Select Your Style

Choose your layout

Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej w Siemiatyczach

Wieczór Prawosławnej Poezji 2014

„…Слава Всевышнему Богу,
Слава Ему в вышине
За спасение грешнаго мира
И рождество Его на земле…”
Ks. Andrzej Bierezowiec, „Чудная ночь”

15 grudnia 2014 roku z błogosławieństwa Jego Eminencji, Wielce Błogosławionego Sawy, Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski, po raz piąty w Siemiatyckim Ośrodku Kultury odbył się Wieczór Poezji Prawosławnej.
Podczas Wieczoru licznie zgromadzeni miłośnicy kultury prawosławnej mieli okazję usłyszeć  przepełnione miłością do Boga utwory w wykonaniu uczniów nagrodzonych i wyróżnionych w X Konkursie Prawosławnej Poezji Religijnej Recytowanej i Śpiewanej, który odbył się 8 grudnia 2014 roku.  W poetyckich zmaganiach wzięło udział 70 uczniów szkół powiatu siemiatyckiego. Z ust dzieci i młodzieży płynęły piękne poetyckie słowa wielbiące i wychwalające Stwórcę w języku rosyjskim, białoruskim, ukraińskim i polskim. Uczniowie wykonywali utwory autorów takich jak: A. Puszkin, ks. A. Bierezowiec, A. C. Chomiakow, N. Arseniewa, W. Kuzniecow, A. Mickiewicz, ks. M. Jakimiuk, M. Cyrkowa, I. Jazykowa, E. Skaczkow, T. Żurawlewa, L. Ogińska, hieromnich Roman. Wykonawcy  zostali doskonale przygotowani do konkursu i występu przez swoich nauczycieli, rodziców i dziadków. Komisja pod przewodnictwem ks. Mitrata Eugeniusza Zabrockiego nagrodziła 25 osób w następujących kategoriach:

Przedszkole
I miejsce –  Joanna Dmitruk- ZS w Grodzisku, przygotowana przez Ks. Mikołaja Owsieniuka;
I miejsce- Aleksandra Leszczyńska- Przedszkole nr 5 w Siemiatyczach; przygotowana przez Agnieszkę Stremkowską;
II miejsce – Aleksander Stremkowski-  Przedszkole nr 3 w Siemiatyczach; przygotowany przez Agnieszkę Stremkowską;
II miejsce- Anastazja Dmitruk- Przedszkole nr 3 w Siemiatyczach; przygotowana przez Agnieszkę Stremkowską;
III miejsce – Julia Balejko- ZS w Grodzisku; przygotowana przez Ks. Mikołaja Owsieniuka;
III miejsce – Maciej Kiślak- ZS w Mielniku; przygotowany przez Piotra Niesteruka.

Szkoła Podstawowa (Klasy I- III)
I miejsce – Władimir Antonow –ZS w Mielniku; przygotowany przez Piotra Nesteruka;
II miejsce – Maria Sałamatow- Szkoła Podst. w Ortelu Książęcym; przygotowana przez Ks. Marcina Gościka;
III miejsce – Maria Mantur – ZS z O/ Integr. w Siemiatyczach; przygotowana przez Walentynę Gawryluk;
WYRÓŻNIENIA:
Aleksandra Konstanciuk – Szkoła Podst. nr 1 w Siemiatyczach; przygotowana przez Ewę Podgórzak;
Olimpia Malewska – ZS w Grodzisku; przygotowana przez Ks. Mikołaja Owsieniuka;
Gabriela Makiej – Szkoła Podst. w Czartajewie; przygotowana przez Walentynę Gawryluk.

