Select Your Style

Choose your layout

Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej w Siemiatyczach

Wieczór Prawosławnej Poezji Religijnej Recytowanej i Śpiewanej 2013

15 grudnia 2013 r. po raz piąty z błogosławieństwa Jego Eminencji Metropolity Sawy w Siemiatyckim Ośrodku Kultury  odbył się Wieczór Prawosławnej Poezji Religijnej Recytowanej i Śpiewanej. Przed licznie przybyłą publicznością wystąpili laureaci Konkursu pod taką samą nazwą.pn. Wielokulturowość skarbem narodów, który odbył się  9 grudnia.

Organizatorem Konkursu był Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej w Siemiatyczach i doradca metodyczna ds. nauczania religii prawosławnej Ewa Podgórzak.

Celem  organizowanego konkursu było: upowszechnianie prawosławnej twórczości religijnej w językach słowiańskich, uwrażliwienie na piękno poezji religijnej, ukazanie piękna duchowości prawosławnej, kształtowanie poczucia tożsamości narodowej i etnicznej, rozwijanie zainteresowań i zdolności recytatorskich uczniów oraz zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży.

W br. do Konkursu przystąpiło 67 uczestników z przedszkoli i szkół z terenu powiatu siemiatyckiego. Warunkiem udziału było przygotowanie dwóch wierszy, w formie recytowanej lub śpiewanej, w tym jeden w języku mniejszości narodowych. Przesłuchania konkursowe przebiegały w 5 kategoriach: przedszkola, szkoły podstawowe: klasy I-III i  klasy IV-VI, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne.

Komisja w składzie: przewodniczący –  Roman Panasiuk i członkowie: Elżbieta Leoniuk, Jolanta Grzymkowska, ks. Rościsław Białomyzy i ks.  Eugeniusz Zabrocki,  w poszczególnych kategoriach przyznała następujące nagrody i wyróżnienia:

Przedszkole:

I miejsca: Grzegorz Drywulski z O/Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Czartajewie,  Mateusz Korniluk z Przedszkola nr 3 oraz Aleksandra Leszczyńska i  Maria Mantur  z Przedszkole nr 5 w Siemiatyczach.

Szkoła Podstawowa (Klasy I- III):

I miejsce: Filip Młynarczuk z Zespołu Szkół z O/ Integracyjnymi w Siemiatyczach i Aleksandra Owsieniuk z Zespołu Szkół w Grodzisku

II miejsce:  Mateusz Kosowski z Zespołu Szkół z O/Integracyjnymi w Siemiatyczach i  Aleksandra Pawluczuk z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Nurcu-Stacji

III miejsce:  Julia Dawidziuk ze Szkoła Podstawowa nr 1 w Siemiatyczach, Aleksandra Koptewicz z Zespół Szkół z O/Integracyjnymi w Siemiatyczach  i Olimpia Malewska z Zespołu Szkół w Dziadkowicach

Szkoła Podstawowa (Klasy IV-VI)

I miejsce: Klaudia Nina Bornus z Zespół Szkół z O/ Integracyjnymi w Siemiatyczach i Aleksandra Klimczuk z Zespół Szkół w Mielniku

II miejsce: Paulina Panasiuk ze Szkoły Podstawowa w Czartajewie oraz Kacper Pisiecki i Sandra Wincenciak z Zespół Szkół z O/ Integracyjnymi w Siemiatyczach

III miejsce: Damian Grzyb ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Siemiatyczach,  Wiktoria Korniluk i Michał Stradczuk z Zespołu Szkół z O/ Integracyjnymi w Siemiatyczach, Daniel Kulik z Zespołu Szkół w Drohiczynie

Wyróżnienia: Patrycja Mlonka ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Siemiatyczach i Magda Siwerska z Zespołu Szkół z O/ Integracyjnymi w Siemiatyczach

Gimnazjum

I miejsce: Monika Stradczuk z Zespołu Szkół z O/Integracyjnymi w Siemiatyczach i  Aleksandra Szumska z Zespołu Szkół w Drohiczynie

II miejsce: Gabriela Czuż z Zespół Szkół z O/ Integracyjnymi w Siemiatyczach i Magdalena Syczewska z Zespołu Szkół w Mielniku

III miejsce: Joanna Drewnowska, Szymon Dawidziuk i Gabriela Dmitruk z Gimnazjum Publiczne Nr 1 w Siemiatyczach oraz Jan Żeruń z  Zespołu Szkół w Drohiczynie

Wyróżnienia:  Magdalena Samojluk  z Zespół Szkół z O/Integracyjnymi w Siemiatyczach, Barbara Gryciuk z Gimnazjum Publiczne Nr 1 w Siemiatyczach oraz Patrycja Zdrojewska i Magdalena Zieniuk z Gimnazjum Gminnego w Siemiatyczach

Szkoła ponadgimnazjalna

I miejsce: Sebastian Sołomacha z Zespołu Szkół im. KEN w Siemiatyczach

Uczniowie wspaniale przygotowali się do konkursu pod okiem swych nauczycieli, rodziców i dziadków. Serdecznie dziękujemy za  włożony trud i pracę jak  uczniom tak i ich opiekunom.

