Select Your Style

Choose your layout

Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej w Siemiatyczach

Międzynarodowym Przeglądzie Pieśni Religijnej i Paralitugicznej w 2018 r. – Program

Program 15 Międzynarodowego Przeglądu Pieśni Religijnej i Paraliturgicznej w Siemiatyczach

 

Piątek 16 listopada godz 17:00

 1. Chór Parafii Zmartwychwstania Pańskiego – Siemiatycze

Dyrygent: Maria Demczuk

Chór powstał w chwili kiedy została zbudowana tymczasowa cerkiew (1992 r.), kiedy rozpoczęto odprawianie nabożeństw przez kler Parafii śww. App. Piotra i Pawła. Chór brał udział w Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce i każdego roku bierze udział w Siemiatyckim Przeglądzie Pieśni Religijnej i Paraliturgicznej.

 • Siem słow Syna Bożyja – Poczjewski Bohohłasnik
 • Łyne pisnia pro Isusa
 • Pokajanije – Poczajewski Bohohłasnik
 1. Chór „Dzwoneczki z Jedyneczki” – Siemiatycze

Dyrygent: Ewa Podgórzak

Chór istnieje od września 2015 roku. Został zorganizowany w Szkole Podstawowej nr1 w Siemiatyczach. Obecnie próby odbywają się na plebanii przy parafii Śww. App. Piotra i Pawła w Siemiatyczach. Dzwoneczki występowały już na Parafialnym Koncercie Kolęd i Koncercie Kolęd Wschodniosłowiańskich w latach 2016,2017 i 2018 oraz na Międzynarodowym Przeglądzie Pieśni Religijnej i Paraliturgicznej w latach 2016i 2017, a także na Ekumenicznym Koncercie Kolęd w Szkole Podstawowej nr 1 w latach 2016,2017 i 2018. Dzieci zaprezentowały się również w Przedszkolu nr 1 oraz na choince parafialnej w 2016roku, a także na Międzynarodowym Festiwalu pt.: „Pod Opieką Bogurodzicy”, który odbył się 1 czerwca 2018r. w Bielsku Podlaskim.

 • O Mati Preswiataja – sł. i muz. archidiakon Iosif Diaczenko
 • Sława Bohu za wsio – pieśń z Bohohłasnika
 • Kolenoprykłonienije – pieśń z Bohohłasnika
 • Skorbnaja Matier – pieśń wielkopostna
 1. Zespół „Nowina” – Moszczona Królewska

Kierownik: Helena Datczuk

Zespół istnieje 13lat. Posiada bogaty i różnorodny repertuar w językach ukaraińskim, białoruskim, polskim, rosyjskim i gwarze lokalnej. Ma na swoim koncie setki występów na scenach krajowych oraz na Białorusi, Ukrainie i Litwie. W tym roku reprezentował nasz region na 52 Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą. Zespół ,,Nowina,, kultywuje i przekazuje tradycje dawnych obrzędów; ,,Jurija,, ,, Kolędowania z Gwiazdą,, i ,,Korowaja Weselnego,, Jest laureatem wielu nagród. Śpiew daje członkom zespołu wiele radości i pozytywnego spojrzenia na codzienność.

 • U tiażku hodynu – pieśń zasłyszana w wykonaniu matuszki Swietłany Buszczak
 • Zapajut akafist saławi – sł. S. Ałabin, mel. K. Stiepanowa
 • Ticho, Ticho – pieśń zasłyszana w wykonaniu prot. Aleksandra Sierdeczenoho
 1. Chór Parafii Zmartwychwstania Pańskiego – Bielsk Podlaski

Dyrygent: Ewa Tarasiuk

Chór Cerkwi Zmartwychwstania Pańskiego w Bielsku Podlaskim jest ważną częścią społeczności parafialnej. Tworzą go ludzie z pasją, kochający muzykę cerkiewną i śpiew. Główną misją jest śpiew podczas nabożeństw, ale też reprezentowanie parafii na forum miasta oraz poza nim. Chór brał między innymi udział w Wieczorach Muzyki Cerkiewnej w Bielsku Podlaski oraz w Międzynarodowym Festiwalu ,,Pod opieką Bogarodzicy,, .

