Select Your Style

Choose your layout

Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej w Siemiatyczach

Przegląd Pieśni Religijnej i Paraliturgicznej 2011 – Program z repertuarem

Przegląd organizowany jest z błogosławieństwa Jego Eminencji, Wielce Błogosławionego SAWY, Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski.

Organizatorem tegorocznej edycji przeglądu jest Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej w Siemiatyczach zaś współorganizatorami są: – Urząd Miasta Siemiatycze – Parafia Prawosławna świętych Apostołów Piotra i Pawła w Siemiatyczach – Parafia Prawosławna Zmartwychwstania Pańskiego w Siemiatyczach

11.XI.2011 (piątek)  godz. 17.00
Cerkiew św.  Apostołów Piotra i Pawła w Siemiatyczach

Chór Dziecięco-Młodzieżowy Parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Siemiatyczach
Zespół Ludowo-Folklorystyczny “KRYNICA” z Radziwiłłówki
Chór Parafii Prawosławnej św. Mikołaja w Kośnej
Zespół Śpiewaczy “NIEZABUDKI” przy GOUK w Nurcu Stacji
Zespół Dziecięcy Świetlicy Wiejskiej w Moszczonie Królewskiej
Zespół Ludowo-Folklorystyczny “NOWINA”  z Moszczony Królewskiej
Chór Parafii Prawosławnej Narodzenia NMP w Mielniku
Chór Parafii Prawosławnej Opieki Matki Bożej w Czarnej Cerkiewnej
Chór Parafii Prawosławnej św. Apostołów Piotra i Pawła w Siemiatyczach

12.XI.2011 (sobota)  godz. 17.00
Cerkiew Zmartwychwstania Pańskiego w Siemiatyczach

Chór Parafii Prawosławnej Zmartwychwstania Pańskiego w Siemiatyczach
Chór Parafii Prawosławnej św. Kosmy i Damiana w Telatyczach
Zespół “ZALESIANKI” z Żerczyc
Chór Parafii Prawosławnej św. Jana Teologa w Terespolu
Chór Parafii Prawosławnej św. Mikołaja w Drohiczynie
Zespół Ludowo-Folklorystyczny “WRZOSY” Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wilanowie
Zespół Kameralny “TRIADA”  Diecezjalnego Domu Kultury w Bielsku Podlaskim
Zespół Ludowo-Folklorystyczny “CZYŻOWIANIE”  z Czyż
Chór Parafii Prawosławnej Opieki Matki Bożej w Kobylanach
Chór Parafii Prawosławnej św. Jana Teologa w Orli

13.XI.2011 (niedziela)  godz. 17.00
Cerkiew Zmartwychwstania Pańskiego w Siemiatyczach

Chór Dziecięcy Parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Siemiatyczach
Tercet Rodzinny z Makówki
Zespół “OMORFOS” Siemiatyckiego Ośrodka Kultury
Chór Młodzieżowy Parafii św. mcz. Jerzego w Białymstoku
Chór Parafii Prawosławnej NMP w Bielsku Podlaskim
Chór Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego
Chór Duchowieństwa Diecezji Warszawsko-Bielskiej

SPONSORZY:

