Select Your Style

Choose your layout

Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej w Siemiatyczach

Przegląd Pieśni Religijnej i Paraliturgicznej 2016 – Program z repertuarem

Już trzynasty raz z Błogosławieństwa Jego Eminencji Metropolity Sawy w Siemiatyczach w dniach 11-13 listopada, odbędzie się Międzynarodowy Przegląd Pieśni Religijnych i Paraliturgicznych. Na tegoroczną edycje komisja programowo-artystyczna zakwalifikowała 22 chóry z Polski, Białorusi i Ukrainy.

Przegląd realizowany jest przy wsparciu finansowym Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, Miasta Siemiatycze i lokalnych samorządów jak również przy pomocy sponsorów.

Międzynarodowy Przegląd Pieśni Religijnych i Paraliturgicznych został objęty patronatem medialnym przez TVP3 Białystok, Polskie Radio Białystok, Portal Internetowy Cerkiew.pl, Przegląd Prawosławny oraz Kurier Podlaski Głos Siemiatycz.

Chór Parafii Prawosławnej Zmartwychwstania Pańskiego – Siemiatycze

Dyrygent: Maria Demczuk

Chór powstał w chwili kiedy została zbudowana tymczasowa cerkiew (1992 r.), kiedy rozpoczęto odprawianie nabożeństw przez kler Parafii śww. App. Piotra i Pawła. Chór brał udział w Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce i każdego roku bierze udział w Siemiatyckim Przeglądzie Pieśni Religijnej i Paraliturgicznej.
Utwory:
1. Sarowskij les
2. Kant do Matki Bożej „Sporucznicy Gresznych”
3. Sława Bohu za wsio

Chór Parafii Opieki Matki Bożej – Czarna Cerkiewna

Dyrygent Grażyna Dmitruk

Chór uczestniczy w nabożeństwach niedzielnych i świątecznych oraz uroczystościach związanych z życiem parafii. Wielokrotnie brał udział w Przeglądzie Pieśni Religijnej i Paraliturgicznej w Siemiatyczach oraz w Wieczorach Muzyki Cerkiewnej w Bielsku Podlaskim. W roku 2014 brał udział w Festiwalu Kolęd Wschodniosłowiańskich w Terespolu.
Utwory:
1. Strannik
2. Cerkownyj zwon
3. Ksienija Błażennaja
4. Dień woskresnyj

Chór Parafii Wniebowstąpienia Pańskiego – Orzeszkowo

Dyrygent  Ewa Surel

Chór na co dzień śpiewa na nabożeństwach w cerkwi p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego w Orzeszkowie. Niejednokrotnie brał udział w Hajnowskich Spotkaniach z Kolędą Prawosławną. W 2015 roku otrzymał III miejsce w kategorii chórów wiejskich, na Międzynarodowym Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej. Chór z Orzeszkowa mogliśmy również usłyszeć na Międzynarodowym Przeglądzie Pieśni Paraliturgicznej i Religijnej w Siemiatyczach, na Przeglądzie Kolęd Wschodniosłowiańskich w Drohiczynie oraz na Międzynarodowym Festiwalu Kolęd Wschodniosłowiańskich w Terespolu.
Utwory:
1. Radujsia Niewiesto Nieniewiestnaja – sł. i muz. Ijeromonach Roman
2. W woskriesienie rano – staroruski kant
3. Był u Christa mładienca sad – sł. Pleszczejew, muz. Czajkowski, opr. mon. Ijulianija (Denisowa)
4. Wera nasza – sł. Arcybiskup Mikołaj Serbski, melodia ludowa

Chór Przyklasztornej Parafii Świętych Marty i Marii – Grabarka

Dyrygent Joanna Dawidziuk

Chór kontynuuje tradycję dawnego chóru przyklasztornego. Jego głównym zadaniem jest udział w niedzielnej Św. Liturgii. Od kilku lat chórem opiekuje się Joanna Dawidziuk.
Utwory:
1. Żitiejskoje more
2. Caryce Niebiesnaja
3. Sława Bohu za wsio

