Select Your Style

Choose your layout

Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej w Siemiatyczach

XVIII Międzynarodowym Przeglądzie Pieśni Religijnej i Paraliturgicznej – Lista chórów i zespołów zakwalifikowanych do wzięcia udziału

Lista chórów i zespołów zakwalifikowanych do wzięcia udziału w XVIII Międzynarodowym Przeglądzie Pieśni Religijnej i Paraliturgicznej w Siemiatyczach