Select Your Style

Choose your layout

Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej w Siemiatyczach

NAJAKTYWNIEJSZY WOLONTARIUSZ – III EDYCJA

„NAJAKTYWNIEJSZY WOLONTARIUSZ” – III EDYCJA

 Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej w Siemiatyczach oraz Stowarzyszenie ”Centrum  na wschodzie”  zapraszają do udziału w III edycji subregionalnego konkursu „NajAktywniejszy Wolontariusz”.

Kandydaci ubiegać się będą o nagrodę im. Łukasza Glinko.

Konkurs jest okazją aby pokazać różnorodność działań społecznych i aktywności wolontariuszy, którzy obecni są niemalże we wszystkich sferach życia społecznego oraz w sposób szczególny podziękować wolontariuszom na co dzień współpracującym z organizacjami pozarządowymi, placówkami publicznymi i osobami prywatnymi.

Konkurs skierowany jest do wolontariuszy zaangażowanych w różne formy działalności woluntarystycznej, osób korzystających z ich pomocy, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych współpracujących z wolontariuszami i wspierających ruch woluntarystyczny na obszarze subregionu bielskiego (powiaty bielski, hajnowski, siemiatycki).

Podsumowanie konkursu nastąpi podczas uroczystej III Gali Wolontariatu.

W trakcie Gali Wolontariatu laureaci otrzymają statuetki, dyplomy i nagrody.

Kandydatów do konkursu należy zgłaszać pocztą elektroniczną: jolantasobesiuk@gmail.com

TERMIN ZGŁOSZEŃ

Do dnia 20 września 2021 r. do godz. 23:59.

Zgłoszeń do konkursu dokonywać należy na specjalnym formularzu zgłoszeniowym dostępnym na www.dikpsiemiatycze.org

Dla każdego kandydata należy wypełnić jeden formularz. Nominowani do konkursu kandydaci swoją aktywność woluntarystyczną mogą wykonywać w dowolnym obszarze życia społecznego. Do każdego formularza zgłoszeniowego dołączyć należy opis działalności nominowanej osoby. Opis powinien być zamieszczony na max 3 stronach.

Nominowani do konkursu mogą być pojedynczy wolontariusze mieszkający na terenie subregionu bielskiego.

Zgłoszeń wolontariuszy do konkursu mogą dokonywać organizacje pozarządowe, grupy samopomocowe, instytucje państwowe, samorządowe, osoby prywatne korzystające z pomocy wolontariuszy, a także zgłaszać mogą się sami wolontariusze. W przypadku zgłoszeń dokonywanych przez osoby prywatne lub samych wolontariuszy konieczne jest potwierdzenie faktu działalności wolontariusza przez organizację lub instytucję, która może o tym fakcie zaświadczyć.

Szczegółowych informacji udziela Jolanta Sobesiuk, koordynator wolontariatu Dekanalnego Instytutu Kultury Prawosławnej w Siemiatyczach.

Dokumenty do pobrania:

formularz zgłoszeniowy 2021

Regulamin konkursu NajAktywnieszy wolontariusz2021