Select Your Style

Choose your layout

Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej w Siemiatyczach

Przegląd Pieśni Religijnej i Paraliturgicznej 2013 – Program z repertuarem

11 października odbyło się posiedzenie Komisji Programowo-Artystycznej, która zatwierdziła udział 26 chórów i zespołów oraz ich repertuar w Przeglądzie

SKŁAD KOMISJI:

 1. Prof. dr hab. Włodzimierz Wołosiuk – dziekan Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, wieloletni dyrygent chórów w Lublinie i Warszawie, wybitny znawca śpiewu cerkiewnego i muzyki Paraliturgicznej – przewodniczący Komisji
  2. Ks. Mitrat Bazyli Litwiniuk – wicedziekan okręgu siemiatyckiego i zastępca kierownika Dekanalnego Instytutu Kultury Prawosławnej w Sie-miatyczach, proboszcz Parafii Prawosławnej Zmartwychwstania Pańskiego w Siemiatyczach, wieloletni dyrygent chóru parafialnego – członek Komisji
  3. Ks. prot. Rościsław Białomyzy – wikariusz Parafii  Prawosławnej świętych  Apostołów Piotra i Pawła  w Siemiatyczach, wieloletni dyrygent chóru parafialnego w Narewce i Siemiatyczach – członek Komisji
  4. Ks. prot. Sławomir Chwojko – wikariusz Parafii Prawosławnej świętych Apostołów Piotra i Pawła w Siemiatyczach, kierownik Dekanalnego Instytutu Kultury Prawosławnej w Siemiatyczach  – członek Komisji
  5. Doroteusz Fionik – dyrektor Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach, organizator wielu imprez kulturalno – ludowych – członek Komisji
  6. Ks. diakon Mirosław Demczuk – diakon parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Siemiatyczach –  sekretarz Komisji

PIĄTEK ————————————————————————–

Chór Parafii Prawosławnej Zmartwychwstania Pańskiego w Siemiatyczach

dyr. Maria Demczuk

Chór powstał z momentem  pobudowania tymczasowej cerkwi i odprawianiem nabożeństw w 1992 roku.  Początkowo chórem dyrygowali: ks. Mikołaj Dejneko i Ewa Jakimiuk. Brał udział w Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce i każdego roku bierze udział w Siemiatyckim Przeglądzie Pieśni Religijnej i Paraliturgicznej.  W chwili obecnej chórem kieruje Maria Demczuk.

 1. Zaczem ty pokinuł Mienia, człowiek – autor nieznany
 2. Gałaadskij sławnie – pieśń do św. Proroka Eliasza
 3. Samaranka – autor nieznany

Zespół Świetlicy Wiejskiej w Moszczonie Królewskiej Nowina

kier. Helena Datczuk

Zespół istnieje od 2005 roku. Repertuar zespołu jest różnorodny w tym także piosenki autorskie. Koncertuje na festynach ludowych, dożynkach,  konkursach piosenki białoruskiej i ukraińskiej, wieczorach kolęd zajmując poczytne miejsca. W 2012 r. III miejsce w IX Prezentacjach Tradycji  Ludowej Województwa  Podlaskiego w Starym Dworze oraz wystąpił wspólnie z dziecięcym zespołem Niezapominajki na Festiwalu Dawne Pieśni Młode Głosy w Waniewie wyśpiewując wyróżnienie. W 2013 r. na XXXV Ogólnopolskim Przeglądzie Piosenki i Przyśpiewki Ludowej w Przedborzu woj. łódzkie zajął III miejsce. W Siemiatyckim Przeglądzie w bierze udział po raz piąty.

 1. Czerez pola Ukrainy iszła Boża Maty – pieśń ukraińska
 2. Nieopalima Kupina – pieśń ukraińska
 3. Ja diakuju za wse – pieśń ukraińska
 4. Moj w Niebie dom – pieśń rosyjska

Chór Parafii Prawosławnej Opieki Matki Bożej w Czarnej Cerkiewnej

dyr. Grażyna Dmitruk

Chór istnieje od założenia parafii. Wielokrotnie występował w Przeglądach Pieśni Religijnej w Siemiatyczach i Bielsku Podlaskim. Głosy chórzystów były docenione przez Jego Eminencję Metropolitę Sawę. Śpiewa głównie podczas nabożeństw i świąt parafialnych.