 • O wsiepietaja Mati Diewo
 • Diewy
 • O Diewo czystaja
 • Molitwa Hospodi Pomiłuj
 1. Zespół „Niezabudki” – Nurzec Stacja

Zespół rozpoczął swoją działalność artystyczną w maju 2008r przy gminnym ośrodku upowszechniania  kultury w Nurcu-Stacji, uczestniczy w konkursach piosenki białoruskiej i ukraińskiej a także w przeglądach folklorystycznych oraz pieśni  religijnej Paraliturgicznej. Niezabudki wspólnie z zespołem Nowina z Moszczony Królewskiej mają w repertuarze opracowany obrzęd wieczoru panieńskiego z wypiekiem korowaja weselnego. Obrzęd ten zaprezentowali w Domu Kultury w Kornicy i Domu Kultury w Czeremsze oraz podczas 11 Festiwalu Korowaja Mielnickiego w Mielniku.

 • Ty baczysz Boże
 • Pieśń Poczajewska
 • Jest u Ptic Niebiesnych gniezda
 • Nauczy mienia Boże
 1. Chór dziecięcy Parafii Zmartwychwstania Pańskiego – Siemiatycze

Dyrygent: Maria Demczuk
Chór w obecnym składzie powstał w 2017r. i ma na celu przygotować młodych ludzi do zasilenia w przyszłości chóru parafialnego. Dzieci zaprezentowały się podczas tegorocznego przeglądu kolęd wschodniosłowiańskich w Siemiatyczach i 14 Międzynarodowego Przeglądu Pieśni Religijnej i Paraliturgicznej oraz podczas Wieczoru Kolęd w Katedrze Metropolitalnej w Warszawie.

 • Sarowski les
 • O Mati Preswiataja
 1. Chór dziecięcy Parafii św. Trójcy – Hajnówka

Dyrygent: Justyna Marczuk

Po kilkuletniej przerwie w działalności i przy widocznym braku odpowiednio przygotowanych osób do zasilania chóru młodzieżowego pojawiła się inicjatywa reaktywacji Dziecięcego Chóru Soboru św. Trójcy. Początkowo podjął się tego zadania o. Paweł Korszak, a w lutym 2015 roku przekazał on chór pod opiekę Justyny Marczuk. Prowadzi ona zespół do chwili obecnej odkrywając przed młodymi śpiewakami – często poprzez zabawę – kolejne tajniki sztuki wokalnej. W czasie prób dzieci poznają także język nabożeństw i znaczenie śpiewanych tekstów. Głównym zadaniem chóru jest śpiew podczas pierwszej niedzielnej Liturgii wraz z chórem młodzieżowym, jak odbywało się to przed laty. W latach 2016, 2017 oraz 2018 Chór Dziecięcy Soboru Św.Trójcy w Hajnówce zajmował drugie i trzecie miejsca w swojej kategorii w Hajnowskich Spotkaniach z Kolędą Prawosławną. Wziął udział w XIII Międzynarodowym Przeglądzie Pieśni Religijnej i Paralitugicznej w Siemiatyczach. Chór dwukrotnie brał udział w MFHDMC otrzymując wyróżenienia.

 • Hora Afon
 • Ksenija Błażennaja
 • Modlitwa Jezusowa
 • Sarowski Lies
 1. Chór „Kupalinka” – Kobryń (Białoruś)

Dyrygent: Ałła Prijmaczuk

Wzorcowy chór „Kupalinka” Kobryńskiej Dziecięcej Szkoły Sztuk istnieje od 1997 r. Jego dyrygentem i kierownikiem artystycznym jest Ałła Prijmaczuk. W chórze śpiewają uczniowie starszych klas szkoły muzycznej i jej absolwenci. Repertuar stanowi klasyka rosyjska i obca, opracowania pieśni ludowych, muzyka duchowna i kompozycje współczesne. Zespól prowadzi aktywna działalność koncertową, zarówno w szkole, jak też w mieście i całym regionie. Uczestniczy również w lokalnych i krajowych konkursach i festiwalach muzyki duchownej. Jest laureatem festiwali w Polsce, Bułgarii, Szwajcarii i na Białorusi.

