Select Your Style

Choose your layout

Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej w Siemiatyczach

XVIII Międzynarodowy Przegląd Pieśni Religijnej i Paraliturgicznej 2021 – Informacje

W dniach 19-21 listopada br. z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy Metropolity Warszawskiego i całej Polski, Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej w Siemiatyczach zorganizował XVIII Międzynarodowy Przegląd Pieśni Religijnej i Paraliturgicznej. Przez trzy kolejne wieczory w cerkwi Zmartwychwstania Pańskiego w Siemiatyczach zaprezentowały się 22 chóry i zespoły z Polski i Ukrainy. Celem przeglądu jest propagowanie bogactwa muzyki paraliturgicznej, która jest skarbem nadbużańskiego Podlasia. Przegląd jest współfinansowany ze środków budżetu Województwa Podlaskiego. Wielki wkład mają również Miasto Siemiatycze
i gminy powiatu siemiatyckiego oraz firmy i osoby fizyczne, bez których wsparcia zorganizowanie tak wielkiego wydarzenia nie byłoby możliwe.

W niedzielny wieczór wśród zacnego grona słuchaczy znaleźli się między innymi: Jego Ekscelencja Biskup Siemiatycki Warsonofiusz, Poseł na Sejm RP Pani Aleksandra Szczudło, Pani Katarzyna Korycka Dyrektor Biura Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, Starosta Siemiatycki Pan Marek Bobel, Burmistrz Siemiatycz Pan Piotr Siniakowicz, samorządowcy, duchowieństwo, przedsiębiorcy, a także sponsorzy tegorocznego Przeglądu.

Niedzielny koncert rozpoczął kierownik DIKP ks. mitrat Bazyli Litwiniuk, który wyraził wdzięczność Wszechmogącemu Bogu za to, że pomimo trudnej sytuacji udało się zorganizować tegoroczny Przegląd.

Poziom wykonawców jak co roku był bardzo wysoki. Śpiewano pieśni znane jak również i takie, które były wykonywane pierwszy raz. Niezmiernie cieszy fakt, że w Przeglądzie z roku na rok bierze udział coraz więcej chórów dziecięcych, które swoim anielskim głosem podtrzymują tradycję śpiewu swoich przodków.

W imieniu organizatorów tegorocznego Przeglądu, pragnę wyrazić wdzięczność: chórom za przygotowanie bogatego repertuaru, współorganizatorom i sponsorom, bez których pomocy nie bylibyśmy wstanie zorganizować tak wielkiego wydarzenia. Składam również podziękowania Zarządowi Województwa Podlaskiego za finansowe wsparcie Przeglądu.

Niech dobry Bóg błogosławi wszystkich ludzi dobrej woli, zaangażowanych w organizację XVIII Międzynarodowego Przeglądu Pieśni Religijnej i Paraliturgicznej w Siemiatyczach.

 

protodiakon Mirosław Demczuk

zdjęcia: Sylwia Tofiluk, autor