 1. 1. Priidi do mene miłyj Iisusie
 2. 2. Pieśń do MB Turkowickiej
 3. 3. Pieśń na święto Wprowadzenia NMP do świątyni
 4. Nad cerkowiju ticha nocz – kolęda

Zespół Ludowo-Folklorystyczny Wrzosy z Wilanowa

Zespół istnieje od 2009 roku. Wykonuje utwory w języku polskim, ukraińskim, białoruskim i rosyjskim. Wielokrotnie brał udział w Siemiatyckim Przeglądach Pieśni Religijnej i Paraliturgicznej oraz Kolęd Wschodniosłowiańskich. W 2012 r. na Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych w Osowiczach zajął I miejsce i reprezentował Województwo Podlaskie w Kazimierzu nad Wisłą. Jest laureatem  Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu w 2012 roku

 1. Bożaja Matier
 2. Pokajanija otwierzi mi dwieri
 3. Pieśń O Mamie
 4. Utoli moja pieczali

Chór cerkwi św. Marii Magdaleny w Słochach Annopolskich Parafii Prawosławnej św. Ap. Piotra i Pawła w Siemiatyczach

dyr. Ewa Podgórzak

Chór istnieje od  2010 roku i został  zorganizowany na potrzeby budującej się cerkwi we wsi Słochy Annopolskie. W jego skład wchodzą osoby, które od wielu lat śpiewają podczas nabożeństw. Od kilku lat w okresie świąt Bożego Narodzenia kolęduje w domach parafian na rzecz budowy cerkwi

 1. Moj duchownyj sad –pieśń pokutna
 2. Na mracznoj horie – pieśń wielkopostna
 3. Diewo Preswiataja – pieśń ku czci Matki Bożej Miłującej
 4. Krest tiażołyj – melodia ludowa

Zespół Niezabudki Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Nurcu Stacji

Zespół swoją działalność zainaugurował w 2008 udziałem w Wojewódzkim Przeglądzie Piosenki Folklorystycznej w Narewce zdobywając III miejsce. Następne sukcesy to wyróżnienie na ogólnopolskim konkursie Piosenki Białoruskiej, na Prezentacji Pieśni Wielkopostnej oraz II miejsce w Prezentacji Tradycji Ludowej Województwa Podlaskiego w Starym Dworze.

 1. Był u Christa Mładienca sad
 2. Ty baczysz Boże – modlitewne wezwanie do Boga
 3. 3. Pieśń Poczajewska
 4. Do Nikołaja – kant do św. Mikołaja Cudotwórcy, melodia ludowa

Grupa Śpiewacza Szołucha – Warszawa

Grupa powstała w marcu 2013 roku. Wykonuje pieśni ludowe oraz sakralne związane z kulturą i tradycją terenów Podlasia, Polesia jak również terenów Ukrainy i Rosji. Wszystkie utwory są wykonywane techniką śpiewu ludowego. Do tej pory wystąpiła w Białowieży na festiwalu Pieretocze oraz podczas własnego wieczoru z muzyką podlaską i poleską. Dała również koncert w Muzeum Etnograficznym we Wrocławiu podczas Dni Dziedzictwa Europejskiego oraz podczas festiwalu Tam po majowuj rosi w Studziwodach.

