Select Your Style

Choose your layout

Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej w Siemiatyczach

III Siemiatycki Przegląd Kolęd Wschodniosłowiańskich 2012 -Zaproszenie

Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej we współpracy z Siemiatyckim Ośrodkiem Kultury i Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Drohiczynie serdecznie zaprasza na kolejną edycję Siemiatyckiego Przeglądu Kolęd Wschodniosłowiańskich.

14 stycznia w Siemiatyckim Ośrodku Kultury ul. Zaszkolna 1, o godz. 17.00 wystąpią:

Zespół Omorfos Siemiatyckiego Ośrodka Kultury

Zespół istnieje drugi rok. Bierze aktywny udział w koncertach muzyki religijnej i świeckiej na terenie powiatu siemiatyckiego. Kilkakrotnie koncertował w Białymstoku. Jego Siedzibą jest Siemiatycki Ośrodek Kultury. Do zespołu należy 9 osób rozmiłowanych w muzyce wokalnej.
1. Wże zirka schodit – kolęda ukraińska
2. Pokazałaś u niebie – kolęda białoruska
3. Wiesieła swietu – kolęda rosyjska
4. Christos Spasitiel – kolęda rosyjska – opracowanie Helena Szczygoł
5. Widie Boh – kolęda rosyjska – muzyka Helena Szczygoł

dyrygent – Helena Szczygoł


Zespół Wesołe Trójeczki Przedszkola Publicznego nr 3 w Siemiatyczach

1.W stranie Iudiejskoj – kolęda rosyjska
2. Wśród nocnej ciszy – kolęda polska

Dyrygent – Maria Demczuk


Chór Dziecięco – Młodzieżowy Parafii Prawosławnej śww. App. Piotra i Pawła w Siemiatyczach

1. Hen wysoko – kolęda ukraińska
2. Kaladniki – kolęda białoruska
3. Eta nocz swiataja – kolęda rosyjska
4. Nynie Adamie – kolęda rosyjska
5. Szczedrik

Dyrygent – Ewa Podgórzak


Chór Dziecięcy Parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Siemiatyczach.

Chór dziecięcy parafii Zmartwychwstania Pańskiego został założony z inicjatywy proboszcza Ks. Bazylego Litwiniuka i dyrygentki Marii Demczuk w 2009 roku. W poprzednich latach chór brał udział w przeglądzie pieśni religijnej i paraliturgicznej jak również Siemiatyckim spotkaniu z kolędą.
1. W misti Wiflijemi – kolęda ukraińska
2. Diwnyj swiet nad Wiflijemom
3. Szto za zorka
4. Wstawaj wstawaj hospodaru

Dyrygent – Maria Demczuk.


Chór Dziewczęcy Gimnazjum Publicznego nr 1 w Siemiatyczach

Chór w obecnym składzie działa od września 2011 roku. Większość chórzystek jest uczennicami klas pierwszych gimnazjum i jest to ich pierwszy publiczny występ.
1. Bóg się rodzi – kolęda polska
2. Nocz ticha nad Palestinoj – kolęda rosyjska
3. Do szopy, hej pasterze – kolęda polska
4. Radujtiesia wsi ludii – kolęda rosyjska
5. Cicha noc – kolęda w języku rosyjskim i polskim

Dyrygent – Helena Szczygoł


Zespół Młodzieżowy FANTAZJA – Miejski Ośrodek Kultury w Kleszczelach

Zespół „Fantazja” powstał w 2006 przy Miejskim Ośrodku Kultury w Kleszczelach. W repertuarze zespołu są piosenki estradowe w językach: polskim, ukraińskim i białoruskim. Grupa uczestniczy w wielu festiwalach i koncertach w powiecie hajnowskim i bielskim. Najważniejsze osiągnięcia to: Nagroda I stopnia na Międzynarodowym Festiwalu Piosenki w Brześciu na Białorusi w 2008r., I miejsce w konkursie piosenki ukraińskiej w 2009, III miejsce w konkursie piosenki białoruskiej w 2010r.

1. „Szczodryj weczir” – kolęda ukraińska
2. „Po wsiomu switi stała nowyna” – kolęda ukraińska
3. „W stranie Iudejskoj” – kolęda rosyjska
4. „Bud’te zdorowi” – kolęda ukraińska

dyrygent – Fita Igor


Chór Parafii Prawosławnej śww. App. Piotra i Pawła w Siemiatyczach

1. Nowa radost’ stała – kolęda rosyjska
2. Oj na Ricci, Iordani – kolęda ukraińska
3. A u swiecie nam – kolęda białoruska
4. U tuju nocz priszła na swiet – kolęda białoruska
5. Diwa Maryja cerkwi stroiła – kolęda ukraińska
6. Niebo i ziemla – kolęda rosyjska

dyrygent – Jolanta Awksietijuk


Chór  Młodzieżowy Parafii Narodzenia NMP w Bielsku Podlaskim

Chór powstał w 2009 roku na bazie chóru parafialnego. Jego głównym zadaniem jest śpiew podczas nabożeństw. Oprócz tego chórzyści bardzo chętnie uczestniczą w różnego rodzaju koncertach. Należą do nich Wieczory Muzyki Cerkiewnej w Bielsku Podlaskim, Siemiatycki Przegląd Pieśni Religijnej i Paraliturgicznej, Koncerty Muzyki Cerkiewnej w Białymstoku, Wieczory Kolęd. W ubiegłym roku na Hajnowskich Spotkaniach z Kolędą chór zajął II miejsce.

1. „Anheli w nebi” – kolęda ukraińska
2. „Wyflejemska zirka ” – kolęda  ukraińska
3. „Chrystos radiłsa”  – kolęda białoruska
4. „Alliłuja” – kolęda rosyjska
5. „Oj na riekie” – kolęda rosyjska

dyrygenta – Fita AnnaDekanalny Instytut Kultury Prawosławnej we współpracy z  Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Drohiczynie serdecznie zapraszają na kolejną edycję Siemiatyckiego Przeglądu Kolęd Wschodniosłowiańskich. W br. Przegląd Kolęd odbędzie się w dnia 22 stycznia 2012 r. o godz. 17.00 w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Drohiczynie.

Wystąpią:
– chór parafii św. Mikołaja w Drohiczynie,
– zespół dziecięcy parafii Opieki Matki Bożej w Kobylanach,
(zespół wystąpi ze scenką obrzędową „Koza” – w języku ukraińskim)
– chór Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego.