Select Your Style

Choose your layout

Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej w Siemiatyczach

Spotkanie integracyjne na zakończenie XI Przeglądu Pieśni Religijnej i Paraliturgicznej – Siemiatycze 2014

Spotkanie integracyjne na zakończenie XI Przeglądu Pieśni Religijnej i Paraliturgicznej – Siemiatycze 2014

zdjęcia: Halina Chwojko