 1. Stradalnaja Mati – pieśń wielkopostna, melodia ludowa
 2. Strannik – pieśń pielgrzyma
 3. Kak chadił że griesznyj czełowiecze – wiersz duchowy o tradycji zachodnio-ruskiej
 4. Tri angieła – kant, muz. I.Denisowa

Zespół Pieśni Ludowej Bierezowskiego Dom Kultury „ZARANAK” – Bieroza / Białoruś

Dyrygent: Jelena Gowin

Zespół działa od 1990 r. Od początku prowadzi go Jelena Gowin. Na bogaty i różnorodny repertuar zespołu składają się białoruskie, polskie, ukraińskie i rosyjskie pieśni ludowe, pieśni autorskie oraz utwory twórców rodzimych we współczesnych aranżacjach. „Zaranak” prowadzi aktywną działalność koncertową, występuje w mieście i w regionie, w innych miastach Białorusi, a także za granicą. Do swych sukcesów zalicza udział w obłastnych przeglądach pieśni patriotycznej i twórczości ludowej oraz w festiwalu twórczości chóralnej „Leti moja piesnia”. Wielokrotnie występował w Polsce, m.in. wziął udział w II Europejskich Spotkaniach Nadbużańskich, w MF „Kultura bez granic” (Siemiatycze 2012) oraz Międzynarodowym Sympozjum Kościuszkowskim w Maciejowicach.

 1. Caryce wsieswiataja
 2. Sława Bohu za wsio – pieśń dziękczynna
 3. Chwalitie imia Hospodnie
 4. Rodnik – słowa i muz. ijeromonach Roman
 5. Mikoła – sł. S. Jesienin, muz. J. Komarowa
 6. Pieśń Hospodi pomiłuj – sł. ijeromonach Roman

Chór Parafii Prawosławnej Narodzenia NMP w Mielniku

dyr. Barbara Rusnak

Chór w obecnym składzie istnieje od lipca 2011 . Przede wszystkim śpiewa podczas nabożeństw. W 2011 r. występował w Siemiatyckim PPRiP, w Cecyliadzie w Mielniku, w Przeglądzie Kolęd w mielniku. Do repertuaru chóru wprowadzane są wciąż nowe utwory.

 1. Pieśń Molitwa Gospodi pomiłuj – ks. Paweł Pokrowski
 2. Pieśń Iisusu Sładczajszemu – ks. prot. Mikołaj Gurianow
 3. Agni Parfene – hymn  św. Nektariusza do Matki Bożej – wersja słowiańska
 4. Pieśń Mama –tekst K. Bogdatow, mel. ludowa

Chór Parafii Prawosławnej św. mcz. Jerzego – Białystok

dyr. Anna Cyrkun

Chór powstał w 2003 r. na bazie chóru dziecięcego istniejącego od początku istnienia parafii. Śpiewa podczas niedzielnych i świątecznych nabożeństw. Uczestniczy w wydarzeniach kulturalnych lokalnych – białostockich i ogólnopolskich organizowanych przez Cerkiew np. Białostockie Dni Muzyki Cerkiewnej, Wieczory Kolęd, Siemiatycki  Przegląd Pieśni Religijnej i Paraliturgicznej. Nawiązał liczne kontakty z parafiami krajowymi jak też i zagranicznymi w Espoo (Finlandia), w Kaliningradzie (Rosja), w których to niejednokrotnie  brał udział w warsztatach i koncertach. Występował na Międzynarodowych Festiwalach -Kolęd Wschodniosłowiańskich w Terespolu, Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej  gdzie w 2011 r. otrzymał III miejsce w kategorii chórów parafialnych miejskich czy w Festiwalu „Kałożskij Błahowiest” w Grodnie (Białoruś). Wydał cztery płyty.

 1. Molitwa Wieruju – sł. Łomako    muz. Flarkowskij
  2. Gresznica – autor anonim, opracowanie muz. lektor Michał Warszycki
  3. Ksienija Błażennaja – pieśń ku czci św. Ksenii Petersburskiej
  4. Pritcza Okno – opracowanie muz. lektor Michał Warszycki
  5. Kondak Akafista św. Andreju –    siostra Irina (Denisowa)

SOBOTA ————————————————————————–

Chór Parafii Prawosławnej św. Apostołów Piotra i Pawła w Siemiatyczach

dyr. Jolanta Awksietijuk

Istnienie chóru jest związane z początkiem powstania siemiatyckiej parafii. Przez wiele lat był on prowadzony przez panią Helenę Szczygoł. Z chwilą podziału parafii w 1996 r. i wyłonienia z niej trzech nowych, skład chóru znacznie się zmniejszył. Od 2001 r. do czerwca 2011 chórem dyrygował ks. diakon Andrzej Stremkowski. Od 2011 r. Opiekę nad chórem powierzono matuszce Jolancie Awksietijuk. Chór uczestniczył w Międzynarodowym Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyku Cerkiewnej ( w 2012 otrzymał wyróżnienie), Wieczorach Muzyki Cerkiewnej w Bielsku Podlaskim, Siemiatyckich Przeglądach Pieśni Religijnej i Paraliturgicznej i Kolęd Wschodniosłowiańskich, prezentował kolędy w Katedrze św. Marii Magdaleny w Warszawie. W 2011 r. wydał płytę z kolędami „Podlaskie kolędowanie”

 1. Nocz ticha –  sł. S. I. Miropolski opracowanie I. Denisowa
 2. Łampada – pieśń do Matki Bożej, autor anonim
 3. Batiuszka nasz Serafim ( Sarowskij les) – sł. N. Nazarenko, opracowanie I. Denisowa

Zespół Ludowo-Folklorystyczny Krynica z Radziwiłłówki

Zespół powstał w 2009 roku. Wykonuje utwory świeckie i religijne. Uczestniczył w różnych festynach, konkursach i przeglądach pieśni ukraińskich, białoruskich i nadbużańskich, przeglądach kolęd białoruskich w Białymstoku, wschodniosłowiańskich w Siemiatyczach i Pieśni Paraliturgicznych w Siemiatyczach.

 1. Tiebie o Diewo Preswiataja – pieśń do Matki Bożej, melodia ludowa
  2. Wielikij Post swiatoje wremia – pieśń wielkopostna, melodia ludowa
  3. Ach za czem ja nie hotowluś – pieśń pokutna, melodia ludowa
  4. Wielik Dień – pieśń paschalna, melodia ludowa

Chór Bractwa Młodzieży Prawosławnej Parafii Zaśnięcia NMP w Dubinach

dyr. Krzysztof Haponiuk

Chór istnieje od roku i tworzy go młodzież ponadgimnazjalna i studencka. Ch najczęściej śpiewa podczas nabożeństw niedzielnych i świątecznych. W bieżącym roku brał udział w Hajnowskich Spotkaniach z Kolędą Prawosławną.

 1. Szoł Prepodobnyj –pieśń  białoruska, mel. ludowa
 2. Piesń O Mamie – mel. ludowa
 3. Szczastlityj etot put’ – pieśń wielkopostna,  mel ludowa
 4. Nynie sowierszyłoś – kolęda

Chór Parafii Prawosławnej św. Archanioła Michała w Orli

dyr. Dymitr Martynowicz

Chór orlańskiej parafii jest typowym chórem parafialnym, który swym śpiewem uświetnia niedzielne i świąteczne nabożeństwa. Członkami chóru są amatorzy, związani wspólną pasją, jaką jest śpiew cerkiewny. Wielokrotnie uczestniczył w Międzynarodowym Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej oraz w Bielskich Wieczorach Muzyki Cerkiewnej, w 2011 roku wystąpił z koncertem na Górze Zamkowej w Mielniku. W Siemiatyckim Przeglądzie bierze udział po raz trzeci. Od trzydziestu lat chórem dyryguje Dymitr Martynowicz.

 1. Molitwa – Wasilij Zinowiew
 2. Dnieś ot Diewy – kolęda
 3. Biżat u Poczaiw – melodia ludowa
 4. Kol sławien – D. Bortniaskij

Zespół Siemiatyckiego Ośrodka Kultury Omorfos – Siemiatycze

dyr. Helena Szczygoł

Zespół istnieje przy Siemiatyckim Ośrodku Kultury. Powstał w maju 2010 roku. Skład Zespołu tworzą kochające śpiew panie. Zespół bierze udział w imprezach kulturalnych na terenie powiatu siemiatyckiego i woj. podlaskiego. Dwukrotnie brał udział w Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Białoruskiej zajmując II i III miejsca. W repertuarze muzyka rozrywkowa, ludowa, pieśni cerkiewne.

