Select Your Style

Choose your layout

Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej w Siemiatyczach

Wieczór Prawosławnej Poezji Religijnej Recytowanej i Śpiewanej 2012-Zaproszenie

16 grudnia po raz trzeci w Siemiatyckim Ośrodku Kultury odbędzie się Wieczór Prawosławnej Poezji Religijnej Recytowanej i Śpiewanej, jest on organizowany z błogosławieństwa Jego Eminencji, Wielce Błogosławionego SAWY, Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski.

Organizatorem jest Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej w Siemiatyczach oraz Doradca metodyczny ds. nauczania religii prawosławnej w Siemiatyczach

Podczas Wieczoru Wystąpią dzieci i młodzież z powiatu siemiatyckiego, recytując utwory w języku białoruskim, rosyjskim, ukraińskim i polskim.

Serdecznie zapraszamy wszystkich 16 grudnia 2012 r. o godz. 16.00 do Siemiatyckiego Ośrodka Kultury ul. Zaszkolna 1