Select Your Style

Choose your layout

Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej w Siemiatyczach

Przegląd Kolęd Wschodniosłowiańskich 2017- Zaproszenie

Program przeglądu:

1. Chór Parafii Prawosławnej Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Siemiatyczach

Dyrygent Jolanta Awksietijuk

Chór Parafii Prawosławnej Śww. App. Piotra i Pawła w Siemiatyczach powstał w 1988 r. z inicjatywy obecnego proboszcza ks. mitrata Andrzeja Jakimiuka, który był też jego pierwszym dyrygentem. Tworzy go młodzież jak również osoby dorosłe, których łączy wspólne zamiłowanie do śpiewu.

Chór śpiewa w czasie nabożeństw niedzielnych i świątecznych, bierze czynny udział w życiu muzycznym cerkwi. Uczestniczył w Dniach Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce, Wieczorach Muzyki Cerkiewnej w Bielsku Podlaskim, Siemiatyckich Przeglądach Pieśni Religijnej i Paraliturgicznej oraz Kolęd Wschodniosłowiańskich, prezentował kolędy w Katedrze św. Marii Magdaleny w Warszawie. W 2012 r. Chór otrzymał wyróżnienie na Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej. W tym samym roku zostałą wydana płyta „Podlaskie kolędowanie”. Obecnie dyrygentem chóru jest matuszka Jolanta Awksietijuk.

 1. Oj na mori
 2. Radujtesia wsi ludije
 3. Diwnaja nowina
 4. Oj widit Boh
 5. U tuju nocz priszła na swiet
 6. Nebo i zemla

2. Dziecięcy Chór Parafii Prawosławnej Zmartwychwstania Pańskiego w Siemiatyczach.

Dyrygent: Maria Demczuk

 1. Chto da jaslam Betlejemskich – kol. Białoruska
 2. Hospod` Boh Predwicznyj – kol. Ukraińska
 3. Pojawilis nad Wiertepom – kol. Rosyjska

3. Chór Parafii Prawosławnej pw. Narodzenia NMP w Mielniku

Dyrygent: Barbara Rusnak

Chór w obecnym składzie istnieje od 2011 roku, brał udział w Przeglądzie Pieśni Religijnej i Paraliturgicznej w Siemiatyczach, Przeglądzie Kolęd Wschodniosłowiańskich w Terespolu, brał udział w Wieczorze Kolęd w Bielsku Podlaskim, w 2015 roku zajął III miejsce na Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce w kategorii chórów parafialnych, co roku bierze udział w przeglądach kolędniczych i Cecyliadzie w Mielniku

 1. Rożdiestwienskoje Czudo, kolęda rosyjska
 2. Dnies’ Chrystos Rodiłsia, kolęda rosyjska
 3. O Wiflejem, Wiflejem, koleda rosyjska, autor Irina Bołdyszewa
 4. Wzgliani siuda, kolęda słowacka
 5. Skryłos’ sołnce za gorami, kolęda rosyjska

4. Chór Parafii Prawosławnej Cudownego Zbawiciela w Rogawce

Dyrygent: Walentyna Gawryluk

Chór działa od momentu powstania samodzielnej parafii w 1996 roku. Na co dzień śpiewa na nabożeństwach. Dotychczas chór brał jedynie udział w XII Międzynarodowym Przeglądzie Pieśni Religijnej i Paraliturgicznej. Od 2013 roku dyrygentką chóru jest Walentyna Gawryluk.

1. Swiataja Warwara

2. Spy Isuse spy

3. Pidem pane brate

4. Nocz ticha nad Palestinoj

 

5. Zespół „Dzwoneczki z Jedyneczki”

Dyrygent: Ewa Podgórzak

Zespół „Dzwoneczki z Jedyneczki” istnieje od października 2015r. W skład zespołu aktualnie wchodzi 17 uczniów z klas III i jedna uczennica z klasy IV, łącznie 18 osób. Dzieci miały okazję zaprezentowania się na Koncercie Kolęd w Cerkwi Śww. App. Piotra i Pawła i Koncercie Kolęd Wschodniosłowiańskich w SOK, Ekumenicznym Koncercie Kolęd w SP1, występach gościnnych w Przedszkolu Nr1, choince parafialnej w SOK ( styczeń 2016r.) oraz na Międzynarodowym Przeglądzie Pieśni Religijnej i Paraliturgicznej( listopad 2016r.).

 1. Uczora z wiaczora
 2. Hen wysoko
 3. Nowaja radost’ swietu sia jawiła
 4. Kaladniki

6. Chór Parafii Prawosławnej Zmartwychwstania Pańskiego w Siemiatyczach.

Dyrygent: Maria Demczuk

Chór powstał w chwili kiedy została zbudowana tymczasowa cerkiew (1992 r.), kiedy rozpoczęto odprawianie nabożeństw przez kler Parafii śww. App. Piotra i Pawła. Chór brał udział w Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce i każdego roku bierze udział w Siemiatyckim Przeglądzie Pieśni Religijnej i Paraliturgicznej.

 1. Boh Predwicznyj
 2. Szczo za radist`
 3. Try sławnii Cari
 4. Nynie Adamie