Chór Parafii Prawosławnej Wniebowstąpienia Pańskiego – Nowoberezowo

Dyrygent Walentyna Radczuk

Chór Parafii Prawosławnej  Wniebowstąpienia Pańskiego w Nowoberezowie tworzą utalentowani muzycznie parafianie. W jego skład wchodzi kilkanaście osób kochających muzykę cerkiewną. Podstawowym zadaniem chóru jest śpiew podczas nabożeństw cerkiewnych. Występuje on również na różnych festiwalach i koncertach jak na przykład Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej czy Wieczory Muzyki Cerkiewnej w Bielsku Podlaskim. W repertuarze chóru znajdziemy typowe obichodne utwory, jak również pieśni liturgiczne i paraliturgiczne w kompozycji lokalnych autorów o miejscowym zasięgu występowania.
Utwory:
1. W kolenopriekłonienii – pieśń paraliturgiczna
2. Żyttia jak toj cwit – pieśń paraliturgiczna
3. Mój duchownyj sad – pieśń paraliturgiczna
4. Nynie dień błagosłowiennyj – pieśń paraliturgiczna

Zespół wokalny „NIEZABUDKI” – Nurzec Stacja

Zespół powstał w roku 2008 przy Gminnym Ośrodku Upowszechniania Kultury w Nurcu Stacji. Inicjatorką powstania zespołu była Pani Nadzieja Karczewska. Chrzest zespołu odbył się w roku 2010. Repertuar jaki wykonują to pieśni w języku białoruskim, ukraińskim, polskim regionu  podlaskiego oraz pieśni religijne oparte na prawosławnych tradycjach związanych ze świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Osiągnięcia zespołu:
–  II miejsce w konkursie piosenki ukraińskiej w Bielsku Podlaskim w 2014r.;
– III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Piosenki Białoruskiej w Białymstoku, 2014r., 2013r. i 2012r.;
– III miejsce w Podlaskim Przeglądzie Zespołów Śpiewaczych i Kapel Ludowych w Skrzeszewie w 2014r.;
– II miejsce w Prezentacjach Tradycji Ludowej Województwa Podlaskiego w Starym Dworze nad zalewem Siemianówka w 2012r.;
– III miejsce w Przeglądzie Piosenki Folklorystycznej w Narewce w 2008r.
Utwory:
1. Pieśń w czest’ Bożijej Mat’jeri
2. W kolennom prykłonienji
3. A szcze kto choczet…
4. Nastała na switi triwoha

Kwintet DOŁGIJ WIECZER – Hajnówka

Dyrygent Kamil Roman Wasiluk

Kwintet „Dołgij Wieczer” to grupa wokalna, którą tworzy pięcioro młodych ludzi zafascynowanych śpiewem cerkiewnym. Wszyscy członkowie zespołu to wychowankowie Młodzieżowego Chóru Soboru Świętej Trójcy w Hajnówce. Pierwszym ich oficjalnym występem był koncert w ramach Festiwalu Filmów Rosyjskich „Sputnik nad Polską” – zaśpiewali w styczniu 2015 roku na scenie Hajnowskiego Domu Kultury i podbili serca publiczności. Sukces powtórzyli niebawem, zajmując pierwsze miejsca na festiwalach: „Hajnowskie Spotkania z Kolędą Prawosławną 2016”, „Piosenka Białoruska 2016”, oraz „XII Konkurs Piosenki Ukraińskiej”. W maju 2016 roku wzięli udział w Międzynarodowym Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej zajmując drugie miejsce w swojej kategorii.
Od chwili premierowego występu regularnie koncertują, a w ich repertuarze oprócz muzyki cerkiewnej i pieśni rosyjskich, znajdują się również ukraińskie i białoruskie pieśni ludowe.
Utwory:
1. Łampada – opracowanie o. Paweł Korszak
2. Chrani Hospod’ – muz. mon. Ijulianija (Denisowa)
3. Iszczitie Boga – Zubricz
4.  Radujsia Radostie – opracowanie Aleksiejewa

