Select Your Style

Choose your layout

Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej w Siemiatyczach

X Wieczór Kolęd Wschodniosłowiańskich 2019 – Zaproszenie

Zapraszamy Państwa na koncert kolęd wschodniosłowiańskich organizowany przez Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej w Siemiatyczach.

12 stycznia 2019 o godzinie 16:00
Cerkiew Zmartwychwstania Pańskiego w Siemiatyczach

Zmieniliśmy nazwę naszego koncertu z Przegląd na Wieczór.