Select Your Style

Choose your layout

Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej w Siemiatyczach

Odbył się XI Międzynarodowy Przegląd Pieśni Religijnej i Paraliturgicznej 2014

Z błogosławieństwa Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski, Wielce Błogosławionego Sawy w dniach 7 – 9 listopada 2014 r. w cerkwi Zmartwychwstania Pańskiego w Siemiatyczach odbyła się kolejna XI edycja Międzynarodowego Przeglądu Pieśni  Religijnej i Paraliturgicznej.

W br. Komisja Programowo-Artystyczna z 29 nadesłanych zgłoszeń zakwalifikowała do udziału  24 chóry i zespoły: 20 krajowych i 4 zagranicznych. W związku z problemami finansowymi i częściowo organizacyjnymi nie doszło do udziału chóru ze Słowacji oraz zespołu z Branska (Rosja). Ostatecznie wzięło udział 18 chórów i zespołów z Polski i 4 z zagranicy: 11 parafialnych z Bielska Podlaskiego, Drohiczyna,  Dubin, Kobylan, Mielnika, Siemiatycz, Słoch Annopolskich, Werstoku, dwa katedralne: św. Aleksandra Newskiego z Kobrynia (Białoruś) i Św. Trójcy z Hajnówki;  4 zespoły wiejskich i miejskich domów kultury z Moszczony Królewskiej, Nurca Stacji, Radziwiłłówki i Siemiatycz; 2 zespoły folklorystyczne: Pudlaszanki z Grodziska k/Narwi i Kołychanka Michanowieckiego Domu Folkloru na Białorusi; zespól Dziecięco-Młodzieżowy z Zespołu Szkół Niepublicznych św. Cyryla i Metodego w Białymstoku,  zespół  Dziewczęcy  Domu Kultury Prawosławnej w Bielsku Podlaskim, chór uczniów i nauczycieli Kamienieckiej Państwowej Szkoły  Sztuki (Białoruś) oraz akademicki zespół Lewada Państwowego Uniwersytetu Kultury i Sztuki z Sankt-Petersbuga (Rosja).

W ciągu trzech dni trwania Przeglądu słuchacze mogli usłyszeć: wiersze duchowe i pokutne, kanty i psalma rymowane,  pieśni nabożne: pielgrzymkowe, pogrzebowe, świąteczne, wielkopostne i paschalne wykonywane na różne melodie i w różnych językach słowiańskich. Źródłami wykonywanych utworów były śpiewniki (bogogłasniki) wydane w Polsce, na Białorusi i Ukrainie oraz ręcznie zapisane. Znalazły się także utwory wykonywane na podstawie zbiorów Rosyjskiej Biblioteki Narodowej oraz opierające się na „głosowej” wersji wykonawców ludowych z regionów homielskiego, brzeskiego, Iwanowskiego.

Przegląd swoją obecnością zaszczycili  przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego – Mikołaj Janowski i Jan Syczewski, burmistrz Miasta Siemiatycze – Piotr Siniakowicz, starosta Powiatu Siemiatyckiego – Mikołaj Mantur, wójtowie gmin powiatu siemiatyckiego i inni.

Jego Eminencja, Metropolita Sawa nie mogąc uczestniczyć  osobiście skierował do organizatorów i uczestników Przeglądu list pasterski, w którym podkreślił szczególne miejsce śpiewu w prawosławnej modlitwie, w tym pieśni  religijnych ludowych:

„ Prosty lud nie wyznaje Boga w teologicznych dogmatach, nie pisze uczonych traktatów, on jest w stanie uczynić dużo więcej. Jest zdolny w prostych zwrotkach zawrzeć całą głębię prawosławnej dogmatyki i całe doświadczenie naszej ascetyki. Słowami jego pieśni przemawia do nas sam Zbawiciel Jezus Chrystus i Jego Najczcigodniejsza  Matka. W prostych melodiach odnajdujemy nauczanie św. Serafina z Sarowa i innych Wielkich Ojców naszej Cerkwi.