Chór Dziecięcy Soboru Św. Trójcy – Hajnówka

Dyrygent Justyna Marczuk

Po kilkuletniej przerwie w działalności i przy widocznym braku odpowiednio przygotowanych osób do zasilania chóru młodzieżowego pojawiła się inicjatywa reaktywacji Dziecięcego Chóru Soboru Św. Trójcy. Początkowo podjął się tego zadania o. Paweł Korszak, a w lutym 2015 roku przekazał on chór pod opiekę Justyny Marczuk (Charkiewicz). Prowadzi ona zespół do chwili obecnej odkrywając przed młodymi śpiewakami – często poprzez zabawę – kolejne tajniki sztuki wokalnej. W czasie prób dzieci poznają także język nabożeństw i znaczenie śpiewanych tekstów. Głównym zadaniem chóru jest śpiew podczas pierwszej niedzielnej Św. Liturgii wraz z chórem młodzieżowym, jak odbywało się to przed laty. W 2016 roku Chór Dziecięcy Soboru Św. Trójcy w Hajnówce zajął drugie miejsce w swojej kategorii w Hajnowskich Spotkaniach z Kolędą Prawosławną.
Utwory:
1. Strannik – wykonanie z Kwintetem Dołgij Wieczer
2. Sława Bohu za wsio – wykonanie z Kwintetem Dołgij Wieczer
3. Fragment hymnu św. Nektariusza Marije Diewo
4. Otcze Niebiesnyj

12 listopada – S O B O T A godz. 16:00

Chór Parafii Prawosławnej Świętych Apostołów Piotra i Pawła – Siemiatycze

Dyrygent Jolanta Awksietijuk

Chór Parafii Prawosławnej Śww. App. Piotra i Pawła w Siemiatyczach powstał w 1988 r. z inicjatywy obecnego proboszcza ks. mitrata Andrzeja Jakimiuka, który był też jego pierwszym dyrygentem. Tworzy go młodzież jak również osoby dorosłe, których łączy wspólne zamiłowanie do śpiewu.
Chór śpiewa w czasie nabożeństw niedzielnych i świątecznych, bierze czynny udział w życiu muzycznym cerkwi. Uczestniczył w Dniach Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce, Wieczorach Muzyki Cerkiewnej w Bielsku Podlaskim, Siemiatyckich Przeglądach Pieśni Religijnej i Paraliturgicznej oraz Kolęd Wschodniosłowiańskich, prezentował kolędy w Katedrze św. Marii Magdaleny w Warszawie. W 2012 r. Chór otrzymał wyróżnienie na Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej. W tym samym roku zostałą wydana płyta „Podlaskie kolędowanie”. Obecnie dyrygentem chóru jest matuszka Jolanta Awksietijuk.
Utwory:
1. O Preswiata Mati Diewo – kant ukraiński
2. Radujtiesia Bohu pomoszczniku naszemu – D. Bortniański
3. Mahutny Boża – M. Rawienskij, N. Arsieńniawa
4. Mnoholetstwije

Zespół Ludowo-Folklorystyczny „KRYNICA” – Radziwiłłówka

Zespół założyli mieszkańcy wsi Radziwiłłówka w 2009 r. Zespół śpiewa pieśni świeckie i paraliturgiczne w językach: polskim, ukraińskim, białoruskim, rosyjskim, cerkiewno-słowiańskim.  Do pieśni świeckich akompaniuje na akordeonie pan Henryk Mułenko z Sarnak. Zespół uczestniczy w różnych festynach, konkursach i przeglądach.
Zespół zajął II miejsce w Przeglądzie Pieśni Białoruskich oraz wyróżnienie w Przeglądzie Pieśni Ukraińskich.
Utwory:
1. Sława, sława w wysznich Bohu
2. O swiatiejszaja Diewo
3. Sarowskij lies
4. Nauczy mienia Hospodi

