Select Your Style

Choose your layout

Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej w Siemiatyczach

VIII Siemiatycki Przegląd Kolęd Wschodniosłowiańskich 2017

Dnia 15 stycznia 2017 roku miał miejsce VIII Siemiatycki Przegląd Kolęd Wschodniosłowiańskich organizowany przez Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej w Siemiatyczach z błogosławieństwa Jego Eminencji, Wielce Błogosławionego Sawy, Metropolity Warszawskiego i całej Polski oraz Siemiatycki Ośrodek Kultury.  Podczas wieczoru wystąpiło 6 chórów, w tym dwa...

Przegląd Kolęd Wschodniosłowiańskich 2017- Zaproszenie

Program przeglądu: 1. Chór Parafii Prawosławnej Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Siemiatyczach Dyrygent Jolanta Awksietijuk Chór Parafii Prawosławnej Śww. App. Piotra i Pawła w Siemiatyczach powstał w 1988 r. z inicjatywy obecnego proboszcza ks. mitrata Andrzeja Jakimiuka, który był też jego pierwszym dyrygentem. Tworzy...

Przegląd Pieśni Religijne i Paraliturgiczne 2016 – II dzień przeglądu

„Śpiew jest odpoczynkiem dla duszy i początkiem pokoju. Uspokaja tumult i wzburzenie myśli, uśmierza gniew. Przygotowuje ludzi do miłości, łączy odstępców, godzi wrogów”. Św. Bazyli Wielki Za wykonawców pieśni religijnych i paraliturgicznych uważamy obecnie chóry cerkiewne. Jednakże, jak wiadomo, były to pieśni śpiewane przez...