Select Your Style

Choose your layout

Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej w Siemiatyczach

Subregionalny konkurs „NajAktywniejszy Wolontariusz”

Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej w Siemiatyczach oraz Stowarzyszenie ”Centrum  na wschodzie”  zapraszają do udziału w subregionalnym konkursie „NajAktywniejszy Wolontariusz”.

Konkurs jest okazją aby pokazać różnorodność działań społecznych i aktywności wolontariuszy, którzy obecni są niemalże we wszystkich sferach życia społecznego oraz w sposób szczególny podziękować wolontariuszom na co dzień współpracującym z organizacjami pozarządowymi, placówkami publicznymi i osobami prywatnymi.

Konkurs skierowany jest do wolontariuszy zaangażowanych w różne formy działalności wolontarystycznej, osób korzystających z ich pomocy, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych współpracujących z wolontariuszami i wspierających ruch wolontarystyczny na obszarze subregionu bielskiego(powiaty bielski, hajnowski, siemiatycki).

Podsumowanie konkursu nastąpi dnia 3 grudnia 2019 r. o godz. 13.00 na Hali Widowiskowo-Sportowej w Siemiatyczach podczas uroczystej Gali Wolontariatu.

W trakcie Gali Wolontariatu laureaci otrzymają dyplomy i nagrody.

Kandydatów do konkursu należy zgłaszać pocztą tradycyjną lub elektroniczną (skanem):

Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej w Siemiatyczach
ul.Powstania Styczniowego 1
17-300 Siemiatycze
Tel.: 606656381
E-mail: jolantasobesiuk@gmail.com

 

TERMIN ZGŁOSZEŃ

Do dnia 25 listopada 2019 r. do godz. 16. (Decyduje data wpłynięcia zgłoszenia do Organizatora konkursu).

Zgłoszeń do konkursu dokonywać należy na specjalnym formularzu zgłoszeniowym dostępnym na www.dikpsiemiatycze.org

Dla każdego kandydata należy wypełnić jeden formularz. Nominowani do konkursu kandydaci swoją aktywność wolontarystyczną mogą wykonywać w dowolnym obszarze życia społecznego. Do każdego formularza zgłoszeniowego dołączyć należy opis działalności nominowanej osoby. Opis powinien być zamieszczony na max 3 stronach.

Nominowani do konkursu mogą być pojedynczy wolontariusze mieszkający na terenie subregionu bielskiego.

Zgłoszeń wolontariuszy do konkursu mogą dokonywać organizacje pozarządowe, grupy samopomocowe, instytucje państwowe, samorządowe, osoby prywatne korzystające z pomocy wolontariuszy, a także zgłaszać mogą się sami wolontariusze. W przypadku zgłoszeń dokonywanych przez osoby prywatne lub samych wolontariuszy konieczne jest potwierdzenie faktu działalności wolontariusza przez organizację lub instytucję, która może o tym fakcie zaświadczyć.

Szczegółowych informacji udziela Jolanta Sobesiuk, kierownik projektu „PełnoAktywni Wolontariusze”.

Projekt PełnoAktywni Wolontariusze finansowany jest przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020

Dokumenty:

Regulamin-konkursu-NajAktywnieszy-wolontariusz

formularz-zgłoszeniowy