Select Your Style

Choose your layout

Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej w Siemiatyczach

VI Siemiatycki Przegląd Kolęd 2015

11 stycznia w Siemiatyckim Ośrodku Kultury wystąpili:
– Dziecięcy Zespół Kolędniczy z Parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Siemiatyczach
– Zespół “STRUMOK” GOK w Dubiczach Cerkiewnych
– Zespół “ŻEMERWA”  z Bielska Podlaskiego
– Chór szkolnego koła ELEOS pw. św. męczennika młodzieńca Gabriela Zabłudowskiego w Mielniku
– Zespół Folklorystyczny “ZARANICA” z Kobrynia (Białoruś)
– Chór Parafii Prawosławnej śww. App. Piotra i Pawła w Siemiatyczach
– Zespół Folklorystyczny “HIŁOCZKA” GOK w Czeremsze