Select Your Style

Choose your layout

Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej w Siemiatyczach

Przegląd Pieśni Religijne i Paraliturgiczne 2018 – I dzień przeglądu

W piątek, 17 listopada, z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy, Metropolity Warszawskiego i całej Polski rozpoczął się XV Międzynarodowy Przegląd Pieśni Religijnej i Paraliturgicznej w Siemiatyczach. Festiwal organizowany jest przez miejscowy Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej. Jedną z głównych przesłanek organizacji Przeglądu jest popularyzacja pieśni, które stanowią dziedzictwo Cerkwi prawosławnej w Polsce i w krajach sąsiedzkich. Z roku na rok festiwal cieszy się coraz większą popularnością, o czym świadczy duża liczba chórów, które pragną wystąpić w Siemiatyczach. W tegorocznym Przeglądzie wystąpi 25 chórów z Polski i z zagranicy.

Festiwal odbywa się w cerkwi pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Siemiatyczach. Występ chórów poprzedził molebień sprawowany przez Jego Ekscelencję Biskupa Siemiatyckiego Warsonofiusza, który otwierając tegoroczny Przegląd powiedział:

„Pieśń paraliturgiczna zrodziła się z nurtu muzyki ludowej, siła tej twórczości nie spoczywa na wyżynach myśli, na wyżynach teologii, ale ukrywa się w głębinach uczucia tworzącego w człowieku duchową harmonię. Oprócz wspaniałych melodii, harmonii, formy i barwy śpiewu jest w pieśniach substancja duchowa, która sprawia, że odbieramy śpiew z absolutną satysfakcją, często w radości i smutku, w zdrowiu i chorobie […] Pieśń paraliturgiczna to rodzaj poetyckiej modlitwy, to rodzaj poezji […] Piękność jej polega na czystości myśli i uczuciu płynącego prosto z serca”.

Następnie głos zabrał kierownik DIKP w Siemiatyczach ks. mitrat Bazyli Litwiniuk, który przywitał wszystkich zebranych gości. W kilku słowach przypomniał historię „jesiennych spotkań muzycznych”. Ksiądz Bazyli zacytował także słowa Jego Eminencji Metropolity Sawy, który powiedział, że

„pieśń religijna i paraliturgiczna uczy, wspiera, pociesza, umacnia, budzi nadzieję, ucisza burze, rozwiewa wątpliwości i udziela odpowiedzi. Pieśń wychwalająca Boga jest bogactwem naszej Cerkwi”.

Niechaj te piękne słowa staną się mottem tegorocznej edycji festiwalu.

W I Dniu zaprezentowało się osiem chórów:

1. Chór Parafii Zmartwychwstania Pańskiego – Siemiatycze
2. Chór „Dzwoneczki z Jedyneczki” – Siemiatycze
3. Zespół „Nowina” – Moszczona Królewska
4. Chór Parafii Zmartwychwstania Pańskiego – Bielsk Podlaski
5. Zespół „Niezabudki” – Nurzec Stacja
6. Chór Dziecięcy Parafii Zmartwychwstania Pańskiego – Siemiatycze
7. Chór Dziecięcy Parafii św. Trójcy – Hajnówka
8. Chór „Kupalinka” – Kobryń (Białoruś)

Tekst: ks. Rafał Wawreniuk

Zdjęcia:ks. Rafał Wawreniuk,
Mikołaj Mendrycki