Zespół „STEBŁO” – Białystok

Dyrygent Anna Misiejuk

STEBŁO to trójka przyjaciół z Zespołu Szkół Niepublicznych Św. Św. Cyryla i Metodego w Białymstoku – tegoroczni absolwenci: Dominika Błahuszewska, Patryk Misiejuk, Jakub Szeremeta. Od kilku lat wspólnie poznają i wyśpiewują podlaskie pieśni ludowe: polskie, ukraińskie, rosyjskie i białoruskie oraz współczesne. Kształcą się wokalnie i prezentują swoją pracę odnotowując pierwsze sukcesy. Płyta zespołu Stebło – Pokajanije zawiera prawosławne pieśni religijne we własnej interpretacji. Utwory z płyty zostały wybrane do zaprezentowania na XIII Międzynarodowym Przeglądzie Pieśni Religijnej i Paraliturgicznej.
Utwory:
1. Smirennoje ditiatko – muz.sł. S. Kopyłowa
2. Nauczy mienia Boże – sł. W. Achmatowa
3. Cerkow pry dorohie – muz. J. Borykin, sł. A. Sławorossowa
4. Molitwa Anhiełu Chranitielu – sł.Wiazemski

Chór cerkwi św. Marii Magdaleny w Słochach Annopolskich Parafii Prawosławnej Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Siemiatyczach

Dyrygent Ewa Podgórzak

Chór istnieje od 2010 roku i został zorganizowany na potrzeby budującej się cerkwi we wsi Słochy Annopolskie. W jego skład wchodzą osoby, które od wielu lat śpiewaj podczas nabożeństw. Od kilku lat w okresie świąt Bożego Narodzenia kolęduje w domach parafian na rzecz swojej cerkwi, a także parafii. Chór występował w poprzednich latach  na Przeglądzie Pieśni Religijnej i Paraliturgicznej. 20.08.2014 r. zaprezentował się podczas poświęcenia Cerkwi w swojej miejscowości. Tego dnia chór otrzymał „List pochwalny” od Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy Metropolity Warszawskiego i całej Polski.
Utwory:
1. Modlitwa Swiatitielu Mikołaju Czudotworcu
2. Molitwienny wopl’ pokajanija
3. Żitiejskoje morie
4. Skorbnaja Mati
Do chóru ze Słoch Annopolskich dołączy chór dziecięcy ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Siemiatyczach – „Dzwoneczki z Jedyneczki”. Dzieci zaśpiewają kolędę białoruską pt.: „Uczora z wiaczora”.

Chór „BRACTWO” – Bielsk Podlaski

Dyrygent Jolanta Ostaszewicz

Chór „BRACTWO” działa przy Kole Terenowym Bractwa Św. Św. Cyryla i Metodego w Bielsku Podlaskim od listopada 2014 roku. Składa się on wyłącznie z członków Koła.
Członkowie chóru poprzez swój śpiew pragną świadczyć o swej wierze, tradycji prawosławnej i ukazać piękno słów i melodii śpiewanych utworów. Uważają też, że śpiew jest jedną z form modlitwy i żywej więzi z Bogiem. W repertuarze swoim mają wyłącznie pieśni religijne – paraliturgiczne i kolędy.
Przez te dwa lata swego istnienia chór „BRACTWO” wystąpił kilkukrotnie z kolędami w Prawosławnym Domu Kultury w Bielsku Podlaskim oraz Bielskim Domu Kultury, w Białymstoku i w Terespolu na XX Międzynarodowym Festiwalu Kolęd Wschodniosłowiańskich.
Z pieśnią paraliturgiczną występował w Bielsku Podlaskim oraz w Dobrywodzie i w ubiegłym roku na XII Międzynarodowym Przeglądzie Pieśni Paraliturgicznej i Religijnej w Siemiatyczach.
Oprócz tego członkowie chóru często przychodzą z pomocą rodzinie zmarłego poprzez śpiewanie pieśni pogrzebowych i czytanie Psałterz przy zmarłym.
Utwory:
1. Nastała na switi neżdanna trywoha – melodia ludowa
2. Krestik – poczajewskij Bohohłasnik
3. Pastyr
4. Łampada – Ijeromonach Roman

