Select Your Style

Choose your layout

Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej w Siemiatyczach

Przegląd Pieśni Religijnej i Paraliturgicznej – 2015 Trzeci dzień

Trzeci dzień Międzynarodowego Przeglądu Pieśni Religijnej i Paraliturgicznej w Siemiatyczach był podniosły i uroczysty dzięki obecności Jego Ekscelencji Biskupa Siemiatyckiego Jerzego. Jego Ekscelencja w swoim „słowie” powiedział ludziom zebranym w Cerkwi, że twórczość hymnograficzna stanowi piękno naszej tradycji, a Przegląd przekazuje to piękno prezentując pieśni często nieznane czy zapomniane, znalezione w starych, ręcznie pisanych zbiorach. Twórczość ta pokazuje pobożność naszego narodu. Władyka wyjaśnił też, że pieśni tu prezentowane nazywają się paraliturgicznymi dlatego, że nie wchodzą do kanonu cerkwi, są jednak nierozerwalnie z nią związane. Jego Ekscelencja, reprezentujący na Przeglądzie również Jego Eminencję Metropolitę Warszawskiego i całej Polski, stwierdził iż jest zaszczycony możliwością uczestnictwa w Przeglądzie, a zarazem swoją obecnością chce podkreślić jak ważne jest to przedsięwzięcie dla nas wszystkich. Złożył podziękowania za przygotowanie Przeglądu członkom Dekanalnego Instytutu Kultury Prawosławnej w Siemiatyczach na ręce jego kierownika ks. Sławomira Chwojko. Wielu wrażeń duchowych dostarczyły występy w tym dniu, a były one bardzo różnorodne. Mogliśmy posłuchać chórów parafialnych i zespołów folklorystycznych z Polski oraz z Rosji i Białorusi. Koncert zakończył natomiast występ Chóru Duchowieństwa Diecezji Warszawsko-Bielskiej z towarzyszeniem profesjonalnego tenora operowego. Różnorodne nie tylko były występujące zespoły ale też śpiewane utwory. Zostały zaprezentowane pieśni na różne okazje: weselne, dziękczynne, maryjne i świąteczne. Tak jak powiedział we wstępie Jego Ekscelencja Biskup Siemiatycki Jerzy: „mamy pieśni na każde święto i na każdą okazję, to pokazuje jak bardzo lud Boży przeżywał te święta”. Przeżywajmy i zatrzymajmy w naszych sercach te wrażenia, tę duchowość na cały rok. Może przypomnimy sobie przy okazji świąt, czy uroczystości religijnych i rodzinnych którąś z melodii, pieśni usłyszanych podczas Przeglądu i zanucimy ocalając od zapomnienia i nadając jej nowe, nasze znaczenie. Będziemy w ten sposób bliżej Boga. Trwajmy w uniesieniu po koncertach, niech codzienne życie nas nie przygniata i pamiętajmy słowa wielkiego muzyka Ludwiga van Bethovena, że „Krzyże w życiu pełnią podobną rolę jak krzyżyki w muzyce: podwyższają”.