Szkoła Podstawowa (Klasy IV-VI)
I miejsce- Aleksandra Owsieniuk – ZS w Grodzisku; przygotowana przez Ks. Mikołaja Owsieniuka;
I miejsce – Witold Nowaszczuk –Szkoła Podst. nr 9 w Białej Podlaskiej; przygotowany przez Ks. Marcina Gościka;
II miejsce – Katarzyna Sołomacha ZS z O/ Integr. w Siemiatyczach; przygotowana przez Walentynę Gawryluk;
III miejsce – Bartłomiej Danieluk- Szkoła Podst. nr 9 w Białej Podlaskiej; przygotowany przez Ks. Marcina Gościka.
WYRÓŻNIENIA:
Patrycja Mlonka – Szkoła Podst. nr 1 w Siemiatyczach; przygotowana przez Ewę Podgórzak;
Nikola Dudzicz –  Szkoła Podst. w Tołwinie; przygotowana przez Ks. Jerzego Kulika;
Natalia Olszewska- Szkoła Podst. w Czartajewie; przygotowana przez Walentynę Gawryluk.

Gimnazjum
I miejsce – Jan Żeruń – Zespół Szkół w Drohiczynie; przygotowany przez Grzegorza Klimiuka;
II miejsce – Aleksandra Szumska – Zespół Szkół w Drohiczynie; przygotowana przez Grzegorza Klimiuka;
II miejsce – Małgorzeata Panasiuk – Gimnazjum Gminne w Siemiatyczach; przygotowana przez Ks. Janusza Awksietijuka;
III miejsce – Joanna Drewnowska – Gimnazjum Publiczne nr 1 w Siemiatyczach; przygotowana przez Ks. Radosława Wołosiuka;
III miejsce- Anna Wappa – Zespół Szkolno- Przedszkolny w Nurcu-Stacji; przygotowana przez Ks. Wiaczesława Domarackiego.
WYRÓŻNIENIA:
Angelika Antoniak – Gimnazjum Publiczne nr 1 w Siemiatyczach; przygotowana przez Ks. Radosława Wołosiuka.

Podczas Wieczoru zostały także zaprezentowane nagrodzone prace z konkursu ,,Tradycje i obrzędy bożonarodzeniowe i noworoczne w sztuce ludowej”. Spośród zgłoszonych 75 prac wykonanych dowolną techniką, Komisja Programowo-Artystyczna:
Przewodnicząca:
1.Renata Prokopiak, instruktor plastyki w Siemiatyckim Ośrodku Kultury w Siemiatyczach
Członkowie:
2.Sylwia Tofiluk, pracownik referatu Przedsiębiorczości, Promocji i Turystyki Urzędu Miasta Siemiatycze
3.Jolanta Sobesiuk – nauczyciel w Gimnazjum Publicznym nr 1 w Siemiatyczach
4.Joanna Juchnowska – nauczyciel religii w Zespole Szkół w Siemiatyczach
5.Halina Chwojko – instruktor plastyki w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w   Mielniku
Po szczegółowym i dogłębnym zapoznaniu się z   pracami  komisja wyłoniła 25   laureatów  w poszczególnych kategoriach:

PRZEDSZKOLE
I MIEJSCE:
– Judyta Samosiuk Przedszkole nr 3 w Siemiatyczach ( pod kierunkiem Agnieszki Stremkowskiej);
– Oliwia Ulianiuk – Przedszkole nr 3 w Siemiatyczach ( pod kierunkiem Agnieszki Stremkowskiej);
II MIEJSCE:
– Wiktoria Szostak – Przedszkole nr 1 w Siemiatyczach ( pod kierunkiem Agnieszki Stremkowskiej);
III MIEJSCE:
–  Weronika Jurczuk – Przedszkole nr 5 w Siemiatyczach ( pod kierunkiem Agnieszki Stremkowskiej)
WYRÓŻNIENIE:
– Anastazja Pugacewicz – Przedszkole nr 13 w Białej Podlaskiej ( pod kier. Ks. Marcina Gościk);
– Hanna Bornus – Przedszkole nr 3 w Siemiatyczach ( pod kierunkiem Agnieszki Stremkowskiej).