 • Molitwa – M. Lermontowa
 • Bud` so mnoju – sł. J Entina, muz. E Kryłatowa
 • Ksenija Błażennaja – opr. J. Denisowa
 • Zapajut akafist sołowi – sł. S. Alabina, muz. K. Stepanowa, opr. Ihumen Nikifor

Sobota 17 listopada godz. 16:00

 1. Chór Parafii Św. Ap. Piotra i Pawła – Siemiatycze

Dyrygent: Jolanta Awksietijuk

Chór Parafii Prawosławnej Św.w. ap.p Piotra i Pawła w Siemiatyczach powstał w 1988 r, z inicjatywy obecnego proboszcza ks. mitrata Andrzeja Jakimiuka który był też jego pierwszym dyrygentem. Tworzy go młodzież jak również osoby dorosłe, których łączy wspólne zamiłowanie do śpiewu.  Chór śpiewa w czasie nabożeństw niedzielnych i świątecznych,  bierze czynny w życiu muzycznym cerkwi.  Uczestniczył w Dniach Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce, Wieczorach Muzyki Cerkiewnej w Bielsku Podlaskim, Siemiatyckich Przeglądach Pieśni Religijnej i Paraliturgicznej oraz Kolęd Wschodniosłowiańskich, prezentował kolędy w Katedrze św. Marii Magdaleny w Warszawie. W 2012 r. chór otrzymał wyróżnienie na Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej. W tym samym roku została wydana płyta „Podlaskie kolędowanie”. Uczestniczył w nagraniu kolęd dla Telewizji regionalnej TVP Białystok jak również liturgii bożonarodzeniowej, która była emitowana w 2 programie Polskiego Radia. Obecnie dyrygentem chóru jest  matuszka Jolanta Awksietijuk.

 • Molitwiennyj wopl` pokajannyj – sł. schiihumen Sawwa, opr. Michał Warszycki
 • Nieużeli – opr. lektor Michał Warszycki
 • Pozowi mienia Hospod` – opr. lektor Michał Warszycki
 • Pryiditie wspoim ludije – fragment 5 koncertu D. Bortnianskego
 1. Chór „Bractwo” – Bielsk Podlaski

Jolanta Ostaszewicz

Chór powstał w listopadzie 2014 roku przy Kole Bractwa i składa się wyłącznie z jego członków. Członkowie chóru poprzez swój śpiew pragną świadczyć o swojej wierze i tradycji prawosławnej. Ukazać piękno słów i muzyki w języku wschodniosłowiańskim. W swoim repertuarze mają tylko pieśni religijne, paraliturgiczne i kolędy. Chór występował kilkakrotnie w Białymstoku, Terespolu, Siemiatyczach, Boćkach, Czerewkach i na wszystkich uroczystościach w Bielsku Podlaskim i wewnątrz swego Bractwa. Członkowie chóru nadal przychodzą z pomocą rodzinie zmarłego poprzez śpiewanie pieśni i czytanie Psałterza przy zmarłej osobie.