 1. Miasto Siemiatycze
 2. Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach
 3. Gmina Siemiatycze
 4. Bank Spółdzielczy w Siemiatyczach
 5. Bank Spółdzielczy w Brańsku
 6. PSS SPOŁEM Siemiatycze
 7. POLSER sp. z o.o. Siemiat
 8. RONDO Gumieniak Wiesław Marciniak Janusz i Swajda Mieczysław sp.j.
 9. Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko Własnościowa w Siemiatyczach
 10. Piekarnia Miś Jan Michalczuk i Jan Śnieżko
 11. Zakłada Cukierniczy Jolanta i Roman Posławscy sp.c. Siemiatycze
 12. Cyfrowe Studio Wideo Adam Gierasimiuk
 13. PPHU JULMAR Sidorczuk i Łopatiuk sj.
 14. Pensjonat CEZAR
 15. Parafia św. Ap. Piotra i Pawła w Siemiatyczach
 16. Parafia Zmartwychwstania Pańskiego w Siemiatyczach
 17. Klasztor św. św. Marty i Marii na św. G. Grabarka
 18. Parafia Prawosławna w Czarnej Cerkiewnej
 19. Parafia Prawosławna w Rogawce
 20. GAMES Php Jan Gawryluk
 21. Art. Bud Mudel (Eugeniusz Mudel i Helena Mudel)
 22. Jerzy i Lidia Sapieżko
 23. Zakład Ślusarski Leon Martyniuk
 24. SidCom Dariusz Michaluk Siemiatycze
 25. Józef Leoniuk Siemiatycze
 26. Grażyna Niewińska
 27. Zenon Olszewski
 28. Archelan Burzyńscy sp.j.

 


Chór Dziecięco-Młodzieżowy Parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Siemiatyczach

Dyrygent – Ewa Podgórzak

Chór powstał w roku 1998 z inicjatywy Ewy Podgórzak, która do chwili obecnej jest jego dyrygentką. Skupia on w większości dzieci 
i młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Gimnazjum Publicznego nr 1 w naszym mieście. Od początku swego istnienia występuje
w organizowanym rokrocznie parafialnym wieczorze kolęd, szkolnym spotkaniu opłatkowym oraz wielkopostnym. Systematycznie bierze udział w Przeglądzie Pieśni Religijnej i Paraliturgicznej.

1. Błażen muż – Poczajewskoje
2. Hora Afon – Pieśń z Bohohłasnika
3. Biżat u Poczaiw – Pieśń z Bohohłasnika
4. O wsiepietaja Mati – Pieśń z Bohohłasnika
5. Christos Woskriesie

Zespół Ludowo-Folklorystyczny KRYNICA z Radziwiłłówki

Zespół powstał w 2009 roku. Tworzą go mieszkańcy Radziwiłłówki. Zespół wykonuje utwory świeckie i religijne. Zespół występował na różnych festiwalach: min. białoruskich: Oleń po boru chodit oraz Po majowoj rosi, Podlasie ziołami pachnące; ukraińskich: Z pidlaskoj krinici; Cecyliadzie. Siemiatyckim Przeglądzie Pieśni Religijnej i Paraliturgicznej, Przeglądzie Kolęd i  innych uroczystościach w Nurcu Stacji, Mielniku, Moszczonie Królewskiej, Wilanowie, Osowiczach 
k/ Białegostoku oraz w swojej rodzinnej miejscowości.

1. K Tiebie Utieszitiel
2. Łampada
3. Otiec mój
4. Nie ropczy na surowuju dolu
5.Ty baczysz Boże

Chór Parafii Prawosławnej św. Mikołaja w Kośnej

Dyrygent – Anna Podolec

Chór istnieje od momentu powstania parafii na pocz. XVI wieku. Śpiewa przede wszystkim podczas nabożeństw i uroczystości parafialnych. Większość wykonywanych utworów jest śpiewana na melodie regionalną.

1. Sława w  wysznich Bohu ( z Jutrzni) – melodia regionalna
2. Prokimien Wielki Kto boh wielij – melodia regionalna
3. Iże Chieruwimy – melodia regionalna
4. Strannik ­– melodia regio-nalna
5. Otwori Hos-podu dwieri Twoi – melo-dia regionalna

Zespół Dziecięcy Świetlicy Wiejskiej w Moszczonie Królewskiej

Kierownik – Helena Datczuk

Zespół Dziecięcy występuje na scenie już piąty rok. W 2009 r. na Festiwalu „Dawne Pieśni – Młode Głosy” w Waniewie otrzymał wyróżnienie.  Brał udział w Siemiatyckim Przeglądzie Kolęd Wschodniosłowiańskich oraz Festiwalu „Muzyczne Dialogi nad Bugiem w Mielniku” i Podlaskich Dożynkach Wiejskich w Moszczonie Królewskiej. Zespół wykonuje utwory świeckie i religijne w języku białoruskim, polskim i ukraińskim.