 1. Preswiatoj i Żiwonaczalnoj Trojce – pieśń ku czci Przenajświętszej Trójcy, mel. ludowa
 2. Chwalebnaja pieśń sw. Kiryłu i Miefodiju – panegiryk  na cześć  św. Braci Cyryla i Metodego, mel. ludowa
 3. K komu wozpiju – koncert do Matki Bożej, autor anonim
 4. Slepiec – pieśń pokutna, melodia ludowa

Chór Parafii Prawosławnej św. Mikołaja Cudotwórcy w Drohiczynie

dyr. Grzegorz Klimiuk

Chór istnieje przy drohiczyńskiej cerkwi, aktywnie uczestnicząc w nabożeństwach. Co roku bierze udział w Przeglądzie Pieśni Paraliturgicznej w Siemiatyczach oraz Kolęd Wschodniosłowiańskich w Drohiczynie. W 2012 r. Wystąpił na Międzynarodowym Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej, gdzie otrzymał wyróżnienie w kategorii chórów parafialnych.

 1. Kto jest’ siej – koncert na oświęcenie cerkwi, autor nieznany
 2. Spit Sion – pieśń paschalna, melodia ludowa
 3. Swysze prorocy – hymn ku czci Matki Bożej – mel. P. Grigor’jew
 4. O Diewo Czystaja – pieśń ku czci Matki Bożej Poczajowskiej, mel ludowa
 5. Ot ziemnych k niebiesnym obitielem – pieśń ku czci św. Antoniego Pieczerskiego, na melodię podobna Domie Jefratow

Chór Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku

dyr. Marta Filimoniuk

Chór rozpoczął swoją działalność we wrześniu ubr. śpiewając podczas św. Liturgii z okazji Dożynek Wojewódzkich we wsi Topilec. Od tamtej pory chór uczestniczył podczas świątecznych nabożeństw m.in. w Ornecie, Elblągu, Jabłecznej, Czarnej Białostockiej oraz na św. Górze Grabarce. Oficjalnie powstał z błogosławieństwa Arcybiskupa Białostocko Gdańskiego Jakuba we wrześniu tego roku. Tworzą go młodzi ludzie, na co dzień śpiewający w różnych parafiach głównie na terenie Białegostoku.

 1. Błażeni jaże izbrał – G. Lwowski
 2. 13 kondak z akatystu do św. męcz. Gabriela
 3. Hymn do św. Sawy Serbskiego
 4. Strannik – pieśń pielgrzyma, mel. ludowa

Chór Świętej Trójcy Filii Patriarszej w Brukseli  (Belgia)

dyr. Anna A. Niedosiekina

Chór powstał w 2002 r. w momencie otwarcia Rosyjskiej Parafii Prawosławnej pw. Św. Trójcy jako Filii (Podworija) Patriarszej. Jest typowym chórem parafialnym, który swym śpiewem uświetnia niedzielne i świąteczne nabożeństwa. Członkami chóru są amatorzy, związani wspólną pasją, jaką jest śpiew cerkiewny. Chórem od samego początku dyryguje Matuszka Anna A. Niedosiekina.

 1. Wo Carstwii Twojem – znamiennyj raspiew
 2. Płotiju usnuw – P. Turczaninow
 3. Christos woskresie – troparion Paschy, A. Grebieńszikow
 4. Iże Chieruwimy – śpiew starodawny
 5. Wjun nad wodoj –  mel. Monasteru św. Elżbiety
 6. Prepodobnyj Serafim – Nocz’. Kak Niebiesnyje żitieli – autor anonim

Chór Studencki św. Tatiany przy Parafii Prawosławnej św. Jana Klimaka – Warszawa

dyr. Rafał Dmitruk

Chór powstał w 2011 r. i tworzą go studenci warszawskich uczelni. Pierwszy koncert odbył się w cerkwi Wszystkich Świętych w Piotrkowie Trybunalskim. Wielokrotnie występował  w ważnych i historycznych miejscach Miasta Stołecznego Warszawy a także i Polski. W 2012 r. podczas Tygodnia Kultury Prawosławnej wykonał jeden z koncertów D. Bortniańskiego Powrót do Bartnego. Występował w Mirosławcu, w II-im Przeglądzie Pieśni Paraliturgicznych w Stargardzie Szczecińskim, w Wieczorach Kolęd w katedrze św. Aleksandra Newskiego w Łodzi zaś w br. w XVIII Międzynarodowym Festiwalu Kolęd Wschodniosłowiańskich w Terespolu. Oprócz utworów o tematyce religijnej wykonuje pieśni ludowe podlasia, łemkowszczyzny i inne.

