Select Your Style

Choose your layout

Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej w Siemiatyczach

Przegląd Pieśni Religijnej i Paraliturgicznej 2012 – Program z repertuarem

Z błogosławieństwa Jego Eminencji, Wielce Błogosławionego Sawy, Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski, w dniach 16 – 18 listopada 2012 roku jest organizowana kolejna IX edycja Przeglądu Pieśni Religijnej i Paraliturgicznej w Siemiatyczach.

16 listopada 2012 r. godz. 17.00
Cerkiew św. św. Apostołów Piotra i Pawła w Siemiatyczach

 1. Chór cerkwi św. Marii Magdaleny w Słochach Annopolskich – Parafii Prawosławnej Śww. App. Piotra i Pawła w Siemiatyczach
 2. Zespół Dziecięcy „NIEZAPOMINAJKI” – Świetlicy Wiejskiej w Moszczonie Królewskiej
 3. Zespół Ludowy „ŻAWORONKI” z Mochnatego – GOK w Hajnówce filia w Dubinach
 4. Chór Parafii Prawosławnej Opieki Matki Bożej w Czarnej Cerkiewnej
 5. Zespół ludowy „NIEZABUDKI” z Kuraszewa – GOK w Czyżach
 6. Zespół Folklorystyczny „NAREWCZANKI” z Narewki
 7. Chór Parafii Prawosławnej Narodzenia NMP w Mielniku
 8. Zespół „OMORFOS” – Siemiatyckiego Ośrodka Kultury w Siemiatyczach
 9. Chór Parafii Prawosławnej Narodzenia NMP w Bielsku Podlaskim

17 listopada 2012 r. godz. 17.00
Cerkiew pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Siemiatyczach

 1. Chór Młodzieżowy Parafii Prawosławnej Zmartwychwstania Pańskiego w Siemiatyczach
 2. Zespół Śpiewaczy „NIEZABUDKI” – Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury z Nurca Stacji
 3. Duet „ZARANICA” – Stowarzyszenia Kulturalnego Terra Incognita w Krynkach
 4. Zespół Folklorystyczny „KRYNICA” z Radziwiłłówki – GOKSiR w Mielniku
 5. Młodzieżowy zespół Ukraińców „DŻEREŁO”
 6. Zespół Ludowo – Folklorystyczny „NOWINA” – Świetlicy Wiejskiej w Moszczonie Królewskiej
 7. Chór Parafii Prawosławnej św. Mikołaja w Drohiczynie
 8. Chór Parafii Prawosławnej Zmartwychwstania Pańskiego w Bielsku Podlaskim
 9. Chór Dziecięco-młodzieżowy „WOSKLIKNOWIENIJE” – Parafii Prawosławnej św. Jana Chrzciciela w Hajnówce

18 listopada 2012 r. godz. 17.00
Cerkiew pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Siemiatyczach

 1. Chór Parafii Prawosławnej Zmartwychwstania Pańskiego w Siemiatyczach
 2. Zespół folklorystyczny „WRZOSY” – Wiejskiego Domu Kultury w Wilanowie
 3. Chór cerkwi filialnej św. Paraskiewy Serbskiej w Dobrowodzie – Parafii Prawosławnej w Kleszczelach
 4. Chór Parafii Prawosławnej śww. Apostołów Piotra i Pawła w Siemiatyczach
 5. Chór Dzieci, Młodzieży i Rodziców Parafii Prawosławnej śww. Cyryla i Metodego w Białej Podlaskiej
 6. Chór Parafii Prawosławnej Opieki Matki Bożej w Bielsku Podlaskim
 7. Chór „AKSION” Parafii Katedralnej św. Mikołaja w Białymstoku

 


SPONSORZY

IX Siemiatyckiego Przeglądu Pieśni Religijnej i Paraliturgicznej

1. MIASTO SIEMIATYCZE
2. STAROSTWO POWIATOWE w Siemiatyczach
3. GMINA SIEMIATYCZE
4. Bank Spółdzielczy w Siemiatyczach
5. Bank Spółdzielczy w Brańsku
6. PSS SPOŁEM Siemiatycze
7. POLSER sp. z o.o. Siemiatycze
8. LARECO Mikołaj Zinczuk
9. PPHU JULMAR Sidorczuk i Łopatiuk sj
10. Gminna Spółdzielnia SAMOPOMOC CHŁOPSKA w Siemiatyczach
11. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe GAMES Jan Gawryluk
12. Art. Bud Mudel (Eugeniusz Mudel i Helena Mudel)
13. Dom Weselny ECHO – Lucjan Marciszonek
14. Pensjonat CEZAR
15. Zespół NOWINA z Moszczony Królewskiej
16. Cyfrowe Studio Wideo Adam Gierasimiuk
17. Firma Komputerowa SidCom Dariusz Michaluk Siemiatycze
18. Piekarnia Miś Marek Michalczuk i Igor Śnieżko
19. Zakłada Cukierniczy Jolanta i Roman Posławscy sp.c. Siemiatycze
20. ARCHELAN Burzyńscy sp. j.
21. Monaster śww. Marty i Marii z Grabarki.
22. Parafia Prawosławna św. App. Piotra i Pawła w Siemiatyczach
23. Parafia Prawosławna Zmartwychwstania Pańskiego w Siemiatyczach
24. Parafia Prawosławna w Czarnej Cerkiewnej
25. Parafia Prawosławna w Rogawce
26. Parafia Prawosławna w Kośnej
27. Mikołaj Żabiński
28. Grażyna Niewińska
29. Wydawnictwo Bratczyk z Hajnówki


Chór cerkwi św. Marii Magdaleny w Słochach Annopolskich – Parafii Prawosławnej Śww. App. Piotra i Pawła w Siemiatyczach

Dyrygent – Ewa Podgórzak

Chór powstał w 2010 roku. Został on zorganizowany na potrzeby budującej się cerkwi we wsi Słochy Annopolskie. W jego skład wchodzą osoby, które od wielu lat śpiewają w czasie akatystów w okresie jesienno-zimowym oraz podczas innych nabożeństw- w tym św. Liturgii. Od kilku lat, w okresie świąt Bożego Narodzenia, zespół podzielony na grupy kolęduje w domach parafian na rzecz budowy cerkwi. Chór prowadzi Ewa Podgórzak

1. Strannik – pieśń z Bohohłasnika
2. Modlitwa ko Preswiatoj Bohorodice – pieśń z Bohohłasnika
3. Biżat u Poczaiw steżki i dorohi
4. O Wsiepietaja Mati – pieśń z Bohohłasnika

Zespół Dziecięcy „NIEZAPOMINAJKI” – Świetlicy Wiejskiej w Moszczonie Królewskiej

Kierownik – Helena Datczuk

Dzieci w Moszczonie śpiewają od 2006 r. lecz oficjalnie nazwę nadano zespołowi podczas Wieczoru Kolęd w Moszczonie Królewskiej 28 stycznia 2012 roku. „Niezapominajki” wykonują utwory w języku białoruskim, ukraińskim, polskim i miejscowej gwarze. W repertuarze są piosenki religijne i świeckie. W br. zajęły III miejsce w konkursie Piosenki Białoruskiej i Ukraińskiej. Mają wielką satysfakcję i zadowolenie z kultywowania tradycji i mowy swoich przodków.

 1. Płynie pieśnia pro Isusa
 2. Paju i ja likuja
 3. Sława Bohu za wsio

Zespół Ludowy „ŻAWORONKI” z Mochnatego – GOK w Hajnówce filia w Dubinach

Kierownik – Piotr Skiepko

Zespół ludowy „Żaworonki” powstał 17 kwietnia 2011 r. w Mochnatemgm. Hajnówka. W repertuarze zespołu są białoruskie pieśni ludowe,kolędy prawosławne, pieśni wielkopostne i pielgrzymowe. Część osób śpiewa w chórach parafialnych. Kierownikiem muzycznym jest Piotr Skiepko, specjalista w zakresie dawnej pieśni białoruskiej. Pomimo krótkiego okresu istnienia Zespół występował w wielu miejscowościach, między innymi w Białymstoku, Gdańsku, Hajnówce, Narewce, Lipinach, Starym Berezowie, Czyżach, Zbuczu, Moszczonie K rólewskiej i innych. W konkursie Kolęd Prawosławnych w Narewce zajął I miejsce.

 1. Mira zastupnice
 2. Staniem pred Caryceju Niebiesnoju
 3. Boże usłyszy
 4. Miłosierdnyj Otiec

Chór Parafii Prawosławnej Opieki Matki Bożej w Czarnej Cerkiewnej

Dyrygent – Dmitruk Grażyna

Chór istnieje od początku założenia parafii. Wielokrotnie występował w Przeglądach Pieśni Religijnej w Siemiatyczach i Bielsku Podlaskim. Głosy chórzystów były docenione przez Jego Eminencję Metropolitę Sawę. Chór śpiewa głównie podczas nabożeństw i świąt parafialnych.

 1. – Wo Carstwii Twojem – mel. sarowska
 2. – Sowiet prewiecznyj – mel. D.Sołowiowa
 3. – Pastyr
 4. – K Tiebie o Diewo Preswiataja
 5. – Wsiemiłostiwyj Sotworitieliu

Zespół ludowy „NIEZABUDKI” z Kuraszewa – GOK w Czyżach

Kierownik – Nina Grygoruk

Zespół istnieje od 35 lat. Składa się z 6 osób. Wykonuje różne utwory świeckie i religijne: polskie, białoruskie, ukraińskie.

 1. Otcze Niebiesnyj
 2. Nauczy mienia Boże smiritsia
 3. Matier Preswiataja utry slezu z łanit

Zespół Folklorystyczny „NAREWCZANKI” z Narewki

Kierownik – Piotr Skiepko

Zespół powstał w 1985 roku. W tym roku świętował 25-lecie swojej pracy artystycznej. Rok rocznie bierze udział w Festiwalu Piosenki Białoruskiej w Hajnówce oraz w Białymstoku, Przeglądach: Gwiazda i Kolęda w Narewce a także w Hajnówce i Białymstoku

1. Wozzwanije ko Hospodu
2. Był u Christa Mładienca sad
3. O Diewo Preswiataja

Chór Parafii Prawosławnej Narodzenia NMP w Mielniku

Dyr. Barbara Rusnak

Chór w obecnym składzie istnieje od lipca 2011 . Przedewszystkim śpiewa podczas nabożeństw niedzielnych i świątecznych. W 2011 r. występował w Siemiatyckim PPRiP, w Cecyliadzie w Mielniku, w Przeglądzie Kolęd w mielniku. Do repertuaru chóru wprowadzane są wciąż nowe utwory. Jednocześnie powiększa się skład chóru

 1. Wierchownyj Wożdż i Wojewodo – pieśń do św Arcystratega Michała
 2. O, Wsiecarice Mati – kontakion Akatystu przed ikoną M.B. Wsiecarica – muz. I. Denisowa
 3. Nocz ticha na tiomnom niebie – słowa i muzyka S.I. Miropolskij
 4. Swietie tichij – melodia Skitu św. pror. Eliasza ze św. G. Atos
 5. Wzbrannoj Wojewodie – muz. D. Allemonowa

Zespół „OMORFOS” – Siemiatyckiego Ośrodka Kultury w Siemiatyczach

dyr. Helena Szczygoł

Zespół istnieje przy Siemiatyckim Ośrodku Kultury. Powstał w maju 2010 roku. Skład Zespołu tworzą czynne zawodowo młode i kochające śpiew panie. Zespół bierze udział w imprezach kulturalnych na terenie powiatu siemiatyckiego i woj. Podlaskiego. Dwukrotnie brał udział w Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Białoruskiej zajmując II i III miejsca. W repertuarze – bardzo różnorodnym – muzyka rozrywkowa, ludowa, pieśni cerkiewne. Jutro tzn. 17 listopada Zespół wyjeżdża z koncertem do Grodna na Białorusi.

1. Kant Bożijej Materi – melodia grecka
2. Na gorie na Poczajewskoj – pieśń na melodię ludową
3. Nynie otpuszczajeszi – muz. Michaiła Goltisona
4. K komu wozopiju – koncert do Matki Bożej
5. Molitwa – pieśń na mel. ludową

Chór Parafii Prawosławnej Narodzenia NMP w Bielsku Podlaskim

dyr. Marta Zinkiewicz

Chór śpiewa w czasie uroczystości świątecznych i nabożeństw sprawowanych w parafii. Bierze tez udział w życiu muzycznym miasta i okolic. Od pięciu lat z zespołem pracuje Marta Zinkiewicz ? absolwent Instytutu Muzykologii na Uniwersytecie Warszawskim. W tym okresie chór uczestniczył m.in. w Międzynarodowym Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce, gdzie otrzymał III nagrodę w kategorii chórów parafialnych miejskich. Zespół uczestniczy także w Wieczorach Muzyki Cerkiewnej oraz Wieczorach Kolęd w Bielsku Podlaskim. Chór śpiewał już czterokrotnie podczas Uro uroczystości święta ku czci Iwierskiej Ikony Matki Bożej na świętej Górze Grabarce.

 1. Dostojno jest – monachinia Julianija (Denisowa)
 2. Molitwu proliju – autor nieznany
 3. Krestie Chrystow – oprac. Szewcow
 4. K Bohorodice prileżno – A. Archangielski
 5. Ja choczu służyt? Tiebie – pieśń paraliturgiczna

Chór Młodzieżowy Parafii Prawosławnej Zmartwychwstania Pańskiego w Siemiatyczach

Dyrygent – Maria Demczuk

Chór powstał z chwilą erygowania parafii w 1996 r. Założycielem i dyrygentem przez wiele lat był proboszcz parafii – ks. prot. Bazyli Litwiniuk. W chwili obecnej chórem kieruje Maria Demczuk Chór ma już za sobą wiele osiągnięć. Brał udział w Międzynarodowych Festiwalach: Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce, Hajnowskich Dniach Muzyki Cerkiewnej i Kolęd Wschodniosłowiańskich w Terespolu, Przeglądzie Pieśni Religijnej w Bielsku Podlaskim i Siemiatyckim Przeglądzie Pieśni Religijnej i Paraliturgicznej. W Czerwcu 2010 roku chór występował podczas koncertu zorganizowanego z okazji Dni Białegostoku. Chór czynnie uczestniczy w życiu liturgicznym parafii – śpiewa w niedziele i święta podczas pierwszej św. Liturgii.

 1. Bogorodice diewo – Znamienyj raspiew
 2. Chwalitie imia Gospodnie – mel. D. Arzumanowa
 3. Kondak proroku Iliji – mel. Szmelakowa
 4. Mira zastupnice

Zespół Śpiewaczy „NIEZABUDKI” – Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury z Nurca Stacji

Zespół swoją obecność na scenie zapoczątkował w roku 2008 udziałem w Wojewódzkim Przeglądzie Piosenki Folklorystycznej w Narewce zdobywając III miejsce. Następne sukcesy to wyróżnienie na ogólnopolskim konkursie Piosenki Białoruskiej, na Prezentacji Pieśni Wielkopostnej oraz II miejsce w Prezentacji Tradycji Ludowej Województwa Podlaskiego w Starym Dworze.

 1. Bogorodica
 2. Prepodobnomu Andreju
 3. Wira moja wira

Duet „ZARANICA” – Stowarzyszenia Kulturalnego Terra Incognita w Krynkach

Joanna Czaban, Helena Puchalska

Duet powstał w czerwcu 2010r oku. Misją duetu jest ochrona i popularyzacja białoruskiego dziedzictwa kulturowego Krynek i okolic. Duet koncentruje sie głównie na pracy w terenie, zapisuje utwory bezpośrednio od najstarszych mieszkańców, organizuje tam koncerty angażując mieszkańców do czynnego w nich udziału. Repertuar duetu to głównie pieśni ludowe i paraliturgiczne w językach białoruskim , rosyjskim, polskim i ukraińskim

1. Mysli o posledniem czasie – tekst i melodia z cerkwi w Ostrowiu Pn.
2. Piesń błagodarenija – autor nieznany
3. Piesń ko Preswiatoj Bogorodzice – autor nieznany
4. Błażen muż – melodia poczajowska
5. Błagosłowi dusze moja Hospoda – D. Allemanow

Zespół Folklorystyczny „KRYNICA” z Radziwiłłówki – GOKSiR w Mielniku

Kierownik – Henryk Mułenko

Zespół powstał w 2009 roku. Tworzą go mieszkańcy Radziwiłłówki. Zespół wykonuje utwory świeckie i religijne. Zespół występował na różnych festiwalach: min. białoruskich: Oleń po boru chodit oraz Po majowoj rosi, Podlasie ziołami pachnące; ukraińskich: Z pidlaskoj krinici; Cecyliadzie. Siemiatyckim Przeglądzie Pieśni Religijnej i Paraliturgicznej, Przeglądzie Kolęd i innych uroczystościach w Nurcu Stacji, Mielniku, Moszczonie Królewskiej, Wilanowie, Osowiczach 
k/ Białegostoku oraz w swojej rodzinnej miejscowości.

1. Płynie piesnia pro Isusa
2. Nauczy mienia Boże smiritsia
3. Nie toskuj ty dusza dorohaja
4. Daj mnie Boże Matier skłonitsia
5. Carice Niebiesnaja

Młodzieżowy zespół Ukraińców „DŻEREŁO”

Dyrygent – Vita Kocibajlo

Młodzieżowy zespół Ukraińców z Podlasia „Dżereło” został utworzony w 2009r. wśród ukraińskiej młodzieży w Białymstoku, należą do niego licealiści, studenci oraz osoby pracujące. Zespół bierze czyny udział w uroczystościach na Podlasiu, występuje na festynach oraz festiwalach, daje koncerty pieśni ukraińskiej przedstawiając tradycje Ukraińców z Podlasia. Swoją działalność stawia na zachowanie i przekazanie tradycyjnego śpiewu ludowego.

Zespół brał udział w festiwalach „Pidlaśka osiń”, „Na iwana na Kupała” „Hajnowskie spotkania z kolędą prawosławną”, „Z pidlaskoji krynicy”

 1. O Wsiepietaja Mati – pieśń z Bogogłasnika.
 2. Swietie tihij – mel. kijowska
 3. Biżat u Poczajiv – pieśń z Bogogłasnika..
 4. Wo Carstwii Twojem – mel. wołyńska

Zespół Ludowo – Folklorystyczny „NOWINA” – Świetlicy Wiejskiej w Moszczonie Królewskiej

kierownik – Helena Datczuk

Zespół ,,Nowina,, śpiewa od 2005 roku. Koncertuje na festynach ludowych, dożynkach, konkursach piosenki białoruskiej i ukraińskiej, wieczorach kolęd. Repertuar zespołu to utwory – z przekazu pokoleniowego, śpiewników i płyt, są także piosenki autorskie. W bieżącym roku zespół otrzymał III miejsce w IX Prezentacjach Tradycji Ludowej Województwa Podlaskiego w Starym Dworze, oraz wystąpił wspólnie z dziecięcym zespołem ,,NIEZAPOMINAJKI,, na Festiwalu ,,Dawne Pieśni Młode Głosy,, w Waniewie wyśpiewując wyróżnienie. W Przeglądzie Pieśni Religijnej i Paraliturgicznej w Siemiatyczach zespół “Nowina” bierze udział od 2009 roku. Członkinie zespołu serdecznie dziękują organizatorom tak cudownej imprezy i doceniają ich trud. MNOGAJA IM LETA!

 1. Na Poczajowskoj hore
 2. Kak charaszo w Twojem chramie Władyczice
 3. Gdzie Ty prekrasnaja
 4. Strannik
 5. Nocz hłubokaja

Chór Parafii Prawosławnej św. Mikołaja w Drohiczynie

DyrygentGrzegorz Klimiuk

Chór istnieje przy drohiczyńskiej parafii, aktywnie uczestniczy w nabożeństwach. Co roku bierze udział w Przeglądach Pieśni Religijnej i Paraliturgicznej w Siemiatyczach oraz Spotkaniach z Kolędą Wschodniosłowiańską w Drohiczynie. W roku 2012 wystąpił na Międzynarodowym Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej, gdzie otrzymał wyróżnienie w kategorii chórów parafialnych.

1.Nie imamy – starinnogo napewa
2.Krest Chranitiel’ – swietilen Wozdwiżenija, S. Trubaczow
3.Preswietłyj Anhieł mój Hospodień – melodia ludowa.
4.Diewa dnieś – kondak Pokrowu Preswiatoj Bohorodicy za D. Bortniańskim.
5.O, Wsiepietaja Mati – pieśń do Matki Boskiej Bargradzkiej, melodia ludowa
6.Dostojno jest’ – S. Riabczenko

Chór Parafii Prawosławnej Zmartwychwstania Pańskiego w Bielsku Podlaskim

Dyrygent: Ewa Tarasiuk i matuszka Lena Sidoruk

Przy Parafii Zmartwychwstania Pańskiego pracują dwa chóry. Chór parafialny tworzą mieszkańcy miejscowej parafii. Prowadzi go Ewa Tarasiuk. Główną jego misją jest śpiew podczas nabożeństw i uroczystościach religijnych.