1. Nauczy mienia Boże smiritsia
2. Był u Christa Mładzienca sad

Zespół Śpiewaczy NIEZABUDKI przy GOUK w Nurcu Stacja

Kierownik -Irena Janoszuk

Zespół powstał z inicjatywy grupy kobiet w 2008 roku przy GOUK 
w Nurcu Stacji. Wykonuje utwory w czterech językach: polskim, białoruskim, ukraińskim i rosyjskim. Zespół występował na różnych imprezach powiatowych i wojewódzkich: trzecie miejsce  w Wojewódzkim Przeglądzie Piosenki Folklorystycznej w Narewce, wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Piosenki Białoruskiej
w 2010r. oraz w Konkursie Piosenki Ukraińskiej w Bielsku Podlaskim.

1. Bożyja Matier
2. Aszcze kto choczet po Mnie iści
3. Zaczem pokinuł Mienia czełowiek
4. Po mostu zołotomu

Zespół Ludowo-Folklorystyczny NOWINA  z Moszczony Królewskiej

Kierownik – Helena Datczuk

Zespół powstał w 2005 roku. Koncertował na wielu scenach-133 razy. Każdego roku bierze udział w Festiwalach Piosenki Białoruskiej i Ukraińskiej, często zajmując czołowe miejsca. 
W 2008 r. brał udział w Festiwalu Poliskie k/ Czernihowa  oraz wystąpił dla Polonii Polskiej w Żytomierzu na Ukrainie. W 2010r. brał udział w Przeglądzie zespołów Obrzędowych w Hajnówce odtwarzając dawny obrzęd pod nazwą „Jurija”. Każdego roku w okresie bożonarodzeniowym Zespół “kolęduje” na Dom Opieki w Grabarce. W repertuarze Zespołu są utwory o treści świeckiej i religijnej, w języku białoruskim, ukraińskim, polskim i rosyjskim.

1. O Niebiesnaja Caryca
2. Nasza żizń karotka
3. Bożaja Matier
4. Kołodziec
5. W minutu żyzni trudnuju

Chór Parafii Prawosławnej Narodzenia NMP w Mielniku

Dyrygent – Barbara Rusnak

Chór istnieje od czasu powstania parafii w Mielniku. W latach 50-tych chórem dyrygowała Anna Michnowska. W repertuarze ówczesnego chóru były utwory wybitnych kompozytorów muzyki cerkiewnej. W ciągu ostatnich 45 lat chórem kierowała Matuszka Eugenia Niesteruk. Wielokrotnie chór uczestniczył w  Siemiatyckim Przeglądzie Pieśni Religijnej i Paraliturgicznej. Od lipca 2011 r.  chór został odmłodzony pod kierownictwem Barbary Rusnak. Chór śpiewa podczas nabożeństw niedzielnych i świątecznych.

1. Sowiet Prewiecznyj – D. Sołow’jow
2. Swiatyje muczenicy Wiera, Nadieżda, Lubow – J. Lepieszyńskij
3. Imże obrazom żełajet jeleń – Ps. 41  – ks. P. Mironosickij
4. Pieśn o św. Serafimie z Sarowa – autor nieznany
5. Swiatyj Boże – melodia Monasteru Piuchtickiego
6. Pozdrawitelnyj kant – melodia Monasteru Krasnogorskiego

Chór Parafii Prawosławnej Opieki Matki Bożej w Czarnej Cerkiewnej

Dyrygent – Grażyna Dmitruk

Chór istnieje od momentu założenia parafii. Śpiewa przede wszystkim podczas nabożeństw i uroczystości parafialnych. Duża część wykonywanych utworów śpiewana jest na wypracowaną przez wieki melodię regionalną. Rok rocznie bierze udział w Siemiatyckim Przeglądzie PRiP. Występował w Przeglądzie Pieśni Religijnej w Bielsku Podlaskim.

