Select Your Style

Choose your layout

Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej w Siemiatyczach

XIV Międzynarodowy Przegląd Pieśni Religijnej i Paraliturgicznej 2017- Zaproszenie

Zapraszamy do wzięcia udziału w XIV Międzynarodowym Przeglądzie Pieśni Religijnej i Paraliturgicznej, który odbędzie się w dniach 17-19 listopada 2017 roku.

Od 13 lat Przegląd cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród mieszkańców woj. podlaskiego jak również chórów i zespołów z kraju i zza granicy.

Celem organizacji Przeglądu jest między innymi: popularyzacja para liturgicznego duchowo-muzycznego dziedzictwa Cerkwi Prawosławnej; prezentacja wysokich walorów artystycznych i wykonawczych muzyki Paraliturgicznej obrządków wschodnich oraz promocja regionu i jego dziedzictwa kulturowego.