Chór Dziecięco-Młodzieżowy powołany został z myślą o zaangażowaniu do pracy przy w parafii młodych ludzi. Chórem dyryguje matuszka Lena Sidoruk. Oba chóry chętnie prezentują się na przeglądach muzyki cerkiewnej. Brały udział w Wieczorach Muzyki Cerkiewnej w Bielsku Podlaskim, w Dniach Muzyki Cerkiewnej w ramach Dni Białegostoku, w przeglądach kolędniczych.

Niejednokrotnie chóry łączą siły, ponieważ lubią współpracować. Na przeglądzie Pieśni Religijnej i Paraliturgicznej również zaprezentują się wspólne.

1. Kol Sławien sł. Chieraskow, muz. Bortnianskij
2. Swiataja Warswara – piesń
3. Swiatyje muczenicy Wiera, Nadieżda, Lubow’ – słowa nieznanego autora, muz. protojereja Igora Lepieszynskiego
4. Paschalnyj Tropar z soprano solo- muz. Z. Hrebienszczikowa
5. Szto to za prediwna- kolęda.

Chór Dziecięco-młodzieżowy „WOSKLIKNOWIENIJE” – Parafii Prawosławnej św. Jana Chrzciciela w Hajnówce
Dyrygent – Wirynieja Kociubajlo

Dziecięco-młodzieżowy chór Woskliknowienije, został utworzony przy parafii w 2000 roku. Uczestniczy w nabożeństwach i świętach parafialnych, bierze udział w krajowych i międzynarodowych Festiwalach Muzyki Cerkiewnej, był między innymi w Polsce, na Ukrainie, Białorusi, Bułgarii, Serbii na których zajmował przodujące miejsca. Rok rocznie uczestniczy w przeglądach kolęd prawosławnych. Występuje w telewizji oraz radio gdzie śpiewa muzykę cerkiewną, nagrał 2 płyty.

 1. Ot junosti mojeja – komp. A. Nikolskogo;
 2. Kondak Bogorodzice iz molebnogo pienija – D. Wasianowicz
 3. Wieliczit dusza moja Gospoda – Bołgarskij raspiew 5 tonu
 4. Chwalitie Imia Gospodnie – swiaszczenika D. Arzumanowa
 5. Psalom 102 „Błagosłowi dusze moja Gospoda – komp. W. Fajnera

Chór Parafii Prawosławnej Zmartwychwstania Pańskiego w Siemiatyczach

Dyrygent – Maria Demczuk

Chór powstał w chwili kiedy została pobudowana tymczasowa cerkiew (1992 r.), kiedy rozpoczęto odprawianie nabożeństw przez duchowieństwo Parafii śww. App. Piotra i Pawła. Chórem początkowo dyrygowali: ks. Mikołaj Dejneko i Ewa Jakimiuk. Brał udział także w Międzynarodowym Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce i każdego roku bierze udział w Siemiatyckim Przeglądzie Pieśni Religijnej i Paraliturgicznej. W chwili obecnej chórem kieruje Maria Demczuk

 1. Piesń ko Preswiatiej Bohorodice
 2. Nynie otpuszczajeszy – na ławrski podobien 6 głasa
 3. Swietie tichy – Grebienszczykowa
 4. Chwalitie imia Gospodnie – iż zbornikowa Kastorskocho

Zespół folklorystyczny „WRZOSY” – Wiejskiego Domu Kultury w Wilanowie

Zespół istnieje od lutego 2009 roku. Wykonuje utwory w języku polskim, ukraińskim, białoruskim i rosyjskim. Brał udział w Siemiatyckim Przeglądzie Pieśni Religijnej i Paraliturgicznej oraz Kolęd Wschodniosłowiańskich.. W br. na Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych w Osowiczach zajął I miejsce i w 2012 roku będzie reprezentował Województwo Podlaskie w Kazimierzu nad Wisłą.

