Select Your Style

Choose your layout

Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej w Siemiatyczach

Przegląd Pieśni Religijnej i Paraliturgicznej 2015 – Program z repertuarem

30 września odbyło się posiedzenie Komisji Programowo – Artystycznej, która z 34 nadesłanych zgłoszeń na XII Międzynarodowy Przegląd Pieśni Religijnej i Paraliturgicznej zatwierdziła udział 27 chórów i zespołów: 4 z zagranicy (Białorusi, Rosji i Ukrainy) i 23 z Polski. Komisja z wielką satysfakcją odniosła się jak do różnorodności uczestników reprezentujących różne środowiska religijno – kulturalne tak i do bogactwa przedstawionego repertuaru. Zatwierdzony program – wg Komisji – dostarczy uczestnikom Przeglądu wiele przeżyć duchowych.

 

PIĄTEK 13.XI.2015 godz. 17.00

1. Chór Parafii Prawosławnej Zmartwychwstania Pańskiego – Siemiatycze

2. Chór Parafii Wniebowstąpienia Pańskiego – Orzeszkowo

3. Zespół Folklorystyczny NOWINA – Moszczona Królewska

4. ChórParafii PrawosławnejCudownegoZbawiciela-Rogawka

5. Zespół Śpiewaczy SOKOTUCHY – Biała Podlaska

6. Chór BRACTWO Stowarzyszenia Bractwo św. Cyryla i Metodego KT – Bielsk Podlaski

7. Chór Przyklasztornej Parafii Prawosławnej św. Marty i Marii – Grabarka

8. Chór Dziecięco-Młodzieżowy Parafii Prawosławnej św. pror. Eliasza – Białystok

9. Chór Pieśni i Tańca WASILOCZKI przy BDK – Bielsk Podlaski

10. Chór Parafii Prawosławnej św. Arch. Michała – Orla

SOBOTA 14.XI.2015 godz. 16.00

1. Chór Parafii Prawosławnej św. App. Piotra i Pawła – Siemiatycze

2. Chór Parafii Prawosławnej Opieki Matki Bożej – Dubicze Cerkiewne

3. Chór cerkwi św. Marii Magdaleny – Słochy Annopolskie

4. Chór 50 Szczepu Drużyn Harcerskich – Białystok

5. Chór Kaplicy Prawosławnego Ordynariatu św. kpł. męcz. Bazylego – Warszawa

6. Chór Parafii Prawosławnej św. Mikołaja- Drohiczyn

7. Zespół OMORFOS Siemiatyckiego Ośrodka Kultury – Siemiatycze

8. Kameralny Chór Żeński im. św. Lidii – Warszawa

9. Wzorcowy Chór KUPALINKA Dziecięcej Szkoły Sztuk – Kobryń (Białoruś)

10. Chór Parafii Prawosławnej Zaśnięcia NMP – Bielsk Podlaski

NIEDZIELA 15.XI.2015 godz. 16.00

1. Chór Młodzieżowy Parafii Prawosławnej Zmartwychwstania Pańskiego – Siemiatycze

2. Chór Parafialny przy Monasterze Świętego Onufrego – Jabłeczna

3. Zespół Ukraińskiej Pieśni Tradycyjnej DZICZKA – Warszawa

4. Zespół Folklorystyczny MIEŻA Twerskiego Koledżu Muzycznego – Twer (Rosja)

5. Chór Parafii Prawosławnej św. Mikołaja – Irpen (Ukraina)

6. Chór katedralny Parafii Prawosławnej św. Aleksandra Newskiego – Kobryń (Białoruś)

7. Chór Duchowieństwa Diecezji Warszawsko-Bielskiej – Polska