Select Your Style

Choose your layout

Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej w Siemiatyczach

Przegląd Pieśni Religijnej i Paraliturgicznej 2014 – Program z repertuarem

6 października odbyło się posiedzenie Komisji Programowo-Artystycznej, która zatwierdziła udział 23 chórów i zespołów oraz ich repertuar w Przeglądzie

SKŁAD KOMISJI:

1. Prof. dr hab. Włodzimierz Wołosiuk – dziekan Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, wieloletni dyrygent chórów w Lublinie i Warszawie, wybitny znawca śpiewu cerkiewnego i muzyki Paraliturgicznej – przewodniczący Komisji
2. Ks. Mitrat Bazyli Litwiniuk – wicedziekan okręgu siemiatyckiego i zastępca kierownika Dekanalnego Instytutu Kultury Prawosławnej w Siemiatyczach, proboszcz Parafii Prawosławnej Zmartwychwstania Pańskiego w Siemiatyczach, wieloletni dyrygent chóru parafialnego – członek Komisji
3. Ks. prot. Rościsław Białomyzy – wikariusz Parafii  Prawosławnej świętych  Apostołów Piotra i Pawła  w Siemiatyczach, wieloletni dyrygent chóru parafialnego w Narewce i Siemiatyczach – członek Komisji
4. Ks. prot. Sławomir Chwojko – wikariusz Parafii Prawosławnej świętych Apostołów Piotra i Pawła w Siemiatyczach, kierownik Dekanalnego Instytutu Kultury Prawosławnej w Siemiatyczach  – członek Komisji
5. Doroteusz Fionik – dyrektor Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach, organizator wielu imprez kulturalno – ludowych – członek Komisji
6. Ks. diakon Mirosław Demczuk – diakon parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Siemiatyczach –  sekretarz Komisji

 


Program z repertuarem

PIĄTEK

Chór Parafii Prawosławnej Zmartwychwstania Pańskiego w Siemiatyczach

dyr. Maria Demczuk

Chór powstał w chwili kiedy została pobudowana tymczasowa cerkiew (1992 r.), kiedy rozpoczęto odprawianie nabożeństw przez kler Parafii śww. App. Piotra i Pawła. Chór brał udział w Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce i każdego roku bierze udział w Siemiatyckim Przeglądzie Pieśni Religijnej i Paraliturgicznej.  W chwili obecnej chórem kieruje Maria Demczuk.

1. Wsi Tia chory – pieśń chwalebna ku Św. Trójcy
2. W swiatom Caregradie – Pieśń na święto Opieki Matki Boskiej
3. Proszu Tiebia Ugodnik Bożyj – pieśń do św. Mikołaja

Zespół Ludowo-Folklorystyczny NOWINA Świetlicy Wiejskiej w Moszczonie Królewskiej

kierownik Helena Datczuk

W tym roku zespół brał udział w XIX Międzynarodowym Festiwalu Kolęd Wschodniosłowiańskich w Terespolu, w XVIII Jarmarku Holeńskim w skansenie w Holi oraz w Międzywojewódzkim Przeglądzie Zespołów w Kurzętniku. Zespół zdobył wyróżnienie w Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Białoruskiej w Białymstoku. Zajął III miejsce w konkursie Piosenki Ukraińskiej w Bielsku Podlaskim. Specjalne wyróżnienie otrzymał w Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych w białostockim skansenie w Osowiczach. Koncertował również w Dożynkach Wojewódzkich w Osowiczach.

1. BŁAŻENNAJA MATRONA – słowa Aleksiej Mysłowskij
2. ŻYTIEJSKOJE MORIE – pieśń z Bohohłasnika
3. O MAMIE – pieśń ukraińska autor nieznany

Chór Parafii św. Kosmy i Damiana w Telatyczach

dyr. Jan Antoniuk

Zasadniczym trudem chóru jest uczestniczenie w życiu liturgicznym swojej rodzinnej parafii. Chór tworzą osoby z długoletnią praktyką muzyczną, wspierani przez młodzież gimnazjalną i ponadgimnazjalną.

1. POKAJANIJE – pieśń z Bohohłasnika
2. PROROKU BOŻIJU ILII – pieśń z Bohohłasnika
3. POKROW BOŻYJEJ MATIERY – pieśń z Bohohłasnika
4. U KAZANSKOJ BOŻJEJ MATERI – pieśń z Bohohłasnika

Zespół Śpiewaczy Niezabudki Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury z Nurca Stacji

kierownik artystyczny Andrzej Łuniewski

Zespół Niezabudki działa od 2008 roku przy Gminnym Ośrodku Upowszechniania Kultury w Nurcu-Stacji. Kultywuje tradycyjny śpiew pieśni wykonywanych w języku białoruskim, ukraińskim oraz polskim.
Osiągnięcia zespołu:
II miejsce w Konkursie Piosenki Ukraińskiej w Bielsku Podlaskim.
II miejsce w prezentacjach pt. „W poszukiwaniu i przekazywaniu folkloru”.
III miejsce w Wojewódzkim Przeglądzie Piosenki Folklorystycznej w Narewce.
III miejsce w kategorii zespołów śpiewaczych w Ogólnopolskim Konkursie Piosenki Białoruskiej.
III miejsce w Przeglądzie Zespołów Śpiewaczych w Korczewie.

