Select Your Style

Choose your layout

Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej w Siemiatyczach

Konkurs Prawosławnej Poezji Religijnej Recytowanej i Śpiewanej 2018

10 grudnia 2018r. w Siemiatyckim Ośrodku Kultury odbył się Konkurs Prawosławnej Poezji Religijnej Recytowanej i Śpiewanej.

Konkurs został zorganizowany przez doradcę metodycznego ds. nauczania religii prawosławnej- Ewę Podgórzak i Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej w Siemiatyczach. W konkursie wzięło udział 38 uczniów ze szkół powiatu siemiatyckiego. Z ust dzieci i młodzieży płynęły piękne poetyckie słowa wielbiące i wychwalające Boga.

W czasie konkursu można było usłyszeć utwory w języku ukraińskim, białoruskim, rosyjskim i polskim.
Komisja w składzie: przewodniczący: Ks. mgr Eugeniusz Zabrocki, członkowie : mgr Elżbieta Leoniuk, mgr Jolanta Grzymkowska, mgr Helena Balejko i mgr Anna Głuchowska , nagrodziła następujące osoby:

 

Szkoła Specjalna

I miejsceAleksandra Okoczuk– Zespół Szkół Specjalnych w Siemiatyczach

Nauczyciel przygotowujący: Ewa Podgórzak

Wiersze:
Pieśń ukraińska- „ Biżat u Poczaiw”( język ukraiński)
Kolęda- „ W stranie Ijudiejskoj” ( język rosyjski)

 

Szkoła Podstawowa (Klasy I- III)

III miejsce-Aleksandra Sawczuk kl.I– Szkoła Podstawowa nr 1 w Siemiatyczach; Nauczyciel przygotowujący: Ewa Podgórzak

Wiersze:
Jewgienij Sanin” Molitwa- podarok” ( język rosyjski)
Ks. Marek Jakimiuk” Święta Góra Grabarka”( język polski)

III miejsce-  Ksenia Wołosiuk kl.I – Szkoła Podstawowa nr 1 w Siemiatyczach; Nauczyciel przygotowujący: Ewa Podgórzak

Wiersze:
Paweł Kateszczenko” Droga” ( język polski)
Kolęda” Boh sia rożdaje” ( język ukraiński)

II miejsce-   Michał Demczuk kl.I – Szkoła Podstawowa nr 3 w Siemiatyczach; Nauczyciel przygotowujący: Maria Demczuk.

Wiersze:
Tatiana Szołochowa” Angieł” ( język rosyjski)
Tatiana Szołochowa”Mamina modlitwa” ( język rosyjski)

II miejsce- Sofia Gnat kl.I – Szkoła Podstawowa nr 3 w Siemiatyczach; Nauczyciel przygotowujący: Maria Demczuk.

Wiersze:
Majkow” Powsiudu błagawiest’ audit” ( język rosyjski)
Fiet” Wstańcie i pajditie” ( język rosyjski)

I miejsce- Amelia Raczyniak kl.III – Zespół Szkół w Drohiczynie. Nauczyciel przygotowujący: Ks. diakon Grzegorz Klimiuk.

Wiersze:
Oj. Andrzej Bierezowiec” Antyhumor” ( język polski)
Kolęda: „ Skinija złataja” ( język rosyjski)

 

Szkoła Podstawowa (Klasy IV-VI)

WYRÓŻNIENIA:

  • Anastazja Tamara Dmitruk kl. IV- Zespół Szkolno- Przedszkolny w Nurcu Stacji; Nauczyciel przygotowujący: Jolanta Domoracka.

Wiersze:
Autor nieznany „ Uśpienie Preswiatoj Bohorodicy” ( język rosyjski)
Autor nieznany „ Kaladniki”( język białoruski)

  • Julia Krasowska kl. IV Szkoła Podstawowa nr 3 w Siemiatyczach; Nauczyciel przygotowujący: Ks. Andrzej Stremkowski.

Wiersze:
Aleksandr Puszkin „Otcze nasz” ( język rosyjski)
Autor nieznany „ Wiertie Bohu” ( język rosyjski)

  • Gabriel Sawczuk kl. V- Szkoła Podstawowa nr 1 w Siemiatyczach; Nauczyciel przygotowujący: Ewa Podgórzak

Wiersze:
Paweł Kateszczenko „ Modlitwa” ( język polski)
Autor nieznany „ O Matier Preswiataja” ( język rosyjski)

  • Wiktoria Ziniewicz kl. V- Zespół Szkół w Drohiczynie. Nauczyciel przygotowujący: Ks. diakon Grzegorz Klimiuk.

Wiersze:
Anna Achmatowa „ Na parogie biełom raja” ( język rosyjski)
Ks. Andrzej Bierezowiec „Mama” ( język polski)

  • Jakub Ziniewicz kl.VI- Zespół Szkół w Drohiczynie. Nauczyciel przygotowujący: Ks. diakon Grzegorz Klimiuk.

