miejsca Dostępne dla Wszystkich”. Cieszymy się, że to także sami użytkownicy zgłaszali takie miejsca i uzasadniali, co im się tam podoba, że nie najważniejsze są centymetry, tylko człowiek i jego stosunek do drugiego człowieka.

Podczas drugiej Gali Wolontariatu rozmawialiśmy z ciekawymi prelegentami, od których możemy czerpać pomysły. Rodzą się pomysły na nowe wspólne inicjatywy. Tu widać jak ważna jest organizacja przestrzeni do prezentacji działań wolontarystycznych i pomysłów na takie działania. Podczas Gali udało nam się poznać i połączyć ludzi, którzy mogą działać wspólnie i siebie nawzajem potrzebują.

Naszymi gośćmi byli:

– Pani Agata Rychcik-Skibińska reprezentująca działające w Hajnówce, Stowarzyszenie Kulturalne “Pocztówka” oraz A3Teatr Kolekcjonerzy Wzruszeń, pomysłodawców i realizatorów Festiwalu Wertep, zajmująca się wolontariatem międzynarodowym z programu Erasmus +,

-Pani Justyna Zalewska v-ce Manager Regionu Białystok działająca w Szlachetnej Paczce

– Pani Karina Jaroszewicz Dyrektorka Gminnego Ośrodka Kultury w Orli, prowadząca zajęcia wielopokoleniowe, m.in. jedyną w Polsce grupę seniorów kodujących

– ksiądz Sławomir Jarocewicz Dyrektor Dekanalnego Ośrodka Pomocy ELEOS z Bielska Podlaskiego

– Pani Beata Małkińska pomysłodawczyni i założycielka grupy nieformalnej „Bielskie Babeczki szyją Maseczki”

Dzięki nowym technologiom w naszej gali uczestniczył również Zastępca Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego pan Piotr Krygiel, który złożył gratulacje nagrodzonym, ale też przybliżył wszystkim Korpus Solidarności, w tym Kartę Wolontariusza. Po dalsze informacje odsyłamy na stronę www.korpussolidarnosci.gov.pl

Spotkanie odbyło się w ramach projektu „PełnoAktywni Wolontariusze” finansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020.

Jolanta Sobesiuk

Poniżej przedstawiamy listę nagrodzonych w obu konkursach:

Lista laureatów

Subregionalnego konkursu „Najaktywniejszy wolontariusz”

Lp. WOLONTARIUSZ Działania
1. Irena Dmitruk

GOK w Orli

aktywnie uczestniczy we wszelkich akcjach organizowanych przez GOK w Orli, serdeczna, podejmuje inicjatywę, organizuje akcje, spotkania, wystawy, daje przykład innym

„Anioł orlański” bez którego nie obejdzie się żadna impreza, zebranie, warsztaty, spotkanie integracyjne i kulturalne

2. Ruszkiewicz Anna

uczestnik WTZ W Dołubowie

PełnoAktywny wolontariusz, angażuje się w wolontariat akcyjny,  Wolontariat dla Niepodległej, przygotowuje rękodzieło na akcje, licytacje, uczestniczy w zbieraniu karmy dla zwierząt, akcja Człowieku podaj łapę wsparcie dla podopiecznych PSIEmiatycze i schroniska Ciapek
3. Andrzej Krasowski

Dekanalny Oddział Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia ELEOS W Bielsku Podlaskim

koordynowanie 3 zbiórek żywności w roku, poszukuje wolontariuszy, organizuje ich pracę i pracuje razem z nimi, założyciel i administrator grupy Młodzi dla Filipa Łukaszuka, wymyśla i koordynuje akcje pomocowe
4. Angelika Boruc

Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Siemiatyczach

wolontariusz Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Siemiatyczach i Stowarzyszenia Nasza Tradycja, organizacja i uczestnictwo w akcjach woluntarystycznych, zbiórkach
5. Magdalena Iwaniuk

Klub Wolontariusza „W Jedną stronę” SP 5 Bielsk Podlaski

wolontariusz długoterminowy, aktywnie uczestniczy w pracy klubu wolontariusza, daje przykład innym swoim zaangażowaniem, angażuje się też w akcje i działania poza szkołą, odwiedza pensjonariuszy Domu Pomocy w Czerewkach, nawiązała z jedną z nich bliski kontakt
6. Sławomir Kobus

uczestnik WTZ W Dołubowie

PełnoAktywny wolontariusz, angażuje się w wolontariat akcyjny,  pomoc w malowaniu ścian, tworzeniu rękodzieła, uczestniczy w zbieraniu karmy dla zwierząt, akcja Człowieku podaj łapę wsparcie dla podopiecznych PSIEmiatycze i schroniska Ciapek
7. Anna Nesteruk

Stowarzyszenie Kulturalne „Pocztówka” Hajnówka

liderka całego wolontariatu MFT Wertep, koordynatorka akcji promocyjnych przed festiwalowych, punktu informacyjnego, mentorka wolontariatu międzynarodowego
8. Wiktoria Rakowska

