Select Your Style

Choose your layout

Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej w Siemiatyczach

Wieczór Prawosławnej Poezji 2014-Zaproszenie

15 grudnia po raz piąty w Siemiatyckim Ośrodku Kultury odbędzie się Wieczór Prawosławnej Poezji. Podczas Wieczoru wystąpią nagrodzeni i wyróżnieni uczniowie biorący udział w Konkursu Prawosławnej Poezji Religijnej Recytowanej i Śpiewanej dn. 8 grudnia.

Uczestnicy zaprezentują utwory w języku białoruskim, rosyjskim, ukraińskim i polskim.Tego dnia będzie można obejrzeć dwie wystawy. Wystawę pokonkursową pt.„TRADYCJE I OBRZĘDY BOŻONARODZENIOWE I NOWOROCZNE W SZTUCE LUDOWEJ ”, oraz obejrzeć prace uczestników warsztatów rękodzieła deocepage, organizowanych przez Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej w Siemiatyczach dofinansowanych przez Urząd Miasta w Siemiatyczach. Wręczone też zostaną dyplomy i upominki laureatom tych konkursów.

 

Wieczór Poezji organizowany jest z błogosławieństwa Jego Eminencji, Wielce Błogosławionego SAWY, Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski.

Organizatorem jest Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej w Siemiatyczach oraz Doradca metodyczny ds. nauczania religii prawosławnej w Siemiatyczach

Serdecznie zapraszamy wszystkich 15 grudnia 2014 r. o godz. 16.00 do Siemiatyckiego Ośrodka Kultury ul. Zaszkolna 1