Select Your Style

Choose your layout

Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej w Siemiatyczach

II Siemiatycki Przegląd Pieśni Religijnej i Paraliturgicznej 2005

W dniach 11 – 12 listopada 2005 r. w Siemiatyczach z błogosławieństwa JE Ks. Metropolity Sawy i z inicjatywy kierownictwa Dekanalnego Instytutu Kultury Prawosławnej miał miejsce kolejny, drugi raz Przegląd Pieśni Paraliturgicznej i Religijnej. W dwa jesienne wieczory mieszkańcy Siemiatycz i okolic mieli możliwość wysłuchania piętnastu chórów z dekanatu siemiatyckiego.

Tak jak w ubiegłym roku przesłuchania odbywały się w dwóch siemiatyckich świątyniach parafialnych i tak jak rok temu obie były wypełnione słuchaczami.
Swoją obecnością zaszczycił wszystkich JE Biskup Bielski Grzegorz, który otworzył Przegląd. W pierwszym dniu przesłuchań zaprezentowała się osiem chórów m.in. z Grabarki, Mielnika, Narojk, Żerczyc, Siemiatycz oraz chór rodziny Księży Awksietijuków.

Następnego dnia, oprócz trzech siemiatyckich chórów zaprezentowały się chóry z Telatycz, Tokar, Czarnej Cerkiewnej i Drohiczyna.

Należy powiedzieć, że chóry reprezentowały różne poziomy, jednak najbardziej liczyło się to, ze wszystkie śpiewały z wielkim oddaniem i w modlitewnym nastroju.

Słuchacze mogli zapoznać się z pieśniami z Bohohłasnika, które przepełnione są niesamowitym bogactwem duchowym, mądrością i miłością do Stwórcy, a także z utworami stanowiącymi stałe elementy nabożeństw prawosławnych.

Dzięki Boskiej Opatrzności i wszystkim dobrym ludziom Drugi Siemiatycki Przegląd Pieśni Paraliturgicznej i Religijnej mógł się odbyć. Pozostaje mieć nadzieję na to, że w przyszłym roku tez będziemy mogli spotkać się już trzeci raz i w jeszcze większym gronie.