 • Diewuszka pieła w cerkownom chore – sł. Aleksander Blok, muz. mel ludowa w opracowaniu Wiktora Zacharczenko
 • Miedleno w dwieri cerkownyje – sł. Aleksander Blok, muz. mel ludowa w opracowaniu Wiktora Zacharczenko
 • Nocz hłubokaja ticho stojat sady – pieśń duchowa w opracowaniu ihumena Nikifora
 • Moj w niebie kraj radnoj
 1. Chór Parafii Zaśnięcia NMP – Bielsk Podlaski

Dyrygent: Swietłana Danilewicz

Chór powstał w 1997 r. Głównym celem działalności jest śpiew podczas nabożeństw oraz propagowanie muzyki cerkiewnej na koncertach i festiwalach. Występował na festiwalach, konkursach i przeglądach zdobywając nagrody i wyróżnienia. Otrzymał Grand Prix na XI Międzynarodowym Festiwalu Kolęd Wschodniosłowianskich, I nagrodę na IV Przeglądzie Chórów Kolędniczych, czterokrotnie przyznana była I nagroda na Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Cerkiewnej oraz Hajnowskie Dni Muzyki cerkiewnej w Hajnówce. Do sierpnia 2014 roku dyrygentem chóru był Pan mgr Ireneusz Ławreszuk. Od września 2014 do grudnia 2017 roku dyrygentem chóru był ks. diakon Rafał Dmitruk. Nastepnie obowiązki dyrygenta pełniła pani Ewa Łukianiuk, a od kwietnia 2018 roku pełni je pani Swietłana Danilewicz.

 • Nauczy menia Boże skorbiet` – sł. wielkiego księcia Konstantyna Romanowa
 • Preswietłyja kniazi – kant do św. Apostołów Piotra i Pawła
 • Ty moja Mati, Caryca Niebiesnaja – mel. Poczajewskiej Ławry
 • Dnies otwierzajetsia – kant do wlk. męcz. Jerzego Zwycięzcy
 1. Zespół „Zaranak” – Bereza (Białoruś)

Dyrygent: Jelena Gowin

Zespół Ludowy zaistniał w 1990r. Założycielem i kierownikiem artystycznym jest pani Helena Gowin. Główny cel i zadania jakie przyjął zespół to: – popularyzacja białoruskiej sztuki ludowej, odtworzenie i kultywowanie tradycji regionalnych i narodowych. Repertuar zespołu jest bardzo zróżnicowany: białoruskie, ukraińskie, rosyjskie pieśni ludowe we współczesnej aranżacji. Jest laureatem i zwycięzcą w wielu regionalnych,  międzynarodowych festiwalach i konkursach. Często występuje w Polsce przy okazji różnych uroczystości. Oprócz udziału w koncertach, prowadzi aktywną działalność kulturalną, organizuje różnego rodzaju uroczystości w mieście i regionie. Sukcesem zespołu jest rzetelność, oryginalna aranżacja , a przede wszystkim profesjonalizm.

 • Batiuszka Sergiej – kant
 • Angieł Chranitel – sł. i muz. mnich Lawrentij
 • Sława Bohu za wsio
 • Mnogoletije – duchowna pieśń
 1. Chór Cerkwi św. Marii Magdaleny – Słochy Annopolskie

Dyrygent: Ewa Podgórzak

Chór istnieje od 2010 roku i został zorganizowany na potrzeby budującej się cerkwi we wsi Słochy Annopolskie. W jego skład wchodzą osoby, które od wielu lat śpiewają podczas nabożeństw. Od kilku lat w okresie świąt Bożego Narodzenia kolęduje w domach parafian na rzecz swojej cerkwi, a także parafii. Chór występował w poprzednich latach na Przeglądzie Pieśni Religijnej i Paraliturgicznej. 20.08.2014r. zaprezentował się podczas poświęcenia Cerkwi w swojej miejscowości. Tego dnia chór otrzymał „List pochwalny” od Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy Metropolity Warszawskiego i całej Polski.

 • Bogorodice, Bogorodice – pieśń do Bogarodzicy
 • Ksenia Błażennaja – pieśń z Bohohłasnika
 • Boże pomiłuj mienia – Archidiakon Roman Tembierh
 1. Chór Parafii św. Mikołaja – Drohiczyn

Dyrygent: ks. diakon Grzegorz Klimiuk

Chór istnieje przy drohiczyńskiej parafii, aktywnie uczestniczy w nabożeństwach. Co roku bierze udział w Przeglądach Pieśni Religijnej i Paraliturgicznej w Siemiatyczach oraz Spotkaniach z Kolędą Wschodniosłowiańską w Drohiczynie. W roku 2012 wystąpił na Międzynarodowym Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej, gdzie otrzymał wyróżnienie w kategorii chórów parafialnych.

