Select Your Style

Choose your layout

Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej w Siemiatyczach

NAJAKTYWNIEJSZY WOLONTARIUSZ – II EDYCJA

„NAJAKTYWNIEJSZY WOLONTARIUSZ” – II EDYCJA

 Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej w Siemiatyczach oraz Stowarzyszenie ”Centrum  na wschodzie”  zapraszają do udziału w II edycji subregionalnego konkursu „NajAktywniejszy Wolontariusz”.

Kandydaci ubiegać się będą o nagrodę im. Łukasza Glinko.

Konkurs jest okazją aby pokazać różnorodność działań społecznych i aktywności wolontariuszy, którzy obecni są niemalże we wszystkich sferach życia społecznego oraz w sposób szczególny podziękować wolontariuszom na co dzień współpracującym z organizacjami pozarządowymi, placówkami publicznymi i osobami prywatnymi.
Konkurs skierowany jest do wolontariuszy zaangażowanych w różne formy działalności woluntarystycznej, osób korzystających z ich pomocy, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych współpracujących z wolontariuszami i wspierających ruch woluntarystyczny na obszarze subregionu bielskiego (powiaty bielski, hajnowski, siemiatycki).

Podsumowanie konkursu nastąpi podczas uroczystej II Gali Wolontariatu.

W trakcie Gali Wolontariatu laureaci otrzymają statuetki, dyplomy i nagrody.

Kandydatów do konkursu należy zgłaszać pocztą tradycyjną lub elektroniczną (skanem):

Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej w Siemiatyczach
ul. Sikorskiego 3
17-300 Siemiatycze
Tel. 606656381, jolantasobesiuk@gmail.com

TERMIN ZGŁOSZEŃ

Do dnia 21 września 2020 r. do godz. 16. (Decyduje data wpłynięcia zgłoszenia do Organizatora konkursu).

Zgłoszeń do konkursu dokonywać należy na specjalnym formularzu zgłoszeniowym dostępnym na www.dikpsiemiatycze.org

Dla każdego kandydata należy wypełnić jeden formularz. Nominowani do konkursu kandydaci swoją aktywność woluntarystyczną mogą wykonywać w dowolnym obszarze życia społecznego. Do każdego formularza zgłoszeniowego dołączyć należy opis działalności nominowanej osoby. Opis powinien być zamieszczony na max 3 stronach.

Nominowani do konkursu mogą być pojedynczy wolontariusze mieszkający na terenie subregionu bielskiego.

Zgłoszeń wolontariuszy do konkursu mogą dokonywać organizacje pozarządowe, grupy samopomocowe, instytucje państwowe, samorządowe, osoby prywatne korzystające z pomocy wolontariuszy, a także zgłaszać mogą się sami wolontariusze. W przypadku zgłoszeń dokonywanych przez osoby prywatne lub samych wolontariuszy konieczne jest potwierdzenie faktu działalności wolontariusza przez organizację lub instytucję, która może o tym fakcie zaświadczyć.

Szczegółowych informacji udziela Jolanta Sobesiuk, kierownik projektu „PełnoAktywni Wolontariusze”.

formularz zgłoszeniowy

Regulamin konkursu NajAktywnieszy wolontariusz