Imprezą towarzyszącą Wieczorowi Poezji była wystawa nagrodzonych prac plastycznych konkursu „Tradycje i obrzędy bożonarodzeniowe i noworoczne Nadbużańskiego Podlasia” zorganizowanego w ramach   realizowanych programów przez Urząd Miasta Siemiatycze a związanych z zagospodarowaniem czasu wolnego dzieci i młodzieży z uwzględnieniem profilaktyki uzależnień  pn. Wielokulturowość skarbem narodów.

Celem zorganizowanego konkursu było: zachowanie podlaskich tradycji bożonarodzeniowych i noworocznych,  zaangażowanie młodego pokolenia do kultywowania tradycji przodków,  wzbogacenie życia kulturalnego miasta oraz  zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży.

Uczestnikami konkursu w większości byli dzieci i młodzież szkół z terenu powiatu siemiatyckiego, a mianowicie: Przedszkoli: nr 1,3 i 5 w Siemiatyczach, w Drohiczynie oraz nr 13 w Białej Podlaskiej; Szkół Podstawowych: nr 1 w Siemiatyczach, Czartajewie, Szerszeniach i Tołwinie; Zespołu Szkół w Drohiczynie, Grodzisku, Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Siemiatyczach, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nurcu Stacji, Gimnazjów Publicznych nr 1 w Siemiatyczach i w Grodzisku oraz Gimnazjum Gminnego w Siemiatyczach.

Na konkurs wpłynęło około 85 prac od 69 uczestników. Były to prace wykonane różnymi technikami, które nawiązywały do świąt Bożego Narodzenia i okresu noworocznego.

Dnia 10 grudnia 2013 r. Komisja Artystyczna w składzie: przewodnicząca – Renata Prokopiak, instruktor plastyki w Siemiatyckim Ośrodku Kultury w Siemiatyczach; członkowie: Sylwia Tofiluk – pracownik referatu Przedsiębiorczości, Promocji i Turystyki Urzędu Miasta Siemiatycze; Jolanta Sobesiuk – nauczyciel w Gimnazjum Publicznym nr 1 w Siemiatyczach;  Joanna Juchnowska – nauczyciel religii w Zespole Szkół w Siemiatyczach i Halina Chwojko – instruktor ds. kultury w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku wyłoniła 27 laureatów w poszczególnych kategoriach.

Przedszkola:

Wyróżnienia:  Aleksandra Konstanciuk z Przedszkola nr 5 i  Klaudia Panasiuk z Przedszkola nr 3 w Siemiatyczach

I miejsce – Judyta Samosiuk z Przedszkola nr 3 w Siemiatyczach
II miejsce – Anna Tymoniuk z  Przedszkola nr 1 w Siemiatyczach
III miejsce – Anastazja Pugacewicz z Przedszkola nr 13 w Białej Podlaskiej

Szkoła Podstawowa klasy I-III

Wyróżnienia: Beata Kalinowska ze Szkoły Podstawowej w Czartajewie i  Aleksandra Koptewicz z Zespołu Szkół z O/ Integracyjnymi w Siemiatyczach

I miejsce – Natalia Siemieniuk ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Siemiatyczach
II miejsce – Miłosz Kowalczuk ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Siemiatyczach
III miejsce – Filip Oleszczuk i Agata Łubko ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Siemiatyczach

Szkoła Podstawowa klasy IV-VI

I miejsce – Michał Romaniuk i Magda Abramczuk ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Siemiatyczach
II miejsce – Hanna Dmitruk ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Siemiatyczach i Patrycja Jaroszuk ze Szkoły Podstawowej w Szerszeniach
III miejsce – Julia Pisiecka ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Siemiatyczach i Karolina Kaliszuk ze Szkoły Podstawowej w Szerszeniach

Wyróżnienia: Wiktoria Korniluk ze Zespołu Szkół z O/ Integracyjnymi w Siemiatyczach, Karolina Sutyniec z Szkoły Podstawowej nr 1 w Siemiatyczach, Aleksandra Żabiuk z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nurcu Stacji i Michał Kondraciuk z Szkoły Podstawowej w Szerszeniach

Gimnazja

I miejsce- Aleksandra Kasperuk z Gimnazjum nr 2 w Siemiatyczach
II miejsce – Karolina Jaszczuk i Agnieszka Mikołajuk z Zespół Szkolno-Przedszkolnego w Nurcu Stacji
III miejsce – Patrycja Pyszko z– Zespół Szkół z O/ Integracyjnymi w Siemiatyczach

Wyróżnienia: Justyna Zduniuk z Gimnazjum Publiczne nr 1 w Siemiatyczach i Emilia Efimiuk z Zespołu Szkół z O/ Integracyjnymi w Siemiatyczach

Oprócz nagrodzonych prac konkursowych zgromadzona publiczność mogła podziwiać wspaniałe bombki i obrazki  z filcu wykonane przez uczestników warsztatów z filcu pod kierunkiem matuszki Haliny Chwojko.

Wszyscy nagrodzeni oprócz dyplomów otrzymali także  upominki.

Konkursy Poezji, Tradycji bożonarodzeniowych oraz warsztatów z filcu zostały zorganizowane dzięki wsparciu Funduszu Katechetycznego Warszawskiej Metropolii Prawosławnej i Urzędu Miasta Siemiatycze.

Ks. Sławomir Chwojko