1. Jeśli sił nie chwatajet
2. Gory jasniej moja łampada
3. Ty znajesz Boże
4. Boże mij, Boże – pieśń ukraińska
5. Uże zirka wschodit – kolęda ukraińska

Chór Parafii Prawosławnej św. Apostołów Piotra i Pawła w Siemiatyczach

Dyrygent -.Jolanta Awksietijuk

Istnienie chóru jest związane z początkiem powstania siemiatyckiej parafii. Przez wiele lat był on prowadzony przez panią Helenę Szczygoł. Z chwilą podziału parafii w 1996 r. i wyłonienia z niej trzech nowych, skład chóru znacznie się zmniejszył. Od 2001 r. do czerwca 2011 chórem dyrygował ks. diakon Andrzej Stremkowski. Chór uczestniczył w Dniach Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce, Wieczorach Muzyki Cerkiewnej w Bielsku Podlaskim, Siemiatyckich Przeglądach Pieśni Religijnej i Paraliturgicznej oraz Kolęd Wschodniosłowiańskich, prezentował kolędy w Katedrze św. Marii Magdaleny w Warszawie.

1. Nastała na switi nieżdanna trywoha- pieśń z bohohłaśnika
2. Hradi, hradi od Liwana niewiesto
3. Ty baczysz Boże – pieśń z bohohłaśnika
4. Pasli pastyri
5. Chwalitie imia Hospodnie
6. Bohorodice Diewo radujsia- S. Rachmaninow

Chór Parafii Prawosławnej Zmartwychwstania Pańskiego w Siemiatyczach

Chór powstał w chwili kiedy została pobudowana tymczasowa cerkiew (1992 r.), kiedy rozpoczęto odprawianie nabożeństw przez kler Parafii śww. App. Piotra i Pawła. Chórem początkowo dyrygowali: ks. Mikołaj Dejneko i Ewa Jakimiuk. Chór brał udział w Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce i każdego roku bierze udział w Siemiatyckim Przeglądzie Pieśni Religijnej
i Paraliturgicznej.  W chwili obecnej chórem kieruje Maria Demczuk

1. Krestik
2. Iz wsiech molitw  kakije znaju
3. Nieopalimaja kupina
4. O Poczajewie

Chór Parafii Prawosławnej św. Kosmy i Damiana w Telatyczach

Chór czynnie uczestniczy w życiu liturgicznym swojej parafii. Rokrocznie bierze udział w Siemiatyckim Przeglądzie Pieśni Religijnej i Paraliturgicznej, Wieczorze Kolęd  w Wilanowie i innych imprezach kulturalno-religijnych.

1. Pieśń o św. Mikołaju
2. Dla Isusa
3. Staniem pred Cariceju
4. Pokajanija otwierzi mi dwieri
5. Prawosławnaja Cerkow

Zespół ZALESIANKI z Żerczyc

Zespół powstał w br. i wyłonił się z zespołu Niezabudki. Występował już na Festiwalu Piosenki Ukraińskiej w Bielsku Podlaskim, w Siemiatyczach podczas nocy świętojańskiej, w Studziwodach, w Zalesiu oraz w Nurcu Stacji.

1. K Tiebie o Matier Preswiataja
2. Mira Zastupnica
3. Kak choroszo w Twojem chramie
4. Sława Bogu za wsio
5. Oj po mostu zołotomu

Chór Parafii Prawosławnej św. Jana Teologa w Terespolu

Chór istnieje od założenia parafii. Głównie śpiewa podczas nabożeństw. Występował na Międzynarodowym Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej, wielokrotny uczestnik i laureat nagrody publiczności na Międzynarodowym Festiwalu Kolęd Wschodniosłowiańskich w Terespolu.

