Select Your Style

Choose your layout

Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej w Siemiatyczach

II GALA WOLONTARIATU Zaproszenie

Nasz projekt obejmuje trzy powiaty: bielski, hajnowski i siemiatycki. W tym roku Gala Wolontariatu odbędzie w Bielsku Podlaskim w Hotelu Unibus dnia 19 października 2020. Gala została objęta honorowym patronatem Burmistrza Miasta.

Podczas II Gali Wolontariatu nagrodzimy wolontariuszy drugiej edycji Konkursu na Najaktywniejszego wolontariusza i I edycji Konkursu na  miejsca przyjazne osobom z niepełnosprawnościami oraz porozmawiamy z ekspertami o wolontariacie w trudnych czasach.

Program II gali wolontariatu

II GALA WOLONTARIATU-Plakat