Klub Wolontariusza „W Jedną stronę” SP 5 Bielsk Podlaski

 wolontariusz długoterminowy, aktywnie uczestniczy w pracy klubu wolontariusza, daje przykład innym swoim zaangażowaniem, angażuje się też w akcje i działania poza szkołą, odwiedza pensjonariuszy Domu Pomocy w Czerewkach, nawiązała z jedną z nich bliski kontakt
9. Krystyna Szymańska

Stowarzyszenie „Nasza Tradycja” Siemiatycze

wolontariuszka długoterminowa Stowarzyszenia „Nasza Tradycja”, aktywna i zawsze chętna do pomocy
10. Damian Zyrczuk-Żar

uczeń Szkoły Podstawowej z DJB w Orli

aktywnie uczestniczy w akcjach szkolnych, działa również jako wolontariusz w Gminnym Ośrodku Kultury

 

Komisja konkursowa wyłoniła 3 równorzędnych laureatów, którym przyznano certyfikaty „Miejsce Dostępne dla Wszystkich – edycja 2020”:

  • Gminny Ośrodek Kultury w Orli

Uzasadnienie:
GOK w Orli to dobry przykład, że także w gminie wiejskiej można zadbać, aby wszyscy mieszkańcy mieli nieograniczony dostęp do kultury. Ponadto nagrodę przyznajemy za przygotowanie kadry placówki do pracy z osobami z niepełnosprawnościami, z seniorami, za otwartość i zainteresowanie potrzebami różnych grup mieszkańców.

  • Nadbużańskie Centrum Turystyki Kajakowej w Drohiczynie

Uzasadnienie:
Nagrodę przyznajemy za szczególną dbałość o to, aby z atrakcji Centrum mogły także skorzystać osoby poruszające się na wózku, w tym z odpowiednio zaprojektowanego symulatora pływania kajakiem. To dobry kierunek, aby turystyka kajakowa stała się także dostępna dla wszystkich.

  • Miejska Biblioteka Publiczna w Bielsku Podlaskim

Uzasadnienie:
Budynek Biblioteki jest nie tylko otwarty na potrzeby osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, ale także sensorycznymi, zwłaszcza osób niewidomych i słabowidzących. Ponadto placówka ma szeroką, i stale rozwijaną ofertę dla osób z niepełnosprawnościami. Kandydatura została zgłoszona przez użytkowniczkę, która pochwaliła podejście pracowników Biblioteki: „Wykazują się oni dużą elastycznością i zrozumieniem dla trudnych zachowań osób z zaburzeniami. Wychodzą z inicjatywą i sercem na przeciw potrzebom osób niepełnosprawnych”.

Komisja  przyznała także 3 równorzędne wyróżnienia:

  • Pustelnia Sękalik

Uzasadnienie:
Pustelnia Sękalik w Osmoli to przykład, że chcieć to móc. Nawet stuletnią stodołę i wiejskie podwórko można spróbować przystosować tak, aby stały się dostępne dla osób z różnymi potrzebami. Dzięki takiemu podejściu, we wrześniu br. mógł odbyć się tam Subregionalny Konwent Podlaskiego Sejmiku Osób z Niepełnosprawnościami oraz przedstawienie Teatru T3 z udziałem niewidomych i słabowidzących aktorów. Wyróżnienie przyznajemy, aby docenić starania i zmotywować wszystkich do rozwijania dostępności obiektów związanych z turystyką wiejską.

  • Samochodowo-Motocyklowy Podlaski Szlak Sakralny

Uzasadnienie:
Większość obiektów sakralnych nadal jest mało dostępna dla osób ze szczególnymi potrzebami. W tym kontekście doceniamy, że przy projektowaniu tego szlaku i tworzeniu tablic z informacjami o każdym obiekcie, zastosowano takie rozwiązania jak: odpowiednia wysokość umieszczenia tablicy oraz pochylnia z myślą o osobach na wózkach, a dodatkowo wszędzie umieszczono też opisy w języku Braille’a. Chcemy zachęcić zarządców świątyń, aby zadbali o ich pełną dostępność zarówno dla wiernych, jak i coraz liczniejszych turystów zainteresowanych właśnie turystyką sakralną.

  • Bielski Dom Kultury

Uzasadnienie:
Wyróżnienie przyznajemy w tej edycji „awansem”, doceniając starania, aby nowy budynek BDK był w pełni dostępny dla wszystkich mieszkańców. Budynek dopiero został oddany i poza spełnieniem wszystkich ustawowych wymogów technicznych, w najbliższych miesiącach przejdzie dużo trudniejszy test – sami jego użytkownicy, w tym osoby ze szczególnymi potrzebami ocenią jego funkcjonalność. Wierzymy, że przejdzie go pozytywnie i w przyszłości zasłuży także na certyfikat.