Chór Parafii Prawosławnej Św. Mikołaja – Drohiczyn

Dyrygent ks. diakon Grzegorz Klimiuk

Chór istnieje przy drohiczyńskiej parafii, aktywnie uczestniczy w nabożeństwach. Co roku bierze udział w Przeglądach Pieśni Religijnej i Paraliturgicznej w Siemiatyczach oraz Spotkaniach z Kolędą Wschodniosłowiańską w Drohiczynie. W 2012 roku wystąpił na Międzynarodowym Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej, gdzie otrzymał wyróznienie w kategorii chórów parafialnych.
Utwory:
1. Stradalnaja Mati – autor nieznany, język ukraiński
2. Wsienoszcznaja w dierewnie – autor nieznany, język rosyjski, Bohohłasnik „Sozwuczija Wremjon”
3. Siedie Adam – melodia wałaamska, język cerkiewno słowiański
4. Boże Ty moja nadieżda – melodia ludowa, język rosyjski, Bohohłasnik „Sozwuczija Wremjon”

Zespół „OMORFOS” – Siemiatycze

Dyrygent Helena Szczygoł

To żeński zespół, od pięciu lat działający przy Siemiatyckim Ośrodku Kultury. Repertuar zespołu jest bardzo różnorodny. Zawiera utwory rozrywkowe, ludowe, a także religijne. Omorfos regularnie bierze udział w corocznych eliminacjach do Festiwalu Piosenki Białoruskiej, zdobywając tam czołowe miejsca w swojej kategorii. Zaprocentowało  to możliwością koncertowania na wielu scenach Białorusi. W 2015 roku, zespół uczestniczył w Hajnowskich Dniach Muzyki Cerkiewnej.
Utwory:
1. Kondak akafista Utoli moja pieczali – muz. mon. Ijulianija (Denisowa)
2. Molitwa – pieśń z Bohohłaśnika
3. Wozwiesielisia Chrystianin

Chór dziecięco-młodzieżowy „BŁAHOWIEST” – Brześć (Białoruś)

Dyrygent Tamara Kołtunowa

Dziecięco-młodzieżowy chór BŁAHOWIEST powstał w 2004 roku. W skład chóru weszli uczniowie niedzielnej szkoły przy katedralnym soborze Św. Symeona w Brześciu. Dyrygentka chóru – Tamara Kołtunowa – jest autorką wielu wykonywanych przez zespół utworów. Chór od wielu lat uczestniczy w corocznym festiwalu muzyki prawosławnej Pojtie Bohu naszemu pojtie organizowanym przez Diecezję Brzeską. W 2009 roku chór został laureatem drugiego stopnia X międzynarodowego festiwalu muzyki prawosławnej w Mińsku. W 2012 roku wzią udział w XIV międzynarodowym festiwalu Białostockie Dni Muzyki Cerkiewnej, w 2014 roku laureat drugiego stopnia międzynarodowego festiwalu sztuki chóralnej Piesni nad Niewoj w Sankt-Petersburgu, w 2016 roku laureatem trzeciego miejsca jubileuszowego XXXV festiwalu muzyki cerkiewnej w Hajnówce.