SZKOŁA PODSTAWOWA kl. I-III:
I MIEJSCE:
-Agata Łubko – ucz. Kl.III Szkoły Podst. Nr 1 w Siemiatyczach (pod kierunkiem Ewy Podgórzak);
II MIEJSCE:
– Wiktoria Ziniewicz – ucz. Kl. I Szkoły Podst. W Drohiczynie (pod kierunkiem Grzegorza Klimiuka);
III MIEJSCE:
– Karolina Puch – ucz. Kl.III Szkoły Podst. Nr 1 w Siemiatyczach (pod kierunkiem Ewy Podgórzak);
– Grzegorz Demianowicz – ucz. kl.III Zespołu Szkolno-Przedszkonego w Nurcu Stacji ( pod kier. Jolanty Domorackiej);
– Aleksandra Koptewicz – ucz kl. IIIa ZSz  z O/Integr. w Siemiatyczach (pod kier. Jolanty Domorackiej).
WYRÓŻNIENIE:
–  Andrzej Demianowicz – ucz. kl.II Zespołu Szkolno-Przedszkonego w Nurcu Stacji (pod kier. Jolanty Domorackiej).

SZKOŁA PODSTAWOWA kl. IV-VI:
I MIEJSCE:
– Jakub Filipiuk – ucz. Kl. V Zespołu Szkolno-Przedsk. w Nurcu St. (pod kier. Jolanty Domorackiej);
II MIEJSCE:
– Wiktoria Korniluk – ucz kl. V  ZSz z O/Integracyjnymi w Siemiatyczach (pod kier. Walentyny Gawryluk);
III MIEJSCE:
– Wiktoria Łubko – ucz. Kl. IV Zespołu Szkolno-Przedskolnego w Nurcu Stacji (pod kierunkiem Jolanty Domorackiej);
– Wiktoria Pawluczuk – ucz. Kl. IV Zespołu Szkolno-Przedskolnego w Nurcu Stacji (pod kierunkiem Jolanty Domorackiej);
WYRÓŻNIENIE:
– Kacper Szczurowski – ucz kl. VIa  ZSz z O/Integr. w Siemiatyczach (pod kier. Walentyny Gawryluk);
– Beata Kalinowska – ucz. Kl. IV Szkoły Podstawowej w Czartajewie (pod kier. Walentyny Gawryluk);

GIMNAZJUM:
I MIEJSCE:
– Aleksandra Kasperuk – ucz. Kl. III Gimnazjum nr 2 w Siemiatyczach (pod kierunkiem Marii Demczuk);
II MIEJSCE:
– Natalia Walko – ucz. Kl. Ia Gimnazjum nr 1 w Siemiatyczach (pod kierunkiem ks. Radosława Wołosiuka);
III MIEJSCE:
– Patrycja Pyszko – ucz. kl. II Zespołu Szkół z O/Integracyjnymi w Siemiatyczach (pod kierunkiem Walentyny Gawryluk);
WYRÓŻNIENIE
za pracę zbiorową uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nurcu Stacji pod kier. Ks. Wiaczesława Domorackiego):
– Magdalena Leoniuk kl. Ib
– Aleksandra Leoniuk kl. Ib
– Anna Grzyb ucz. Kl. Ia
Laureaci konkursów otrzymali dyplomy i upominki, a także gromkie brawa od licznie zgromadzonej publiczności. Uczestnicy Wieczoru mogli także obejrzeć prace wykonane na warsztatach rękodzielniczych decoupage  pod kierunkiem Haliny Chwojko.

Wieczór Prawosławnej Poezji Religijnej był po części uwieńczeniem realizowanego od września do połowy grudnia projektu Dziedzictwo kulturowe skarbem narodu, realizowanego w ramach wsparcia przez Urząd Miasta Siemiatycze programów związanych z zagospodarowaniem czasu wolnego dzieci i młodzieży z uwzględnieniem profilaktyki uzależnień.
Wieczór Poezji prowadzili ks. Sławomir Chwojko – kierownik Dekanalnego Instytutu Kultury Prawosławnej, mgr Ewa Podgórzak – Doradca Metodyczny ds. nauczania religii prawosławnej i mgr Jolanta Sobesiuk – nauczyciel Gimnazjum nr 1 im. Ignacego Gilewskiego.
Organizatorem Konkursów i Wieczoru Poezji był Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej w Siemiatyczach oraz Doradca Metodyczny ds. nauczania religii prawosławnej w Siemiatyczach.

Joanna Juchnowska