Select Your Style

Choose your layout

Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej w Siemiatyczach

Wyniki Konkursu Prawosławnej Poezji Religijnej Recytowanej i Śpiewanej 2011

12 grudnia w Siemiatyckim Ośrodku Kultury odbył się Konkurs Prawosławnej Poezji Religijnej Recytowanej i Śpiewanej. Konkurs został zorganizowany przez doradcę metodycznego ds. nauczania religii prawosławnej Ewę Podgórzak.

Do konkursu zgłosiło się 74 uczniów szkół powiatu siemiatyckiego. Z ust dzieci i młodzieży płynęły piękne poetyckie słowa wielbiące i wychwalające Boga. Uczniowie wykonywali wiersze takich autorów jak: A. Puszkina, M. Lermontowa, ks. A. Bierezowiec, J. Sanina, J. Poszajewa, metropolity Filareta, ks. Nikołaja Mielnikowa, Justina biskupa Riazanskiego , I. Aksakowa, ks. M. Jakimiuka, T. Krywienko.

W czasie konkursu można było usłyszeć utwory w języku białoruskim, rosyjskim i polskim.
Występ uczestników oceniało jury w osobach: przewodnicząca Katarzyna Nielipińska i członkowie – Anna Sawczuk, Jolanta Grzymkowska,  Anna Głuchowska. Pierwsze miejsca w poszczególnych kategoriach zajęli:

Kategoria przedszkola:

I Olimpia Malewska ( 4 l.) – Zespół Szkół w Dziadkowicach
II Joachim Malewski ( 6 l.) – Zespół Szkół w Dziadkowicach i Patrycja Michaluk ( 5 l.) – Przedszkole nr 5 w Siemiatyczach
III – Jakub Szczurowski ( 6 l.)- Przedszkole nr 5 w Siemiatyczach

SZKOŁA PODST. I – III

I – Wiktoria Wincenciak (kl.III) – Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Siemiatyczach
II Wiktoria Korniluk (kl.II) – Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Siemiatyczach i Aleksandra Klimczuk kl.II – Zespół Szkół w Mielniku
III Mateusz Kosowski (kl.I) – Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Siemiatyczach i Aleksandra Owsieniuk (kl.I)- Zespół Szkół w Grodzisku

SZKOŁA PODST. IV –VI

I Angelika Antoniak (kl.V) – Szkoła Podstawowa nr 1 w Siemiatyczach i Gabriela Czuż (kl.V) – Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Siemiatyczach
II – 1. Mariola Gieraczyńska (kl.IV) Zespół Szkolno- Przedszkolny w Nurcu Stacji
– 2. Wiktoria Czeczuk (kl.V) – Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Siemiatyczach
– 3. Jan Żeruń (kl.VI) – Zespół Szkół w Drohiczynie
III – 1. Anna Bajena ( kl.VI) – Szkoła Podstawowa w Szerszeniach
– 2. Magdalena Syczewska (kl.VI) – Zespół Szkół w Mielniku

GIMNAZJUM

I – Monika Stradczuk (kl.I) – Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Siemiatyczach
II – 1. Sebastian Sołomacha (kl.II) – Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Siemiatyczach
– 2. Sylwia Antoniak (kl.II) – Gimnazjum Publiczne nr 1 w Siemiatyczach – 3. Angelika Pacholska (kl.III) – Gimnazjum Publiczne nr 1 w Siemiatyczach
III – 1. Julia Laszuk (kl.I) – Gimnazjum Publiczne nr 1 w Siemiatyczach
– 2. Aneta Orzechowska( kl. II) Zespół Szkolno- Przedszkolny w Nurcu Stacji
– 3. Justyna Szumarska ( kl. III) – Gimnazjum Publiczne nr 1 w Siemiatyczach

SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA

I – Paulina Chwojko (kl.I) – Zespół Szkół w Siemiatyczach

Nagrodzone osoby wystąpiły 16 grudnia br w Siemiatyckim Ośrodku Kultury podczas Wieczoru Prawosławnej Poezji Religijnej Recytowanej i Śpiewanej zorganizowanego przez Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej w Siemiatyczach i doradcę metodycznego ds./ nauczania religii – panią Ewę Podgórzak. Laureaci za swoje osiągnięcia otrzymali od organizatorów dyplomy i upominki.