Utwory:
1. Kant ku czci Św. Symeona Słupnika – sł. G. Gordiejewa, muz. Tamara Kołtunowa
2. Wiun nad wodoj – pieśń ludowa, opr.mniszki Iulianii Dienisowoj
3. Piesnia pro batiuszku – sł. i muz. T. Ugrowataja
4. Molis’ ditia – autor nieznany
5. Pożełanije – autor nieznany
6. Nasza wiera – sł. Arcybiskup Mikołaj Serbski, opr. Mniszki Iulianii Dienisowoj

13 listopada – N I E D Z I E L A godz. 16:00

Młodzieżowy Chór Parafii Zmartwychwstania Pańskiego – Siemiatycze

Dyrygent Maria Demczuk

Chór powstał z chwilą erygowania parafii w 1996 r. Założycielem i dyrygentem przez wiele lat był proboszcz parafii – ks. Bazyli Litwiniuk. Obecnej chórem kieruje Maria Demczuk. Brał udział w Międzynarodowych Festiwalach: Muzyki Cerkiewnej  i Hajnowskich Dniach Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce, Kolęd Wschodniosłowiańskich w Terespolu, Wieczorach Pieśni Cerkiewnych w Bielsku Podlaskim i Siemiatyckim Przeglądzie Pieśni Religijnej i Paraliturgicznej oraz podczas Dni Białegostoku. W swoim repertuarze posiada wiele pieśni paraliturgicznych. Chór śpiewa w niedziele i święta podczas pierwszej św. Liturgii. Każdego roku młodzież podtrzymuje tradycję kolędując na terenie swojej parafii.
Utwory:
1. Pod Twoju Miłost` – Kijewskij Raspiew
2. De Ty zhasła –  Pieśń do Chełmskiej Ikony Matki Bożej
3. Pokrow Preswiatoj Bogorodicy – sł. N Kiełsza

Chór Parafii Św. Wielkomęczennika Jerzego – Białystok

Dyrygent Anna Cyrkun

Chór Parafii Prawosławnej Św. Jerzego w Białymstoku stara się wypełniać modlitewną radością serca wiernych od 2003 roku, kiedy to powstał na bazie chóru dziecięcego istniejącego od początku istnienie parafii Św. Jerzego. Wspólna pasja – muzyka cerkiewna i jeden cel – doniesienie do człowieka jak najgłębiej i jak najpełniej Słowa Bożego, a także skoncentrowanie umysłu i uwagi na modlitwie, zbierając rozsiane myśli i uspokajając uczucia zjednoczyły w chóralnym kręgu zarówno studentów, jak i młodzież pracującą.
Chór śpiewa podczas niedzielnych i świątecznych nabożeństw. Bierze również czynny udział w wydarzeniach kulturalnych, zarówno tych lokalnych – białostockich, jak i regionalnych, czy też ogólnopolskich, organizowanych przez Cerkiew i środowiska prawosławne, np. Białostockie Dni Muzyki Cerkiewnej, Wieczory Kolęd, Siemiatycki Przegląd Pieśni Religijnej i Paraliturgicznej. Chętnie uczestniczy w akcjach charytatywnych, także tych ekumenicznych, m.in. Miejskiej Wigilii w Białymstoku.
Otwartość i aktywność chórzystów zaowocowały nawiązaniem licznych form współpracy z parafiami prawosławnymi rozsianymi po całej Polsce, a także tymi poza nią, m.in. z parafią Św. Hermana w Espoo (Finlandia), parafią Opieki Matki Bożej w Kaliningradzie (Rosja), w których to Chór niejednokrotnie gościł i brał udział w warsztatach i koncertach.
Sukcesy Chór mierzy owocnym uczestnictwem w festiwalach i projektach. Brał udział, m.in. W Festiwalu Kolęd Wschodniosłowiańskich w Terespolu, w Międzynarodowym Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej (2011 i 2016r. – III miejsce w kategorii chórów parafialnych miejskich), w Festiwalu „Kałożskij Błahowiest” w Grodnie (Białoruś).
Chór ma na swoim koncie cztery płyty: Akafist do Św. Wlkm. Jerzego, Strannik, Panichida i Kolędy.
Utwory:
1. Dwa Angieła – muz. Swietłana Kopyłowa, opracowanie lektor Michał Warszycki
2. Molitwiennyj wopl’ pokajannyj -słowa schiihumien Sawwa, opracowanie lektor Michał Warszycki
3. Dni moi – słowa prot. Andreja Łogwinowa muz. I. Denisowa
4. Iszczytie Boha Stichi na domikie Paszi Sarowskoj- A.
5. Spasi i pomiłuj (molitwa o duchownom otce) Swietłana Kopyłowa, opr. lektor Michał Warszycki