1. Woskowaja swiecza
2. Jeśli w chram ja chodżu
3. Ksienija Błażennaja

Chór cerkwi filialnej św. Paraskiewy Serbskiej w Dobrowodzie – Parafii Prawosławnej w Kleszczelach

Dyrygent – ks. diakon Łukasz Bartoszuk

Chór zrzesza osoby które śpiewają podczas nabożeństw w cerkwi Dobrowodzkiej.
Występował na przeglądzie kolęd w Hajnówce Bielsku Podlaskim.
1. Lubowoju i so strachom -Pieśń o prepodobnoj Paraskiewie Sierbskoj
2. Orliceju ja letała po razlicznym storonam – Pieśń o stremlenii duszy k Bohu
3. Potop straszny umnożałsia -(Pieśń o wsiemornom Potopie
4. Hdie raj moj prekrasnyj – Pieśń o potierannom raje

Chór Parafii Prawosławnej śww. Apostołów Piotra i Pawła w Siemiatyczach

Dyrygent – Jolanta Awksietijuk

Istnienie chóru jest związane z początkiem powstania siemiatyckiej parafii. Przez wiele lat był on prowadzony przez panią Helenę Szczygoł. Z chwilą podziału parafii w 1996 r. i wyłonienia z niej trzech nowych, skład chóru znacznie się zmniejszył. Od 2001 r. do czerwca 2011 chórem dyrygował ks. diakon Andrzej Stremkowski. Chór uczestniczył w Wieczorach Muzyki Cerkiewnej w Bielsku Podlaskim, Siemiatyckich Przeglądach Pieśni Religijnej i Paraliturgicznej, Kolęd Wschodniosłowiańskich, prezentował kolędy w Katedrze św. Marii Magdaleny w Warszawie. Kilkakrotnie brał udział w Międzynarodowym Festiwalu Hajnowskie Dnia Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce, gdzie podczas ostatniego przeglądu zdobył wyróżnienie. Obecnie chór pracuje nad wydaniem płyty „Podlaskie kolędowanie”

1 O Mati Preswiataja
2. – Pastyr
3. Sliepiec
4. Psalm 103 – muz. Czajkowski opr. Denisowa

Chór Dzieci, Młodzieży i Rodziców Parafii Prawosławnej śww. Cyryla i Metodego w Białej Podlaskiej

Dyrygent – Monika Gościk

W ciągu roku chór czynnie uczestniczy w życiu cerkwi – bierze udział w świętach i uroczystościach parafialnych, a co niedzielę – samodzielnie śpiewa pierwszą liturgię.

Chórzyści za swój największy sukces uważają nagrodę specjalną na jednym z największych w Polsce ekumenicznych festiwali kolęd „Betlejem u Avetek” w Warszawie 2006 roku. Profesjonalne jury nagrodziło chórzystów za podtrzymywanie prawosławnych tradycji, za rozumienie śpiewanych tekstów, za widoczną radość śpiewania i za kulturę sceniczną. Poza tym chór po roku swojej działalności otrzymał dyplom uznania z rąk biskupa Paisjusza.

Najważniejsze zadanie bialskiego chóru to służba Bogu poprzez śpiew. Jednak przed chórzystami, jak sami mówią, jeszcze jedno zadanie – historia terenów, na których żyjemy, dramatyczne wydarzenia roku 1938 na Chełmszczyźnie i południowym Podlasiu, gdy doszło do burzenia prawosławnych cerkwi, nakłada na nas chórzystów obowiązek pamiętania o kulturze, tradycji i języku przodków. Poza tym mamy świadomość tego, że śpiewanie w cerkwi buduje w nas, młodych ludziach, przywiązanie do świętej wiary prawosławnej – wypowiedź chórzystki Katarzyny Sawczuk.

Osiągnięcia Chóru Dziecięco-Młodzieżowego:

Oprócz wymienionych osiągnięć Chóru: udziału chóru w nabożeństwach parafialnych i świątecznych oraz w festiwalu kolęd „Betlejem u Avetek” w Warszawie 2006 r. należy jeszcze wymienić: dyplom uznania z rąk biskupa Paisjusza (2007 r.); występ na „Wieczorze z Kolędą” w Piotrkowie Trybunalskim (2007); coroczne występy na „Przeglądzie Kolęd i Pastorałek” w Białej Podlaskiej, udział w „Międzynarodowym Festiwalu Kolęd Wschodniosłowiańskich” w Terespolu, Koncercie Muzyki Cerkiewnej „Skarby Kultury Podlasia” w Białej Podlaskiej; „Koncert Pieśni Paraliturgicznych” w Biłgoraju (2009); Koncert Muzyki Cerkiewnej w ramach Dni Miasta Białegostoku (2010); VII Siemiatycki Przegląd Pieśni Religijnej i Paraliturgicznej (2010) oraz w Muzeum I. Kraszewskiego w Romanowie (2010 )

