Select Your Style

Choose your layout

Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej w Siemiatyczach

Wieczór Prawosławnej Poezji Religijnej Recytowanej i Śpiewanej 2010

17 grudnia 2010 r. w Siemiatyckim Ośrodku Kultury odbył się Wieczór Prawosławnej Poezji Religijnej Recytowanej i Śpiewanej, który był uwieńczeniem zorganizowanego 13 grudnia br Konkursu pod taką samą nazwą.

Do konkursu zgłosiło się 71 uczestników z przedszkoli i różnych typów szkół z powiatu siemiatyckiego i hajnowskiego. Za cel konkursu organizatorzy: Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej w Siemiatyczach i Doradca metodyczny ds. nauczania religii prawosławnej na powiat siemiatycki – mgr Ewa Podgórzak postawili przede wszystkim: ukazania piękna duchowości prawosławnej, uwrażliwienie na piękno poezji religijnej oraz rozwijanie zainteresowań i zdolności recytatorskich dzieci i młodzieży. Warunkiem przystąpienia do konkursu było przygotowanie dwóch wierszy, w formie recytowanej lub śpiewanej. Występ dzieci i młodzieży był oceniany przez powołane Jury w osobach: Anna Sawczuk, Katarzyna Nielipińska i Anna Głuchowska, które nagrodziło najlepszych uczestników w każdej kategorii miejscami oraz wyróżnieniami. Osoby nagrodzone w poszczególnych kategoriach to:

I. Przedszkola:

I miejsce: Wiktoria Koc i Julia Dawidziuk z Przedszkola nr 1 w Siemiatyczach oraz II miejsce Aleksandra Owsieniuk ze Szkoły Podstawowa w Grodzisku (kl. „0”)

II. Szkoła Podstawowa kl. I-III:

II miejsce: Gabriela Jakubiak i Wiktoria Wincenciak z Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Siemiatyczach (kl. I) oraz III miejsce: Aleksandra Klimczuk z Zespołu Szkół w Mielniku (kl. II)

Wyróżnienie: Katarzyna Michnowska – Szkoła Podstawowa nr 1 w Siemiatyczach (kl.III).

III. Szkoła Podstawowa Kl. IV-VI:

I miejsce: Monika Stradczuk – Zespół Szkół z Oddz. Inter. w Siemiatyczach (kl. VI)

II. miejsce: Gabriela Czuż – Zespół Szkół z Oddziałami Integr. w Siemiatyczach (kl. IV) i Angelika Antoniak – Szkoła Podst. nr 1 w Siemiatyczach (kl.IV)