Studio Folkloru Podlaskich Białorusinów „ŻEMERWA” – Studziwody

Dyrygent Anna Fionik

Studio folkloru „Żemerwa” powstało w 2003 roku przy Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach. Grupa rejestruje, opracowuje, publikuje i wykonuje tradycyjne pieśni, obrzędy, muzykę instrumentalną, korowody oraz tańce podlaskich Białorusinów. Studio „Żemerwa” wydało pięć płyt, w tym „Kolędy starobiałoruskie z Podlasia” oraz „Bohohłasnik z Podlasza”. Zespół brał udział w festiwalach, koncertach i prezentacjach w kraju i za granicą, m.in. Festiwalu Pieśni Duchownej w Mińsku (2009), gdzie zajął pierwsze miejsce w kategorii zespołów tradycyjnych. Brał także udział w Festiwalu Kolędniczym w Debreczynie (2010), Festiwalu Dni Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce (2011) oraz Międzynarodowym Festiwalu „Bierahinia” w obwodzie homelskim na Białorusi (2016). Od 2004 r. Grupa współorganizuje Podlasko-Poleskie Spotkania w Tradycji „Tam po majowuj rosi”.
Utwory:
1. Wsi Tia chory – pieśń do Trójcy Świętej (tekst „Bohohłasnika” wyd. Warszawa 1969), melodia zarejestrowana od grupy „Pudlaszanki” z Grodziska parafii Łosinka
2. Diwnyj wo dielech –  pieśń do św. Mikołaja (tekst Bohohłasnika” wyd. Warszawa 1969), melodia zarejestrowana od grupy „Pudlaszanki” z Grodziska parafii Łosinka
3. Twoje Jawlenije – pieśń do Puchłowskiej ikony Bogarodzicy (tekst z rękopiśmiennego Bohohłasnika Timofieja Sadowskiego z Tyniewicz Dużych, pocz. XX w.); melodia zarejestrowana w 2008 r. We wsi Ciełuszki parafii Puchły

Zespół Pieśni Ludowej Bierezowskiego Domu Kultury „ZARANAK” – Bierioza (Białoruś)

Dyrygent Jelena Gowin

Zespół działa od 1990 r. Od początku prowadzi go Jelena Gowin. Głównym zadaniem zespołu jest popularyzacja białoruskiej pieśni ludowej oraz wskrzeszenie i zachowanie tradycyjnej twórczości swego rejonu Na bogaty i różnorodny repertuar zespołu składają się białoruskie, polskie, ukraińskie i rosyjskie pieśni ludowe, pieśni autorskie oraz utwory twórców rodzimych we współczesnych aranżacjach. „ZARANAK” prowadzi aktywną działalność koncertową, występuje w mieście i w regionie, w innych miastach Białorusi, a także za granicą. Do swych sukcesów zalicza udział w obłastnych przeglądach pieśni patriotycznej i twórczości ludowej oraz w festiwalu twórczości chóralnej „Leti moja piesnia”. Zespół jest layreatem konkursu sztuki wokalno-chóralnej    Piewczeskoje pole w Prużanach, uczestniczył w Międzynarodowym Forum Muzyki Ludowej i Folkloru w Mińsku. Wielokrotnie występował w Polsce, m.in. wziął udział w II Europejskich Spotkaniach Nadbużańskich, w MF „Kultura bez granic” (Siemiatycze 2012) oraz Międzynarodowym Sympozjum Kościuszkowskim w Maciejowicach. Oprócz działalności koncertowej zespół prezentuje własne spektakle artystyczne, które prezentuje mieszkańcom miasta i swego regionu. Sukces zespół zawdzięcza oryginalności wykonania, autentyczności i oczywiście kunsztowi w niczym nie ustępując profesjonalistom.
Utwory:
1. Diewuszka pieła w cerkownom chore – sł. Aleksandr Błok, melodia ludowa
2. Molitwa Preswiatoj Bohorodice – sł.i muz. Roman Silin
3. Za tichoj reczkoju – muz. i sł. Siergij Trofimow
4. Wystoim – muz. i sł. Giennadij Zawołokin

