Select Your Style

Choose your layout

Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej w Siemiatyczach

Przegląd Pieśni Religijne i Paraliturgiczne 2016 – II dzień przeglądu

„Śpiew jest odpoczynkiem dla duszy i początkiem pokoju. Uspokaja tumult i wzburzenie myśli, uśmierza gniew. Przygotowuje ludzi do miłości, łączy odstępców, godzi wrogów”.

Św. Bazyli Wielki

Za wykonawców pieśni religijnych i paraliturgicznych uważamy obecnie chóry cerkiewne. Jednakże, jak wiadomo, były to pieśni śpiewane przez ludzi podczas czynności życia codziennego. Dlatego też podczas naszych jesiennych koncertów możemy usłyszeć te pieśni wykonywane przez zespoły kojarzone przez nas z muzyką ludową. Grupy takie mają w repertuarze pieśni paraliturgiczne jako stanowiące element kultury ludowej. Wykonanie tych pieśni jest nieco odmienne niż chóralne, często jednogłosowe, lecz zawsze wzbogaca odbiór słuchaczy.

Chóry i zespoły z Białorusi i Ukrainy wnoszą też swoją odmienność do różnorodności wykonań i interpretacji. Przyjemnie się słucha pięknych głosów i ciekawych aranżacji, innych niż rodzime. Różnorodność, to clou naszego Przeglądu, zachęca, zaciekawia, zaprasza na ucztę duchową.