 • Mój w niebie kraj radnoj
 • Istinnaja Mati Swieta
 • Nie unywaj dusze moja
 • W głubokom mołcznii
 1. Chór Kameralny „Melodos” – Poznań

Dyrygent: Patryk Uwe Mirowski

Chór kameralny „Melodos” z Poznania specjalizuje się w wykonywaniu muzyki cerkiewnej. Zespół założony został z prywatnej inicjatywy dyrygenta. Swoją nazwę zaczerpnął bezpośrednio od św. Romana Melodosa, urodzonego w Emesie ok. 490 r. świętego mnicha w Kościele prawosławnym oraz diakona i świętego Kościoła katolickiego, wielkiego poety religijnego Cesarstwa Bizantyjskiego. „Melodos” jest jednym z nielicznych tego typu chórów w Wielkopolsce. W swoich kręgach skupia profesjonalnych muzyków oraz ludzi z bardzo dużym, wieloletnim doświadczeniem chóralnym. Są to przede wszystkim miłośnicy i pasjonaci liturgicznych pieśni kościoła prawosławnego. Chór kameralny „Melodos” pod dyrekcją Patryka Uwe Mirowskiego jako zespół zawiązał się końcem 2014 roku. Mimo że istnieje stosunkowo krótko, w swoim dorobku ma obszerny repertuar i wiele udanych koncertów.

 • Bogorodice Diewo – Siergiej Rachmaninow
 • Kondak akafista do Matki Bożej – J. Denisowa
 • Psalm 102 – Michaił Ipolitow – Iwanow
 • Strannik – opr. lektor. Michał Warszycki
 1. Zespół „Omorfos” – Siemiatycze

Dyrygent: Helena Szczygoł

Zespół powstał w 2010 roku przy Siemiatyckim Ośrodku Kultury. W jego w skład wchodzą osoby kochające ponad wszystko muzykę. Repertuar zespołu jest różnorodny. Są to utwory popularne, ludowe białoruskie i polskie, religijne i kolędy .Zespół koncertuje na scenach polskich miast i wsi oraz za granicą. Śpiewał w teatrze w Mińsku na Białorusi oraz w Operze Podlaskiej w Białymstoku. Od początku istnienia był wielokrotnie nagradzany.

 • Hospodi Wozwach – sł. Porfirowa, muz. Lepieszyński
 • Molitwa Angiełu Chranitielu – muz. Orłowa
 • Chwalebna Pieśń do św. Cyryla i Metodego
 • Nieuwiadajemyj cwiet – pieśń z Bohohłasnika
 1. Chór Parafii św. Aleksandra Newskiego – Kobryń (Białoruś)

Dyrygent: Natalia Wołodina

Chór w tym składzie funkcjonuje już od dziesięciu lat. Kierownikiem artystycznym jest pani Natalia Wołodina.  Filarem zespołu są nauczyciele z miejscowej  szkoły artystycznej, także pracownicy, urzędnicy, emeryci. Oprócz udziału w liturgiach w soborze św. Aleksandra Newskiego, chór aktywnie uczestniczy w różnego rodzaju festiwalach i koncertuje  w kraju jaki i za granicą, też  w sąsiedniej  Polsce. W 2014 r.- I miejsce w IX Minskim Międzynarodowym Festiwalu, zajął I w  X Minskim Międzynarodowym Festiwalu Pieśni Liturgicznej. W 2014r. – II miejsce w  XXXIV Festiwalu Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce, 2017r. –  III miejsce w XVI Międzynarodowego Festiwalu „Kałożskij błagowiest” w Grodnie, 2014 i 2015r. – zespół uczestniczył w  Przeglądzie Pieśni Liturgicznej i Paraliturgiczne w Siemiatyczach, 2015 i 2016r. uczestniczył także w XIX i XX Międzynarodowym Festiwalu Kolęd Wschodniosłowiańskich w Terespolu,  również brał udział w festiwalu „Pojte Bogu Naszemu, pojte” w Drogiczynie na Białorusi. Rokrocznie uczestniczy w koncercie „Zwiezda Rożdziestwa” w Kobryniu

