Select Your Style

Choose your layout

Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej w Siemiatyczach

Przegląd Pieśni Religijne i Paraliturgiczne 2016 – I dzień przeglądu

„Śpiewajcie głosem, śpiewajcie sercem, śpiewajcie ustami, śpiewajcie swoim życiem”.

Św. Augustyn

Międzynarodowy Przegląd Pieśni Religijnej i Paraliturgicznej organizowany przez Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej w Siemiatyczach przez 13 lat swojego istnienia stał się ważnym wydarzeniem kulturalno-artystycznym dla Siemiatycz oraz ich bliższej i dalszej okolicy. Słuchacze przychodzą nawet godzinę przed rozpoczęciem koncertu, aby zająć dogodne dla nich miejsce i móc karmić swą duszę śpiewem chwalącym Boga.

Pieśni religijne i paraliturgiczne towarzyszyły dawniej ludziom w ich codziennych czynnościach, pracach i wieczornych spotkaniach. Dzisiaj pieśń religijna nie jest już tak często obecna w naszym życiu, dlatego też, tylko dla niektórych,  pieśni te są wspomnieniem młodych lat. Dla młodzieży, to kultywowanie tradycji przodków, a dla innych to nowość, dzięki której mogą zbliżyć się do Boga, bo „kto śpiewa, dwa razy się modli” jak twierdził święty Augustyn.

Pieśni religijne i paraliturgiczne, to proste modlitwy błagalne i dziękczynne, to historie tak zwykłych ludzi, jak i świętych, to pieśni do Matki Bożej i Chrystusa, to pieśni do świętych i o świętych.

Pieśni religijne i paraliturgiczne na początku były przekazywane ustnie, więc teksty i melodie różnią się między sobą w zależności od regionu, lecz cel pieśni zawsze był ten sam. Śpiew pomaga, łagodzi obyczaje i dziś pamiętajmy o tym   szczególnie w tym ważnym dla Polski dniu święta narodowego – Święta Odzyskania Niepodległości

Jolanta Sobesiuk