 1. Agni Parfene – hymn  św. Nektariusza do Matki Bożej, wersja grecka
 2. Zore nasza weczyrniaja – kolęda
 3. Ty znajesz Boże – pieśń błagalna, melodia ludowa
 4. Temny chmary- pieśń do Matki Bożej Chełmskiej

Chóru Dzieci, Młodzieży i Rodziców Parafii Prawosławnej św. Braci Cyryla i Metodego w Białej Podlaskiej

dyr. Monika Gościk

Chór istnieje od ośmiu lat. Początkowo był to Chór Dzieci i Młodzieży, ale wkrótce musiał zmienić swoją nazwę, gdy dołączyli do niego rodzice. W ciągu roku czynnie uczestniczy w życiu cerkwi, w niedzielę samodzielnie śpiewa pierwszą św. Liturgię. Za największy sukces Chór uważa występ w Ekumenicznym Festiwalu Kolęd Betlejem u Avetek w Warszawie 2006, gdzie otrzymał nagrodę specjalną za podtrzymywanie prawosławnych tradycji, za rozumienie śpiewanych tekstów, za widoczną radość śpiewania i za kulturę sceniczną. Oprócz wspomnianych osiągnięć należy jeszcze wymienić: występ na Wieczorze z Kolędą w Piotrkowie Trybunalskim, udział w Przeglądzie Kolęd i Pastorałek w Białej Podlaskiej i Międzynarodowym Festiwalu Kolęd Wschodniosłowiańskich w Terespolu, w Koncertach: Muzyki Cerkiewnej Skarby Kultury Podlasia w Białej Podlaskiej, Pieśni Paraliturgicznych w Biłgoraju, Muzyki Cerkiewnej w ramach Dni Miasta Białegostoku, w VII i IX Siemiatyckim Przeglądzie Pieśni Religijnej i Paraliturgicznej w Siemiatyczach oraz w Muzeum I. Kraszewskiego w Romanowie

 1. Zorie nasza wieczirniaja, pieśń ze zbioru „Pieśni Chełmszczyzny i Podlasia”, autor słów Mychajło Kumeckij, melodia ludowa.
  2. Wiera, Nadieżda, Lubow – muz. prot. I.Lepieszinski, słowa: autor anonim
  3. Piesn O Matiery – słowa inokow Optinoj pustyni, melodia ludowa
  4. Wjun nad wadoj – słowa i muzyka ludowe
  5. O czom skorbiet – pieśń z Bohosłaśnika

NIEDZIELA ————————————————————————–

Chór Młodzieżowy Parafii Prawosławnej Zmartwychwstania Pańskiego w Siemiatyczach

dyr. Maria Demczuk

Chór powstał z chwilą erygowania parafii w 1996 r. Założycielem i dyrygentem przez wiele lat był proboszcz parafii – ks. prot. Bazyli Litwiniuk. W chwili obecnej chórem kieruje Maria Demczuk. Brał udział w Międzynarodowych Festiwalach: Muzyki Cerkiewnej i Hajnowskich Dniach Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce,  Kolęd Wschodniosłowiańskich w Terespolu, Przeglądzie Pieśni Religijnej w Bielsku Podlaskim i Siemiatyckich Przeglądach Pieśni Religijnej i Paraliturgicznej oraz Kolęd Wschodniosłowiańskich. W 2010 r. występował podczas koncertu zorganizowanego z okazji Dni Białegostoku. W 2013 roku zajął 3 miejsce w Hajnowskich Spotkaniach z Kolędą Prawosławną.  Chór czynnie uczestniczy w życiu liturgicznym parafii – śpiewa w niedziele i święta podczas pierwszej św. Liturgii.