 • Iszczytie Boga – A. Zubicz
 • Bogorodice Diewo –  Rachmaninow
 • Sowiet Prewiecznyj – Piotr Czesnakow, solo Olga Kożuch-Kamińskaja
 • Sleza – opr. J Denisowa, solo: O. Kożuch-Kamińskaja, N. Demidiuk, G. Dmitrenko
 1. Chór Parafii Narodzenia NMP – Bielsk Podlaski

Dyrygent: Marta Zinkiewicz

Chór śpiewa w czasie uroczystości świątecznych i nabożeństw sprawowanych w parafii. Czynnie bierze też udział w życiu muzycznym miasta i okolic. Od ponad 10 lat z zespołem pracuje Marta Zinkiewicz – absolwent Instytutu Muzykologii na Uniwersytecie Warszawskim. W tym okresie chór uczestniczył m.in. w Międzynarodowym Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce, gdzie otrzymał III nagrodę w kategorii chórów parafialnych miejskich.

Zespół uczestniczy regularnie w Wieczorach Muzyki Cerkiewnej oraz Wieczorach Kolęd w Bielsku Podlaskim. Chętnie przyjmuje zaproszenia do koncertowania podczas licznych imprez muzycznych organizowanych m.in. w Białymstoku, Siemiatyczach, Terespolu, Warszawie, Ustroniu, Cieszynie, Sandomierzu, Gdańsku oraz na świętej Górze Grabarce.

Oprócz kompozycji sakralnych chór chętnie wykonuje również wschodniosłowiańskie pieśni ludowe.

 • Mire łukawyj – kant z XVIIIw.
 • Wiera wieczna, wiera sławna
 • Oj, zijszła zora
 • Mój w niebie dom

Niedziela 18 listopada godz. 16:00

 1. Chór Młodzieżowy Parafii Zmartwychwstania Pańskiego – Siemiatycze

Dyrygent: Maria Demczuk

Chór powstał z chwilą erygowania parafii w 1996 r. Założycielem i dyrygentem przez wiele lat był proboszcz parafii – ks. Bazyli Litwiniuk. Obecnej chórem kieruje Maria Demczuk. Brał udział w Międzynarodowych Festiwalach: Muzyki Cerkiewnej  i Hajnowskich Dniach Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce, Kolęd Wschodniosłowiańskich w Terespolu, Wieczorach Pieśni Cerkiewnych w Bielsku Podlaskim i Siemiatyckim Przeglądzie Pieśni Religijnej i Paraliturgicznej oraz podczas Dni Białegostoku, w tym roku występował podczas paschanych koncertów w Kobryniu i Brześciu na Białorusi. W swoim repertuarze posiada wiele pieśni paraliturgicznych. Chór śpiewa w niedziele i święta podczas pierwszej św. Liturgii. Każdego roku młodzież podtrzymuje tradycję kolędując na terenie swojej parafii.

 • Wsi Tia chory – pieśń do św. Trójcy, Piński Obichod
 • Agar` – historia starotestamentowa
 • Sijaj na niebie czystaja – kant
 1. Zespół „Bylina” – Wisaginas (Litwa)

Dyrygent: Jelena Czurakowa

Zespół został założony w 1994r. W swoim repertuarze ma tradycyjne pieśni, tańce i przyśpiewki różnych folklorystycznych regionów Rosji. Szczególne miejsce zajmują utwory religijne, rokrocznie w okresie postu bożonarodzeniowego zespół przygotowuje   koncert  „pieśni duchowych”.