1. O Boże mij, Boże
2. Biżat’ u Poczajiw
3. Pid Krest Twij stoja
4. Ty baczysz Boże
5. Bożija Maty, Maty ludej

Chór Parafii Prawosławnej św. Mikołaja w Drohiczynie

Chór istnieje przy drohiczyńskiej parafii prawosławnej i posiada długoletnią tradycję. Najczęściej śpiewa podczas nabożeństw i różnych uroczystości parafialnych. Brał udział w różnych uroczystościach organizowanych jak przez Miasto tak też i Parafię. Rokrocznie uczestniczy w Siemiatyckim Przeglądzie Pieśni Religijnej i Paraliturgicznej.

1. Nynie otpuszczajeszy – na melodię „Wołnoju morskoju”
2. Piesń Chwały – archijepiskop Jonafan
3. Jedinorodnyj Synie – ijeromonach Nafanaił
4. Preczystaja Diwo – pieśń do Matki Boskiej Chełmskiej, melodia ludowa
5. Ot junosti mojeja – skrócony bizantyjski śpiew
6. Svetosavska Himna, pieśń ku czci św. Sawy Serbskiego – Stewan Mokranjac

Zespół Ludowo-Folklorystyczny WRZOSY Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wilanowie

Zespół istnieje od lutego 2009 roku. Wykonuje utwory w języku polskim, ukraińskim, białoruskim i rosyjskim. Brał udział w Siemiatyckim Przeglądzie Pieśni Religijnej i Paraliturgicznej oraz Kolęd Wschodniosłowiańskich. W br. na Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych w Osowiczach zajął I miejsce i w 2012 roku będzie reprezentował województwo podlaskie w Kazimierzu nad Wisłą.

1. Bogorodzica
2. Ty, baczysz Boże
3. O Mati Wsiech Radość Skorbiaszczych
4. Pieśń o św. Mikołaju
5. Wielikij czudnyj Michaile

Zespół Kameralny TRIADA  Diecezjalnego Domu Kultury w Bielsku Podlaskim

Zespół powstał w sierpniu tego roku. Tworzy go kilka bielszczanek, które połączyła pasja wspólnego śpiewania.  Celem istnienia zespołu jest popularyzowanie muzycznej kultury Prawosławia, jak również kultury mniejszości narodowych Podlasia. Zespół założyła i prowadzi Marta Zinkiewicz – absolwent Instytutu Muzykologii na Uniwersytecie Warszawskim. Występ podczas siemiatyckiego PPRiP jest debiutem zespołu.

1. Pryiditie pokłonimsia – znamiennoho raspiewa
2. Chwalitie Imia Hospodnie – D. Arzumanow
3. Molitwu proliju ko Hospodu – A. Łabiński, oprac. M. Zinkiewicz
4. Predsta Caryca – Kniaź Demetre
5. Iz wsiech molitw, kakije znaju – pieśń paraliturgiczna
6. Dokole Hospodi – koncert, anonim

Zespół Ludowo-Folklorystyczny CZYŻOWIANIE  z Czyż

Zespół powstał na przełomie 1986/87 r., a  w 1988 roku odbyła się uroczystość nadania imienia „Czyżowianie”. W latach 1988 -1990 przy zespole działał młodzieżowy zespół wokalny a w latach późniejszych instrumentalno-wokalny. W 1988 r. zespół liczył już 16 osób i stał się zespołem familijnym, bowiem w jego skład wchodziły małżeństwa i rodziny, nadając tej grupie artystycznej unikalną specyfikę i swoisty charakter.  Uczestniczy w koncertach z okazji dożynek, rocznic, świąt państwowych, przeglądów, zlotów i zjazdów, festiwali piosenki itp. Obecnie jest jednym z  najdłużej działających zespołów Ziemi Hajnowskiej i Białostocczyzny

1. Otiec moj duchownyj
2. Pieśń o mamie
3. Mój duchownyj sad
4. Pieśń na święto Wprowadzenia do świątyni Najświętszej Marii Panny