 1. De ty zhasła – pieśń do Matki Boskiej Chełmskiej –  melodia ludowa
 2. Spit Sion – pieśń W. Soboty, autor anonim
 3. Pasli pastyri – pieśń do Matki Boskiej Poczajewskiej

Chór Dziecięco-Młodzieżowy Parafii Prawosławnej św. Jana Klimaka z Warszawy

Dyr. Dorota Korobiejnikow i Bogdan Kuźmiuk

Chór Dziecięco-Młodzieżowy jest połączeniem dwóch chórów: Dziecięcego i Młodzieżowego. Pierwszy istnieje od trzech lat i skupia dzieci w wieku 6-9 lat, natomiast Młodzieżowy ma już długą historię. Oba chóry śpiewają podczas niedzielnej św. Liturgii przeznaczonej dla dzieci  i młodzieży. Dwukrotnie uczestniczył  w koncertach kolęd dla przedstawicieli korpusu dyplomatycznego w katedrze św. Marii Magdaleny w Warszawie. Niejednokrotnie występował podczas różnych spotkań ekumenicznych oraz Dni Biblii. Co roku bierze czynny udział w charytatywnych koncertach podczas Kiermaszu Świątecznej Pomocy  i w uroczystościach związanych z Bożym Narodzeniem. Chórem Dziecięcym dyryguje Dorota Korobieinikov zaś Młodzieżowym Bogdan Kuźmiuk

 1. Błahodatnyj Dom – pieśń do wszystkich świętych
 2. Ty znajesz Boże – pieśń pokutna
 3. Wozzwanije ko Hospodu – pieśń błagalna
 4. S kolenoprikłonienijem – pieśń do Matki Bożej
 5. Czarna Madonna – pieśń do Matki Bożej Częstochowskiej
 6. Otcze niebiesnyj – pieśń do Ojca Niebiańskiego

Chór Mniszek Monasteru św. Mikołaja z Horodka – Ukraina

dyr. siostra  Rafaiła

Istnienie chóru związane jest z odnowieniem życia monastycznego po prawie 260 letniej przerwie  na pocz. lat 90-ych ub. wieku. W latach 1515 – 1730 istniał  w tym miejscu skit męski Kijowo – Peczerkiej Ławry. Oficjalne otwarcie monasteru miało miejsce 3 kwietnia 1993 r. 13 mniszek podjęło się niebywałego trudu – odbudowy całkowicie będących w ruinie budynków klasztornych. Dzisiaj  monaster w niczym nie przypomina widoku z lat 90-ych. Jest oazą dla wielu pielgrzymek udających się w głąb Ukrainy. Gościnność sióstr jest szczególnie znana dla pątników z Polski. W parze z odbudową budynków monasterskich rozwijało się także życie duchowe, w tym także i śpiew cerkiewny. Chór Żeński monasteru św. Mikołaja w Horodku znany jest nie tylko na Ukrainie, ale także i poza granicami kraju. Oprócz pieśni cerkiewnych wykonują pieśni ludowe przy akompaniamencie  bandur.

 1. Christos woistinu woskres – kant, muz. T. Caregrodska, słowa R. Gorcewicz
 2. Oswiaszczajetsia niebo i ziemla – koncert na święto Opieki Matki Bożej  – muz. Sapienca
 3. Ogniennymi ustami – stychyra ku czci św. Archanioła Michała, mel. Ostrogska
 4. Wzbrannyj Wojewodo – kondak z Akatystu do św. Mikołaj – muz. Grebienszczykowa, solo soprano

Zespół Folklorystyczny „BYLINA” Visaginas (Litwa)