Wiersze:
Natalia Arsienniewa „ Modlitwa”( język białoruski)
Aleksy Chomiakow „ Wskrzeszenie Łazarza ( język polski)

 

III miejsce- Łucja Miszczuk kl. IV- Szkoła Podstawowa nr 1 w Siemiatyczach; Nauczyciel przygotowujący: Ewa Podgórzak

Wiersze:
Paweł Kateszczenko” Starzec Pustelnik” ( język polski)
Autor nieznany” Chwała Woskresszemu” ( język rosyjski)

III miejsce- Aleksandra Konstanciuk kl.V –Szkoła Podstawowa nr 1 w Siemiatyczach; Nauczyciel przygotowujący: Ks. Janusz Awksietijuk.

Wiersze:
H.Łuba „ W dień Christowa Woskriesienia” ( język rosyjski)
Paweł Kateszczenko „ Naucz mnie Panie” ( język polski)

II miejsce- Martyna Mantur kl.V- Szkoła Podstawowa nr 1 w Siemiatyczach; Nauczyciel przygotowujący: Ewa Podgórzak

Wiersze: Paweł Kateszczenko”Ikona” ( język polski)
Pieśń : „ Skorbnaja Matier” ( język rosyjski)

II miejsce- Aleksandra Wołosiuk kl.V- Szkoła Podstawowa nr 1 w Siemiatyczach;                Nauczyciel przygotowujący: Ewa Podgórzak

Wiersze: Autor nieznany „ Mój w niebie kraj radnoj” ( język rosyjski)
Pieśń : „ Skorbnaja Matier” ( język rosyjski)

I miejsce- Aleksandra Leszczyńska kl.IV – Zespół Szkół w Mielniku; Nauczyciel przygotowujący: Ks. Denis Rusnak.

Wiersze:
Autor nieznany: „ Ta radost’” ( język rosyjski)
Autor nieznany: „ Żertwiennik” ( język rosyjski)

I miejsce- Julia Jakowiuk- kl.V- Szkoła Podstawowa nr 1 w Siemiatyczach; Nauczyciel przygotowujący: Ewa Podgórzak

Wiersze:
Pieśń „ O Matier Preswiataja”( język rosyjski)
Paweł Kateszczenko „ Naucz mnie Panie” ( język polski)

 

Szkoła Podstawowa (Klasy VII-VIII)i Gimnazjum

WYRÓŻNIENIA:

Wiktoria Nikołajuk kl. VIII- Zespół Szkół w Mielniku; Nauczyciel przygotowujący: Ks. Denis Rusnak.

Wiersze:
Aleksander Błok „ Dziewuszka Pieła w cerkownom Chorie” ( język rosyjski)
Autor nieznany „ Listopad” ( język rosyjski)

III miejsce- Damian Dawidziuk kl. VIII- Zespół Szkół w Drohiczynie. Nauczyciel przygotowujący: Ks. diakon Grzegorz Klimiuk.

Wiersze:
Ks. Marek Jakimiuk „ Dziękuje Ci Boże za babci życie” ( język polski)
Aleksy Chomiakow „ Podwig” ( język rosyjski)

III miejsce- Filip Pietruczuk kl. III – Gimnazjum Publiczne nr1 w Siemiatyczach; Nauczyciel przygotowujący: Ks. Radosław Wołosiuk.

Wiersze: Ks. Marek Jakimiuk „ Pożegnanie” ( język polski)
Kolęda „ Dobryj weczir Tobi” ( język rosyjski)

II miejsce- Patrycja Mlonka kl. III– Gimnazjum Publiczne nr1 w Siemiatyczach; Nauczyciel przygotowujący: Ks. Radosław Wołosiuk.

Wiersze:
Pieśń „ Hrisznik słuchaj” ( język ukraiński)
Pieśń „ Sława Bohu za wsio” ( język rosyjski)

I miejsce- Aleksandra Owsieniuk kl. VIII – Szkoła Podstawowa w Grodzisku; Nauczyciel przygotowujący: Ks. Mikołaj Owsieniuk

Wiersze:
Kniażona E. Gorczakowa „ Woskresienije Christowo” ( język rosyjski)
Ks. Andrzej Bierezowiec „ Święte niewiasty” ( język polski)

I miejsce- Julia Dawidziuk kl. VII –Szkoła Podstawowa nr 1 w Siemiatyczach; Nauczyciel przygotowujący: Ks. Janusz Awksietijuk.

Wiersze:
Pieśń:„Nie padaj duszoju” ( język rosyjski)
Swietłana Kopyłowa „Posłusznik i monach” ( język rosyjski)

Szkoła ponadgimnazjalna

I miejsce- Aleksandra Demianowicz kl. II – Zespół Szkół im. KEN; Nauczyciel przygotowujący: Ks. Rafał Wawreniuk.

Wiersze: Autor nieznany: „ Anioł mój” ( język polski)
Kolęda: „ Spi Isusie”( język rosyjski)

I miejsce- Wiktoria Czeczuk kl. III – Zespół Szkół im. KEN; Nauczyciel przygotowujący: Ks. Rafał Wawreniuk.

Wiersze: Pieśń „ Sarowskij les” ( język rosyjski)
Kolęda „ Nocz ticha nad Palestinoj” ( język rosyjski)

 

Wszystkich wyróżnionych zapraszamy na Wieczór Poezji dnia 16 grudnia na godzinę 16 do Siemiatyckiego Ośrodka Kultury.