Chór Parafii Prawosławnej Opieki Matki Bożej w Kobylanach

Działalność chóru skupia się przede wszystkim na uczestnictwie w cotygodniowych nabożeństwach i upiększaniu ich swoim śpiewem. Jest on bowiem kontynuatorem niezwykle bogatej spuścizny lokalnych melodii cerkiewnych, wspominających poprzednich duszpasterzy kobylańskiej parafii oraz długoletniego psalmistę Piotra Łastowskiego, który w Kobylanach pozostawił po sobie swoistą tradycję liturgiczną. Chór rokrocznie prezentuje się na Międzynarodowym Festiwalu Kolęd Wschodniosłowiańskich w Terespolu. Jego największym dotychczasowym osiągnięciem było zajęcia pierwszego miejsca podczas III edycji tego festiwalu w 1998 roku, w kategorii parafialnych chórów wiejskich.

1. Jedinorodnyj Synie – Kijewskij raspiew, opr. D. Bortniański
2. Płotiju usnuw – Obichod
3. Otcze nasz – Chołmskij raspiew
4. Wielikoje Sławosłowije – arch. Fieofana
5. 13 kondakion akatystu Zwiastowania NMP „O, Wsiepietaja Mati” – Kijewskij raspiew
6. Preczystaja Diewo, Mati naszego kraju – melodia ludowa
7. W Lesnoj nam sia objawiła – melodia ludowa

Chór Parafii Prawosławnej św. Jana Teologa w Orli

Chór orlański jest typowym chórem parafialnym, który swym śpiewem uświetnia niedzielne i świąteczne nabożeństwa. Członkami chóru są autentyczni amatorzy, miłośnicy śpiewu cerkiewnego. W swojej działalności starają się choć w jakiejś części dorównać swoim znakomitym  poprzednikom. Chór corocznie bierze udział w Bielskich Dniach Muzyki Cerkiewnej, czterokrotnie uczestniczył w Hajnowskim Festiwalu. W siemiatyckim przeglądzie pieśni religijnej występuje po raz drugi. W bieżącym roku na jubileuszowym Hajnowskim Festiwalu chór otrzymał wyróżnienie w kategorii chórów parafialnych. W sierpniu wystąpił w plenerowym koncercie na górze zamkowej w Mielniku.

1. Wysszuju niebies – Bohorodiczen
2. Otcze nasz –Dubienskij
3. O wsiepietaja Mati – melodia ludowa
4. Wieliczit dusze moja Hospoda – Miasnikowa
5. Sława w wysznich Bohu – Strokina

Chór Dziecięcy Parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Siemiatyczach

Chór dziecięcy parafii Zmartwychwstania Pańskiego został założony z inicjatywy proboszcza Ks. Bazylego Litwiniuka i dyrygentki Marii Demczuk w 2009 roku. W poprzednich latach  chór brał udział w Przeglądzie Pieśni Religijnej i Paraliturgicznej jak również Siemiatyckim spotkaniu z kolędą.

1. Oj chto chto Mykołaja lubit
2. Sława Bohu za Wsio
3. Noczeńka ticha bezmołwnaja

Tercet Rodzinny z Makówki

Tercet Rodzinny z Makówki tworzą trzy rodzone siostry Anna, Urszula i Justyna. Śpiewają pieśni w języku białoruskim, rosyjskim, ukraińskim a także pieśni sakralne. W swym dorobku artystycznym mają m.in. I miejsce na Międzynarodowych Spotkaniach Rodzin Muzykujących w Tczewie i Leśniewie w 2009r., III miejsce na Ogólnopolskim Przeglądzie Twórczości Chrześcijańskiej „Kairos” w Warszawie w 2007 r, są laureatkami Spotkań Rodzin Muzykujących w Oławie w 2010 r, I miejsce na Festiwalach Piosenki Białoruskiej i Ukraińskiej, oraz laureatkami tegorocznej edycji festiwalu  „Dawne pieśni –  młode głosy” w Waniewie.

