Select Your Style

Choose your layout

Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej w Siemiatyczach

Wizyta Zarządu DIKP na Białorusi

W dniach 11-12 stycznia 2018 roku kierownik Instytutu ks.mitrat Bazyli Litwiniuk i jego zastępcy ks.protodiakon Mirosław Demczuk i pani Jolanta Sobesiuk przebywali z wizytą na Białorusi.  Na zaproszenie Dyrektora Szkoły Iskustw z Kobrynia i kierownika chóru „Kupalinka” wzięliśmy udział w koncercie noworocznym organizowanym w Kobryniu. Odwiedziliśmy też chór ” Błahowiest” w Brześciu.