Czy potrafisz powiedzieć, na czym polega Wcielenie Syna Bożego? Czy jesteś w stanie wyjaśnić jak Chrystus przebóstwia ludzką naturę? Nie. Ale mogę ci zaśpiewać jak bardzo Go kocham i jak blisko z Nim jestem. Oto teologia paraliturgicznej pieśni. Teologia doświadczenia. Teologia spotkania. Bo w tym tkwi siła śpiewu. We wspólnocie człowieka z człowiekiem i człowieka z Bogiem.

Kiedy (…) widzimy młodych ludzi, którzy idąc w pielgrzymce radośnie śpiewają: „Carice moja Prebłagaja” i „Sława Bogu za wsio” itp. serce raduje się, bo ta Cerkiew żyje i oddycha pełną piersią. Te pieśni to wyraz naszej radości i faktu, że jesteśmy Prawosławni. To zwiastowanie światu ,że dobro i dzieci Dobra nie poddają się falom zeświecczenia. To objawienie chrześcijaństwa światu, który zapomniał Kto go zbawił.

Pan Maciej Żywno, Wojewoda Podlaski, odwołując w ostatniej chwili swój udział, napisał: „Cieszy mnie, że Międzynarodowy Przegląd Pieśni Religijnej i Paraliturgicznej w Siemiatyczach na stałe wpisał się w kalendarz wydarzeń artystycznych naszego regionu i z roku na rok wzbudza coraz większe zainteresowanie nie tylko wśród mieszkańców miasta, ale także gości z terenu całego województwa. To już tradycja, że od lat dzięki staraniom i zaangażowaniu wielu osób, miłośnicy pieśni (…) paraliturgicznych spotykają się w Siemiatyczach, aby wspólnie uczestniczyć w tym wydarzeniu.Jestem głęboko przekonany, że grono jego sympatyków będzie stale się powiększać.

Niech Wasz śpiew sięgnie najbardziej oddalonych ludzkich (…) serc. Niech napełni je radością, wiarą, miłością i nadzieją.. Melodyjnym wołaniem obudźcie uśpionych, podnieście upadłych i wątpiących, podtrzymajcie zmęczonych. Jesteście naszą radością. Jesteście nadzieją przyszłości naszej Cerkwi. Jesteście Apostołami XXI wieku.

Tegoroczny Międzynarodowy Przegląd został zorganizowany przez Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej w Siemiatyczach

Współorganizatorami  byli  siemiatyckie parafie prawosławne Zmartwychwstania Pańskiego i św. Apostołów Piotra i Pawła, Miasta Siemiatycze, Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, Miasta-Gminy Drohiczyn,  Gmin Siemiatycze i Grodziska oraz Siemiatyckiego Ośrodka Kultury.

Przegląd został objęty patronatem medialnym przez TV Białystok i Radio Białystok, Portal Internetowy cerkiew.pl, miesięcznik Przegląd Prawosławny, oraz tygodnik regionalny Kurier Podlaski Głos Siemiatycz.

Zorganizowanie tak dużej imprezy wiązało się oczywiście i z większymi wydatkami, którym Instytut bez pomocy z zewnątrz nie byłby w stanie sam podołać. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować sponsorom, którzy wspierali dotychczasowe edycje Przeglądu i włączyli się także w tegoroczny, Zarządowi i członkom Siemiatyckiego Instytutu Kultury Prawosławnej, duchowieństwu i radzie parafialnej siemiatyckich parafii, młodzieży z Zespołu Szkół w Siemiatyczach oraz wszystkim tym, którzy w ten czy inny sposób włączyli się w jego organizację.

Przegląd  „został zrealizowany przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku w ramach jubileuszu 500 lat Województwa Podlaskiego”.

 

Wszystkim – Spasi Hospodi.
Ks. Sławomir Chwojko
Kierownik DIKP w Siemiatyczach

List Metropolity Sawy

List od Wojewody 2014