1. Sława Bohu za wsio – pieśń z Bohohłasnika
2. Isusowa modlitwa – autor nieznany
3. Chwalicie Imia Hospodnie – śpiew bizantyjski
4. Spasi Władyczyce – molitwiennaja pieśń Preświatoj Bohorodicy
5. Preczystaja Mati – muzyka diakona Siergija Trubaczowa

Zespół OMORFOS Siemiatyckiego Ośrodka Kultury

Zespół powstał w maju 2010 r. przy Siemiatyckim Ośrodku Kultury. W jego skład wchodzą czynne zawodowo, młode i kochające muzykę osoby. Repertuar – bardzo różnorodny: muzyka rozrywkowa popularna, pieśni ludowe różnych narodów i muzyka cerkiewna. Ma na celu popularyzację dziedzictwa kulturowego Podlasia z uwzględnieniem folkloru białoruskiego, rosyjskiego, polskiego i ukraińskiego. W XVIII-tym Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Białoruskiej zajął II-gie miejsce. W Siemiatyckim Przeglądzie Pieśni Religijnej i Paraliturgicznej występuje drugi raz.

1. Pieśń do Matki Bożej Poczajowskiej
2. Molitwa Anhiełu Chranitielu
3. Preswiatoj i Żiwonaczalnoj Trojce
4. Kondak akafista Utoli moja pieczali
5. Slepiec

Chór Młodzieżowy Parafii św. mcz. Jerzego w Białymstoku

Chór powstał w roku 2003 roku na bazie dziecięcego, działającego od początku istnienia (1997r.) parafii św. Jerzego. Skład zespołu tworzą uczniowie szkół licealnych, jak również studenci i młodzież pracująca. Chór aktywnie współpracuje z parafią św. Hermana w Espoo  (Finlandia) i parafią Opieki Matki Bożej w Kaliningradzie (Rosja) gdzie niejednokrotnie gościł i brał udział w warsztatach i koncertach. Bierze czynny udział w białostockich imprezach kulturalnych organizowanych przez cerkiew i środowiska prawosławne np.: Białostockie Dni Muzyki, Wieczory Kolęd itp.. W ciągu roku Chór śpiewa podczas niedzielnych i świątecznych nabożeństw. Swoje utwory zespół prezentował podczas Festiwalu Kolęd Wschodniosłowiańskich w Terespolu, jak również poza granicami kraju, w Grodnie, podczas festiwalu „Kałożskij Błahowiest’”; w Międzynarodowym Festiwalu  Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej w 2008  i w roku bieżącym zajął III miejsce w kategorii chórów parafialnych miejskich

1. 13 Kondak akafista Pokrowu Bożej Matiery”- Denisowa
2. Koncert „Da woskresniet Boh”-  Bortniański
3. Otcze Nasz – Liryna
4. Bohorodice Diewo – Rachmaninowa
5. Tropar do Apostołów Piotra i Pawła – Butom
6. Dni moi  – Denisowa

Chór Parafii Prawosławnej NMP w Bielsku Podlaskim

Chór śpiewa w czasie uroczystości świątecznych i nabożeństw sprawowanych w parafii. Bierze tez udział w życiu muzycznym miasta i okolic. Od czterech lat z zespołem pracuje Marta Zinkiewicz- absolwent Instytutu Muzykologii na Uniwersytecie Warszawskim. W tym okresie chór uczestniczył m.in. w Międzynarodowym Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce, gdzie otrzymał III nagrodę w kategorii chórów parafialnych miejskich. Zespół uczestniczy także w Wieczorach Muzyki Cerkiewnej oraz Wieczorach Kolęd w Bielsku Podlaskim. Chór śpiewał już trzykrotnie podczas uroczystości święta ku czci Iwierskiej Ikony Matki Bożej na świętej Górze Grabarce.