Wzorcowy Chór KUPALINKA Dziecięcej Szkoły Sztuk – Kobryń (Białoruś)

Dyrygent Ałła Prijmaczuk

Wzorcowy chór „Kupalinka” Kobryńskiej Dziecięcej Szkoły Sztuk istnieje od 1997 r. Jego dyrygentem i kierownikiem artystycznym jest Ałła Prijmaczuk. W chórze śpiewają uczniowie starszych klas szkoły muzycznej i jej absolwenci. Repertuar stanowi klasyka rosyjska i obca, opracowania pieśni ludowych, muzyka duchowna i kompozycje współczesne. Zespól prowadzi aktywna działalność koncertową, zarówno w szkole, jak też w mieście i całym regionie. Uczestniczy również w lokalnych i krajowych konkursach i festiwalach muzyki duchownej. Jest laureatem festiwali w Polsce, Bułgarii, Szwajcarii i na Białorusi.

Utwory:
Kol sławien – sł. M. Charieskow, muz. D. Bortnianskij
Molitwa anhiełow – sł. i muz. A. Naumowoj
Łampada tieplitsia – Bohogłasnik Krasnogorodskogo monasteru, 2004 r.
Kondak akafistu przed ikoną Utoli moja pieczali – muz. Iulianii Dienisowa
Molitwa – sł. Siemiernin, muz. A. Fliarkowskij

Chór Parafii Prawosławnej św. Mikołaja – Irpen (Ukraina)

Dyrygent Anna Kifienko

Chór powstał w 2000 roku, tworzy go 20 osób różnych profesji, które łączy pasja śpiewu chóralnego i uczestnictwo w życiu Cerkwi. Na bogaty i różnorodny repertuar chóru składają się opracowania pieśni ludowych, muzyka duchowna D. Bortnianskiego, M. Bierezowskiego, P. Czesnakowa, A. Wedla i innych kompozytorów. Szczególne miejsce w repertuarze zespołu zajmuje muzyka współczesnych kompozytorów takich jak: A.Piart, M. Szuch, I. Alfiejew i innych. Chór uświetnia swoim śpiewem nabożeństwa zarówno w swojej cerkwi parafialnej, jak również w innych parafiach, bierze udział w lokalnych i regionalnych przeglądach i festiwalach. Do swych sukcesów zalicza przede wszystkim zdobycie II miejsca w 2014 oraz I miejsca w 2015 i 2016  na Wszechukraińskim Festiwalu „Pientikostija”. Jest również laureatem miejskiego konkursu „Rożdiestwienskaja zwiezda” oraz Wieczoru Pamięci Maksyma Bieriezowskiego organizowanego w miejscowości Wiszniewo. W 2015 roku występował na naszym przeglądzie. W 2016 roku zdobył wyróżnienie XXXV festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej.

Utwory:
1. Troparion do św. Włodzimierza – opr. Ł Własin
2. Psalm wielkiej męczennicy Barbary – O Koszyc
3. Tychaja molytwa  – M Szuch
4. Pentykostia – sł. Ł Smijana, muz. B Pinczuka, aranż. W Dawydenko