Select Your Style

Choose your layout

Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej w Siemiatyczach

Przegląd Pieśni Religijne i Paraliturgiczne 2018 – III dzień przeglądu

W niedzielę, 18 listopada, o godz. 16:00 zaprezentowały się ostanie chóry uczestniczące w tegorocznym Międzynarodowym Przeglądzie Pieśni Religijnej i Paraliturgicznej w Siemiatyczach. Tego dnia swoją obecnością m.in. zaszczycili: Jego Ekscelencja Biskup Siemiatycki Warsonofiusz, Jerzy Leszczyński – Marszałek Województwa Podlaskiego, Jan Zalewski – starosta powiatu siemiatyckiego, Piotr Siniakowicz – burmistrz Siemiatycz, Wojciech Borzym – burmistrz Drohiczyna, Edyta Jurkiewicz – dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Podlaskiego Urzędu Marszałkowskiego, Jolanta Sidorowicz – dyrektor Siemiatyckiego Ośrodka Kultury.

Na wstępie głos zabrał kierownik miejscowego DIKP ks. mitrat Bazyli Litwiniuk, który przywitał przybyłych gości. W krótkim słowie nawiązał do duchowej uczty, którą jest śpiew cerkiewny.

„Pieśni paraliturgiczne mają siłę osobistych, prostymi słowami wyrażonych, głębokich próśb oraz radosnych podziękowań. Jednak siłą woli i serca stają się one szeptem anielskim miłym dla ucha naszego Pana – gospodarza Boskiej uczty”– powiedział o. Bazyli.

Ostatni wieczór festiwalu przebiegał już w zimowej aurze, czego przykładem był śnieg, który tego dnia spadł w Siemiatyczach. W trakcie dwugodzinnego koncertu zaprezentowało się siedem chórów:

Chór Młodzieży Parafii Zmartwychwstania Pańskiego – Siemiatycze
Zespół „Bylina” – Wisaginas (Litwa)
Chór Dziecięcy Parafii Zmartwychwstania Pańskiego – Białystok
Chór Parafii św. Jana Chrzciciela – Hajnówka
Chór Matuszek Diecezji Warszawsko-Bielskiej
Chór Parafii św. Mikołaja – Irpeń (Ukraina)
Chór Młodzieżowy Katedry św. Mikołaja – Białystok

Na koniec głos zabrali: marszałek województwa podlaskiego i burmistrz Siemiatycz, którzy jednym głosem wyrazili aprobatę dla tego typu przedsięwzięć. Podziękowali organizatorom za wielki trud, który włożyli w organizację przeglądu i pogratulowali wysokiego poziomu muzycznego.

Podsumowując tegoroczną, jubileuszową, edycję przeglądu, należy stwierdzić, że tego typu inicjatywy są bardzo potrzebne. Zauważalne jest ogromne zapotrzebowanie ludzi na śpiew cerkiewny, w tym przypadku na śpiew pieśni religijnych i paraliturgicznych. Chociaż festiwal nie ma charakteru konkursowego, nie ma nagród, to prestiż siemiatyckiego przeglądu jest na tyle duży, że już sam fakt zaprezentowania się przed wypełnioną po brzegi świątynią, jest największą nagrodą dla występujących chórów.

Tekst i zdjęcia: ks. Rafał Wawreniuk