1. Swiatyj Boże – I. Denisowa
2. Otcze nasz – N. Kiedrow (syn)
3. Wo carstwii Twojem – moskowskoho napiewa oprac. P. Zwonika
4. Czertog Twoj – M. Girenko
5. Chwalitie Hospoda s niebies – N. Rimski-Korsakow
6. Tieło Chrystowo – gruzinskoho raspiewa harm. bpa Jonafana
7. Piesń Bielskoj Ikonie Bożyjej Matiery – słowa i oprac. muz. Marta Zinkiewicz

Chór Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego

Chór powstał w sierpniu 1994 roku. Odnowa prawosławnego duszpasterstwa w Wojsku Polskim wymagała wsparcia i oprawy chóralnej, tak charakterystycznej dla liturgicznej tradycji Prawosławia. Stąd też idea założenia chóru wojskowego. Jej prekursorem był Metropolita Sawa, ówczesny ordynariusz Diecezji Wojskowej w Wojsku Polskim. Kontynuatorem tej idei jest obecny zwierzchnik Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego JE prof. dr hab. bp Jerzy. Chór towarzyszy licznym uroczystościom religijno-patriotycznym organizowanym przez Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego. Oprócz tej podstawowej funkcji chór bierze udział w wielu koncertach i festiwalach.
Jego dyrygentem i kierownikiem artystycznym jest ks. protodiakon Eugeniusz Skowroński.

1. Jedinorodnyj Synie – A. Rieczkunow
2. W czermniem mori – znamiennyj raspiew, red. A. Kastalski
3. Pomiłuj nas Hospodi – wałaamskij raspiew
4. Bohorodice Diewo – S. Trubaczow
5. Dostojno jest’ – P. Diner
6. Błażen muż – N. Tołstiakow

Chór Duchowieństwa Diecezji Warszawsko-Bielskiej

Chór Duchowieństwa Diecezji Warszawsko-Bielskiej został założony z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski. Chór śpiewa podczas głównych świąt i ważnych wydarzeń Prawosławnej Cerkwi w Polsce. Z sukcesami brał udział w: Międzynarodowym Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej w 2002r., 2003r., 2006r., 2008r., w 2011r. otrzymał I miejsce w kategorii chóry inne, Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Cerkiewnej w Grodnie na Białorusi w 2003r., 2006r., 2009r., Międzynarodowym Festiwalu „Głas Pieczerskij” w Kijowie na Ukrainie w 2004r., Międzynarodowym Festiwalu Prawosławnego Śpiewu w Mińsku na Białorusi w 2005r., Festiwalu Trzech Kultur we Włodawie 2008r. Corocznie chór śpiewa na koncercie kolęd dla korpusu dyplomatycznego w Warszawskiej Katedrze Metropolitalnej. Duchowieństwo Diecezji Warszawsko-Bielskiej śpiewało na Białorusi, Ukrainie, w Prawosławnej Serbii, Grecji, na Św. Górze Atos. Skład chóru stanowią duchowni i dyrygenci diecezji, którzy na co dzień zajmują się śpiewem cerkiewnym w swoich parafiach. Osiągnięcia Chóru Duchowieństwa Diecezji Warszawsko-Bielskiej to programy telewizyjne, kasety i płyty CD.

1. Chrystos woskresie – trójjęzyczne
2. Ot junosti mojeja – harmonizacja N.Ozierowa, opr. Archimandryta Matwieja
3. Małoje sławosłowije – Kosołapowa
4. Bogorodice Diewo radujsia – S. Trubaczew
5. Nynie otpuszczajeszy – Dawidowskij, solo: Michał Skiepko
6. Eksapostiłarij Wielkiego Piątku  – monastyrskoho napiewa opr.Arch. Matfieja
7. Chieruwimskaja piesń – A. Turenkow
8. Chwalitie imia Hospodnie – P. Czesnokow
9. Oj na mory
10. Blagosłowi dusze moja Hospoda – F. Masnikowa, solo: Michał Skiepko
11. Mnohaja leta