W skład zespołu wchodzą głownie parafianie cerkwi pw. św. Pantelejmona w Wisaginasie , kilka osób śpiewa w chórze cerkiewnym i z błogosławieństwa proboszcza aktywnie uczestniczą w życiu  parafii. Trwała przyjaźń, współpraca łączy zespół z innymi prawosławnymi parafiami Litwy.

Zespół pracuje nad odtworzeniem ludowych obrzędów i tradycji związanych z takimi świętami, jak: „Maslenica”, „Zaklikanie wiosny” , „Pascha”, „Krasnaja gorka”,  Trojca”, „Dmitrowyj dień” czy „Zimowe światki”. W taki sposób repertuar tworzą utwory w naturalnym rytmie kalendarza. Dzieci i dorośli własnoręcznie szyją kostiumy, wyszywają, wyplatają zapaski zgodnie z tradycją ludową. Zespół koncertował w wielu miastach Litwy, a także Białorusi, Polski, Niemiec i Łotwy, uczestniczył w wielu festiwalach folklorystycznych regionalnych i międzynarodowych. Z repertuarem pieśni liturgicznych występował na festiwalu chórów cerkiewnych w Wilnie , a także na międzynarodowym Festiwalu Pieśni Prawosławnych w Minsku na Białorusi. Często bywa na głównym święcie w cerkwi św. Jerzego w Smoleńsku. W Przeglądzie Pieśni Liturgicznych i Paraliturgicznych w Siemiatyczach z uczestniczył w 2013r.

 • Zastupnice usierdnaja – kant XVIIIw.
 • Oj szli-proszli tri siestruszeczki – mel. ludowa
 • Sława Bogu – mel. ludowa
 • Samaranka – mel. ludowa
 1. Chór Dziecięcy Parafii Zmartwychwstania Pańskiego – Białystok

Dyrygent: Iwona Romańczuk

Chór dziecięcy działający przy Parafii Prawosławnej p.w. Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku istnieje od 1992 roku. Dzieci i młodzież aktywnie uczestniczą w nabożeństwach odprawianych w świątyni parafialnej śpiewając podczas niedzielnej Św. Liturgii oraz z okazji Świąt parafialnych. Chór dziecięcy Parafii Prawosławnej p.w. Zmartwychwstania Pańskiego wielokrotnie występował w Wieczorach Kolęd w Operze i Filharmonii Podlaskiej oraz podczas Białostockich Dni Muzyki Cerkiewnej i koncertach muzyki cerkiewnej z okazji Dni Miasta Białegostoku. W bieżącym roku chór wydał swoją pierwszą płytę z pieśniami paraliturgicznymi zatytułowaną Dom mojej duszy.

 • Gresznik – mel. ludowa
 • Wiera Nadieżda Lubow – mel. ludowa
 • Błagodaru Tiebia Spasitel – mel. ludowa
 • Wiera wieczna – mel. serbska
 1. Chór Parafii św. Jana Chrzciciela – Hajnówka

Dyrygent: Vita Kotsyubaylo

Chór parafialny, utworzony od momentu założenia parafii. Obecny  chór składa się z członków chóru „Woskliknowienie” jak również osób które brały udział w warsztatach pieśni paraliturgicznych. Chór bierze udział w wielu konkursach i festiwalach krajowych i międzynarodowych, zdobywając nagrody i wyróżnienia.

 • Boże moj, Boże mój
 • Wyletiela dusza z tiela
 • Żyła wdowa Solomia
 • Dmitriju Muczeniku
 1. Chór Matuszek Diecezji Warszawsko-Bielskiej

Kierownik Ihumenia Hermiona,  Dyrygent: Elżbieta Wojcieszuk

Chór powstał z błogosławieństwa Jego Eminencji Metropolity Warszawskiego i całej Polski Sawy w 2004r. Corocznie śpiewa Liturgię Świętą podczas konferencji matuszek diecezji warszawsko-bielskiej. Brał udział w Wieczorze Kolęd w Warszawie w 2005r. oraz w Przeglądzie Chórów Cerkiewnych w Drohiczynie na Białorusi w 2007r.