Dyrygent: Jelena Czurakowa

Zespół powstał w 1994 r. przy miejskim centrum kultury. Jego repertuar tworzą pieśni tradycyjne, tańce i obrzędy różnych regionów Rosji. Szczególne miejsce zajmują w nim pieśni duchowne. Co roku w okresie postu bożonarodzeniowego zespół przygotowuje koncert pieśni cerkiewnych. Członkowie zespołu sami szyją swoje stroje, zajmują się haftem tradycyjnym i plecionką. Za cel stawiają sobie odtworzenie ludowych świąt i obrzędów, takich jak „Maslenica”, „Wołanie wiosny”, „Pascha”, „Troica”, „Dzień św. Dymitra”, „Święta zimowe”. Zespół koncertował w wielu miastach Litwy, a także w Rosji, Łotwie, Białorusi, Niemczech i Polsce, uczestniczył w międzynarodowych festiwalach pieśni cerkiewnej i festiwalach folklorystycznych.

 1. O Wsiepietaja Mati –  pieśń do Matki Bożej  z Bohohłasnika
 2. Kant swiatitielu Nikołaju – anonim z XVIII w.
 3. Mire łukawyj – anonim z  XVIII w.
 4. Dusza moja grustju ubita –  ludowy wiersz duchowy
 5. Na Sijanskich gorach –   ludowy wiersz duchowy

Chór Parafii Prawosławnej Zaśnięcia NMP w Kalnikowie

dyr. Anna Jarmozy

Chór został założony w 1988 r. w intencji 1000- lecia chrztu Rusi. Brał udział w Międzynarodowych Festiwalach:  Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce w latach 2007 – zdobywając 3-cie miejsce w kategorii chórów parafialnych i 2009 oraz  Kolęd Wschodniosłowiańskich w latach 2010 i 2011 w Terespolu. Na co dzień śpiewa w podczas nabożeństw parafialnych oraz różnych uroczystości diecezjalnych

 1. O Preczysta Maty Boża –  mel. halicka
 2. Tworcze mohuczyj – autor anonim,  mel. halicka
 3. Tam de w nebi – mel. halicka
 4. O Isuse dorohy –   mel. halicka
 5. Radijemo nyni z czudes – mel. halicka
 6. Cerkownij dzwon – autor anonim,  mel. halicka

Studencki Zespół Folklorystyczny „HORYNA” Państwowego Uniwersytetu Humanistycznego – Rowno (Ukraina)

Dyrygują: Ludmyła i Serhij Wostrikowy

Zespół powstał w 1979 roku. Jego założycielem i przez pierwsze 20 lat kierownikiem artystycznym był docent katedry folkloru muzycznego Państwowego Uniwersytetu Humanistycznego w Rownym Wasyl Pawluk. Od 1999 roku zespołem kierują jego uczniowie Ludmyła i Serhij Wostrikowy.  „Horyna” prezentuje folklor regionu ukraińskiego Polesia. Repertuar koncertowy zespołu jest stworzony na podłożu folkloru muzycznego, zebranego podczas ekspedycji terenowych i cały czas wzbogaca się o nowe utwory. W repertuarze zespołu znajdują się poleskie kolędy i „szczodrówki”, pieśni wiosenne, „kustowi” (śpiewane na Zielone Świątki), „kupalski”, „petriwski”, pieśni żniwne, fragmenty obrzędów tradycyjnego wesela ukraińskiego, utwory do tekstów Tarasa Szewczenko oraz nagrane z głosu Łesi Ukrainki, utwory cerkiewne, muzyka instrumentalna, zabawy i tańce ludowe. Swoją nazwą zespół również nawiązuje do dawnych tradycji Polesia – horyną nazywano czerwoną nitkę, którą ozdabiano ręczniki i odzież. Podobnie są haftowane stroje uczestników zespołu.

 1. Iszow Hospod’ dorohoju – psalm z okolic wsi Swaricewiczy
 2. Iszła Maryja dorohamy – psalm z okolic wsi Załużża
 3. W wełykim sadu Spasytel chodyw – psalm z okolic wsi Korost
 4. Widit Boh – psalm z okolic wsi Perebrody
 5. Biżat’ u Poczajiw steżky ta dorohy – opracował W. Pawluk
 6. De ty zhasła, zore jasna – opracował W. Pawluk