Select Your Style

Choose your layout

Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej w Siemiatyczach

Wydarzenie pt. „Nasza droga do niepodległości”

Uroczystości w Siemiatyczach

W niedzielę, 7 października br., na hali widowiskowo sportowej w Siemiatyczach, miejscowy Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej zorganizował uroczystość z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Wydarzenie pt. „Nasza droga do niepodległości” miało aspekt koncertowo-konferencyjny.

Wspomniane wydarzenie otworzył kierownik DIKP w Siemiatyczach, ks. mitrat Bazyli Litwiniuk, który przywitał przybyłych gości. Tego wieczoru licznie zgromadzoną publiczność zaszczycili swoją obecnością: Jego Ekscelencja Warsonofiusz, Biskup Siemiatycki, marszałek województwa podlaskiego Jerzy Leszczyński, burmistrz Siemiatycz Piotr Siniakowicz, starosta powiatu siemiatyckiego Jan Zalewski, duchowieństwo, władze samorządowe i osoby związane z leśnictwem.

Spotkanie prowadzili ks. protodiakon Mirosław Demczuk i pani Jolanta Sobesiuk. Prezenterzy jako pierwszego na scenę wywołali pana Mikołaja Żabińskiego, który uraczył publiczność dwoma autorskimi wierszami o Polsce i o Siemiatyczach.

W koncercie wystąpił chór Duchowieństwa Diecezji Warszawsko-Bielskiej i chór Leśników Puszczy Białowieskiej. Chór Duchowieństwa dyrygowany przez ks. protodiakona Marka Maciukę zaprezentował kilka kompozycji cerkiewnych i w drugim wejściu utwory o tematyce patriotycznej. Natomiast chór Leśników dyrygowany przez panią Paulinę Skiepko zaśpiewał pieśni patriotyczne.

Między wystąpieniami chórów prelekcję na temat odzyskania przez Polskę niepodległości wygłosił prof. Antoni Mironowicz z Uniwersytetu Białostockiego. Prelegent w trzech kilkunastominutowych wejściach przedstawił drogę Polski do odzyskania niepodległości. Pan Profesor odniósł się do roli Podlasiaków w sprawie odbudowy państwa Polskiego. Ukazał także rolę – jak się okazało ogromną – wiernych Cerkwi w procesie powrotu Polski na mapę Europy.

Następnie krótki wykład na temat patriotyzmu wygłosił burmistrz Siemiatycz Piotr Siniakowicz – z wykształcenia historyk. Prelegent w klarowny sposób wyjaśnił czym jest patriotyzm. Zaznaczył m.in.

„Prawdziwy patriotyzm jest szczery i ofiarny, nigdy powierzchowny, nigdy okazjonalny, nigdy wspierany szumnymi, acz pustymi hasłami i gadżetami. Właściwie rozumiany patriotyzm nie nawołuje do nienawiści i zniszczenia, nie realizuje się poprzez zachowania rasistowskie i ksenofobiczne”.

Dzisiejsze uroczystości miały podniosły charakter z jeszcze jednego powodu. Rok temu miała miejsce chirotonia biskupia władyki Warsonofiusza. Z tej okazji przedstawiciele DIKP i władz miejskich wręczyli z tej okazji Jego Ekscelencji kwiaty.

Na zakończenie głos zabrał Jego Ekscelencja Warsonofiusz, który podziękował wszystkim za przybycie i za wsparcie tej inicjatywy. Władyka nawiązał w swojej wypowiedzi do jednej z pieśni, którą wykonał dzisiaj chór Duchowieństwa. Mowa o „Bogurodzicy”, która uważana jest za pierwszy hymn Polski. Refleksja nad tą pieśnią była bodźcem do postawienia przez bp Warsonofiusza pytania: „Co nas wszystkich – w naszej ojczyźnie, na przestrzeni nie tylko stu lat, ale tysiąca lat– łączy? To hymn „Bogurodzico Dziewico”, który był hymnem wojsk Polsko-Litewsko-Ruskich, które szły do boju pod Grunwaldem”. Jego Ekscelencja podsumował, że ta bizantyńska pieśń potrafiła łączyć różne narody w jednym państwie. Tę postawę można naśladować i stawiać za wzór nie tylko dla przyszłych, ale i dla współczesnych ludzi.

Ks. Rafał Wawreniuk