 • Dien` woskresnyj
 • Błagodatnyj dom
 • Pritcza „Sledy”
 • W chramie
 1. Chór Parafii św. Mikołaja – Irpeń (Ukraina)

Dyrygent: Anna Kifenko

Chór z cerkwi pw. św, Mikołaja powstał w 2000r., obecnie liczy 20 osób. Jest wielokrotnym laureatem Wszechukraińskich i Międzynarodowych festiwali i konkursów. W 2014r.- nagrodzony tytułem Laureata II stopnia w kategorii „zespoły” na IV Wszechukraińskim Ffestiwalu – Konkursie „Pientikostija”,a w2015r. i 2016r.– tytułu Laureata I stopnia, w 2015r- zwycięzca w Miejskim Festiwalu Chórów „Rożdziestwienskaja zwiezda” , w kategorii „zespoły” na V Wszechukraińskim, w 2016r. – brał udział w XII Przeglądzie Pieśni Liturgicznej i Paraliturgicznej w Siemiatyczach, w 2016r.- zdobył wyróżnienie w jubileuszowym XXXV Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce  w kategorii „chóry miejskie”, w 2017r. – Laureat Wszechukraińskiego Festiwalu Chórów „Ave Maria” w Krzemieńcu, w 2018r. – II miejsce na  Festiwalu  „Kałożskij błagowiest” w Grodnie na Białorusi.

 • Radujsia radost Twoju Wospiewaju – kant XVIIw.
 • Zraszcza mia bezgłasno – stichira za zmarłych
 • Iisus dnes` ot hroba wstaje – kant, O. Koszyc
 • Teszut` tesli – kant bożonarodzeniowy, muz. W. Żdankina, sł. I. Antonowicza
 1. Chór Młodzieżowy Katedry św. Mikołaja – Białystok

Dyrygent: Joanna Jurczuk

Młodzieżowy Chór Prawosławnej Katedry p.w. św. Mikołaja w Białymstoku powstał w 1982 roku. Chór utworzono z myślą o porannych, niedzielnych liturgiach oraz innych nabożeństwach odprawianych w katedrze. Pierwszym dyrygentem chóru był ksiądz protodiakon B. Dubec, a kolejnym ksiądz A. Łysynkiewicz (od 1988 do 2008). Obecnym dyrygentem (od 2008) jest J. Jurczuk, absolwentka Akademii Muzycznej F. Chopina w Warszawie (Filia w Białymstoku, klasa dyrygowania). Chór występował na licznych koncertach m.in. podczas Wigilii Miejskiej, wieczorów kolęd w Operze i Filharmonii Podlaskiej – Europejskim Centrum Sztuki w Białymstoku, Białostockich Dni Muzyki Cerkiewnej, corocznych koncertów „Ekumenia – idea jedności chrześcijan” oraz Dni Miasta Białegostoku. Chórzyści prezentowali się także na festiwalach takich jak: Międzynarodowy Festiwal Kolęd Wschodniosłowiańskich, Łódzki Festiwal Chóralny „Cantio Lodziensis” , Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej. W marcu 2012 roku muzycy nagrali płytę z prawosławnymi kolędami. Chór tworzą przede wszystkim uczniowie liceów i uczelni wyższych oraz młodzież pracująca.

 • Swiataja ziemla – opr. Michał Uścinowicz
 • Pieśń do Puchłowskiej Ikony Bogarodzicy – opr. Michał Uścinowicz
 • Pieśń do Matki Bożej Chełmskiej – mel. ludowa
 • Try angieły – opr. mniszka I. Denisowa

Przeglądu pieśni paraliturgicznej 2018- Program PDF