Select Your Style

Choose your layout

Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej w Siemiatyczach

IX Siemiatycki Przegląd Kolęd Wschodniosłowiańskich 2018

IX Siemiatycki Przegląd Kolęd Wschodniosłowiańskich zorganizowany przez Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej w Siemiatyczach z błogosławieństwa Jego Eminencji, Wielce Błogosławionego Sawy, Metropolity Warszawskiego i całej Polski.  Współorganizatorem wieczoru i fundatorem upominków dla artystów jest Siemiatycki Ośrodek Kultury.

Krótka historia kolęd:

Od niepamiętnych czasów wszystkie słowiańskie plemiona świętowały Nowy Rok. U Czechów, Serbów i Bułgarów „chodzić z kolędą” oznaczało „pozdrawiać z Nowym Rokiem”. U Słowaków „kolędować” oznaczało „błogosławić Nowy Rok”, u zadunajskich Słowian „kolędą” nazywano prezent na Nowy Rok. U Polaków wszystko, co było związane z pozdrawianiem się i obdarowywaniem nazywano „kolędą”. Dziś kolęda ma dla nas wiele znaczeń, ale dzisiejszego wieczoru, to przede wszystkim pieśń.

W świątecznym okresie roku, po Bożym Narodzeniu zaczynają się tzw. „swiatki”, czyli święte wieczory. Trwają one do Święta Chrztu Pańskiego – Kreszczenija. W tym czasie zbieramy się, by śpiewać kolędy, czyli pieśni o narodzeniu Chrystusa. Najczęściej, to młodzież chodziła i nadal chodzi od domu do domu sławiąc pieśnią Nowonarodzonego i składając ludziom życzenia.

Tradycję śpiewania kolęd w tym świętym okresie przekazujemy najmłodszym, by podtrzymać obrzęd kolędowania.

Kolędowanie, to zwyczaj ponadnarodowy, występujący w wielu krajach. Dlatego też często słyszymy te same melodie ze słowami w różnych językach. Na południowych zachodzie Europy w krajach takich jak Serbia, czy Chorwacja, w dawnych czasach, specjalne bractwa zajmowały się organizacją kolędowania, a zebrane fundusze zasilały konta parafii, co sprzyjało rozprzestrzenianiu się i utrwalaniu tradycji kolędowania. Kolędników zaczęto tam nazywać „Chrystosławami”, czyli sławiącymi Chrystusa.

Program:

 1. Chór Parafialny Cerkwi Świętych Apostołów Piotra i Pawła pod dyrekcją matuszki Jolanty Awksietijuk.
 • Oj, na mory, mory
 • Radujtiesia wsi ludije
 • Nocz Rożdżestwa
 • Diwnaja nowina
 • Preczystaja Diwa
 • Z nieba Zbauca pryjszoł na ziamliu
 1. Chór dziecięcy Parafii Zmartwychwstania Pańskiego prowadzony przez matuszkę Marię Demczuk. Są to dzieci, które uczęszczają na naukę języka rosyjskiego organizowaną przez Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej w Siemiatyczach. Nauka języka rosyjskiego odbywa się na Plebanii przy Cerkwi Zmartwychwstania Pańskiego w trzech grupach wiekowych.
 • W stranie iudiejskoj
 • Uczora z wieczora
 • Boh sia rażdaje
 1. Zespół „Dzwoneczki z Jedyneczki”, który działa przy Szkole Podstawowej nr 1 w Siemiatyczach, prowadzi go nauczyciel-katecheta pani Ewa Podgórzak.
 • Iszła zwiezda czudna
 • Eta nocz swiataja
 • Diwnaja nowina
 • Wo Wiflijemi

 

 1. Zespół Nowina z Moszczony Królewskiej – występ kolędniczy zatytułowany ,,Kolędowanie z Gwiazdą”. Scenariusz został opracowany przez panią Helenę Datczuk – kierownika zespołu, na podstawie wspomnień członków zespołu o dawnym kolędowania na wsi.
  Nowina za ,,Kolędowanie z Gwiazdą” w 2015 roku otrzymała pierwsze miejsce na Przeglądzie Kolęd w Siemiatyczach oraz na Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Kolędniczych w Hajnówce.  W 2016 r. zaprezentowała się też na Pierwszym Regionalnym Przeglądzie Zespołów Kolędniczych w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu, w kościele katolickim p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Czartajewie, na XII Międzynarodowym Festiwalu Kolęd Wschodniosłowiańskich w Terespolu a także na wielu lokalnych koncertach kolędniczych.
 • 1 ,,Staryj Ruk Synaje”   szczedriwka ukraińska
 • ,,W żłobie leży”         kolęda polska
 • ,,Nam na świty radość stała,”  – kolęda ukraińska
 • ,,Wyszła Czudna Zwiezda”   kolęda regionalna w jęz. rosyjskim
 • ,,Diwnaja Nowina”    kolęda w gwarze regionalnej
 • ,,Oj u poli, poli”       kolęda ukraińska
 • ,,Pójdźmy wszyscy do stajenki” – kolęda polska
 1. Chór Parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Siemiatyczach

pod dyrekcją matuszki Marii Demczuk:

 • Hen wysoko w synim nebi
 • Oj u Wifliejemi stałasia nowyna
 • Skinija złataja
 • Nowa radost

Na zakończenie IX Siemiatyckiego Przeglądu Kolęd Wschodniosłowiańskich wszyscy artyści wykonali wspólnie kolędę „Dobryj weczyr Tobi”, którą często można usłyszeć w naszych domach podczas wizyt grup kolędniczych.