 1. Zorie nasza wieczerniaja, – pieśń ze zbioru „Pieśni Chełmszczyzny i Podlasia”
 2. A czom skorbiet’ – pieśń z Bogogłaśnika
 3. Wiera, Nadieżda, Liubow – pieśń, muz.prot.I. Lepieszinski
 4. Błażen muż – muz. W. Kowalżdi
 5. Dostojno jest – Cara Fieodora

Chór Parafii Prawosławnej Opieki Matki Bożej w Bielsku Podlaskim

Dyrygent – Elżbieta Wojcieszuk

Chor przede wszystkim śpiewa podczas nabożeństw niedzielnych i świątecznych w cerkwi parafialnej. Co roku uczestniczy w Wieczorach Muzyki Cerkiewnej w Bielsku Podlaskim.

 1. Błagodatny dom
 2. Wiera, Nadieżda, Lubow
 3. Prytcza ,,Sledy”
 4. Dień Woskresnyj
 5. Pieśń chwały

Chór „AKSION” Parafii Katedralnej św. Mikołaja w Białymstoku

Dyrygent – ks. protodiakon Aleksander Łysynkiewicz

Wraz z wybudowaniem cerkwi Św. Mikołaja w Białymstoku w roku 1846 rozpoczął swą historię chór tej świątyni. Początkowo jako parafialny, a od 1951r. po utworzeniu Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej stał się chórem katedralnym.

W okresie tym z zespołem pracowało wielu znanych dyrygentów: m.in. ks. Piotr Gutkiewicz w latach (1907 – 1914, 1922 – 1945) – o którego kompozycje chór obecnie poszerza regularnie swój repertuar, w latach 1946-1969 p. Piotr Domańczuk – wykładowca śpiewu cerkiewnego w Prawosławnym Seminarium Duchownym w Warszawie, od 1970 do 1995r chór prowadził ks. Jerzy Mackiewicz, a w latach 1995-2008 ks. protodiakon Bazyli Dubec.

W 2008r. Jego Ekscelencja Arcybiskup Jakub podjął decyzję o połączeniu chóru katedralnego z młodzieżowym chórem „Aksion” i od tej pory z zespołem pracuje ks. protodiakon Aleksander Łysynkiewicz (w latach 1988-2008 dyrygent chóru młodzieżowego „Aksion” – wielokrotnego laureata ogólnopolskich i międzynarodowych festiwali).

Chór na co dzień śpiewa podczas nabożeństw w Katedrze Św. Mikołaja w Białymstoku, bierze również udział w Wieczorach Kolęd Prawosławnych w „Operze i Filharmonii Podlaskiej”, Białostockich Dniach Muzyki Cerkiewnej oraz w innych koncertach okolicznościowych.

W maju 2012 roku zespół zdobył II nagrodę w kategorii chórów parafialnych miejskich Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej – Hajnówka 2012.

20 października 2012 chór „Aksion” wziął udział w VII Poznańskich Dniach Kultury Prawosławnej, zespół śpiewał podczas Boskiej Liturgii sprawowanej w poznańskiej cerkwi pw. św. Mikołaja. W trakcie nabożeństwa wykonał „Liturgię Mira” współczesnego kompozytora cerkiewnego, Arcybiskupa Tylczyńskiego i Bracławskiego Jonatana z Ukrainy.

 1. Hymn Św. Sawie Serbskiemu – komp. S. Mokranjac
 2. Sława i nynie… Jedinorodnyj Synie – fragment „Liturgii Mira” komp. abp. Ionafan Jeleckich
 3. W Mirech Swiate – kondakion ku czci Św. Mikołaja – komp. prot. Piotr Gutkiewicz
 4. Zastupnice usierdnaja – komp. P. Czesnokow
 5. Hymn ku czci Śww. Cyryla i Metodego – anonim