1. CHRYSTOS PIERED SMIERTJU LUDIEJ POUCZAŁ
2. O ŚWIATIEJSZAJA DIEWO – pieśń do Matki Bożej „Sporucznica grzesznych”
3. OJ PO MOSTU ZAŁATOMU

 Chór Parafii Zaśnięcia NMP w Dubinach

dyr. Krzysztof Haponiuk

W chórze śpiewają osoby starsze, uczniowie szkół średnich oraz studenci, którzy uczestniczą podczas swoich niedzielnych i parafialnych nabożeństw. Chór brał udział w Międzynarodowym Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej i był nagrodzony w swojej kategorii. W 2014 roku na święto Św. Trójcy nagrał liturgię do 2 Programu Polskiego Radia. Od kilku lat chór prowadzi absolwent Studium Psalmistów i Dyrygentów w Hajnówce Krzysztof Haponiuk.

1. STRANNIK – autor nieznany
2. NIE TOSKUJ TY DUSZA – autor nieznany
3. DAJCIE KRYLIA – sł. ihumieni Taisii  (Sołowiewoj) muz. Archidiak. Romana Tamberha
4. O WSIEPIETAJA CARYCA – pieśń do Matki Bożej, autor nieznany
5. DUCHOWNAJA BIESIEDA – starinnyj kant, autor nieznany

 

Zespół Folkloru Tradycyjnego PUDLASZANKI – Grodzisk k/Narwi

Kier.  Anna Tesluk

Zespół powstał w 1998 r. w Krzywcu, pod nazwą  Krywczanki. Od 2010 r. siedzibą staje się Gro-dzisk k/ Narwi i przyjmuj nazwę Pudlaszanki.  Zespół  kultywuje pieśni obrzędowe i pozaobrzędowe Białorusinów, zamieszkujących obrzeża Puszczy Ladzkiej. W repertuarze są pieśni wiosenne, sianokosne, żniwne, chrzcinne, weselne oraz paraliturgiczne. Wielokrotnie uczestniczył w prezentacjach tradycyjnych obrzędów i festiwalach.W sierpniu br. brał udział  w międzynarodowych spotkaniach żniwnych w Dowspudzie k/Suwalk. Zespół prowadzi działalność edukacyjną wśród młodych miłośników tradycyjnego folkloru min. Ze Studio Folkloru Żemerwa. W maju br. uczestniczył w seminarium naukowym dot. Pieśni paraliturgicznych w Mińsku (Białoruś).

1. PIEŚŃ O POTOPIE – mel. ludowa
2. PRESWIATAJA DIEWO (pieśń do Bogurodzicy) – mel. ludowa
3. DIWNYJ WO DIELECH SWIATITIEL WIELIKIJ (pieśń do św. Mikołaja) – mel. ludowa
4. DIEWICA CZUDNOJ KRASOTY (pieśń do św. Barbary) – mel. ludowa
5. PARASKIEWO, RAJSKIJ CWIETIE (pieśń do św. Paraskiewy) – mel. ludowa

Chór Parafii Prawosławnej Narodzenia NMP – Mielnik

dyr. Barbara Rusnak

Chór w obecnym składzie istnieje od 2011 r. Śpiewa głównie na nabożeństwach od powstania. Rokrocznie uczestniczy w Przeglądzie Pieśni Religijnej i Paraliturgicznej w Siemiatyczach, Cecyliadzie w Mielniku, zajmując w ubiegłym roku II miejsce.
Chór kilkakrotnie uczestniczył w Wieczorze kolęd w Mielniku i Wilanowie. W lutym 2014 r. uczestniczył w XIX Międzynarodowym Festiwalu Kolęd Wschodniosłowiańskich w Terespolu. W 2013 r. do chóru parafialnego dołączył również chór dziecięcy stworzony przy szkolnym oddziale ELEOS w Mielniku.

1. PREŻDIE CZEM ZAJTI W SOBOR – słowa i muzyka Igumien Wissarion (Ostapienko).
2. MAMA – pieśń i słowa Tatiana Szorochowa
3. KRIEST TIAŻOŁYJ – pieśń rosyjska, mel. ludowa
4. BOŻE POMIŁUJ MIENIA – słowa i muzyka archidiakon Roman (Tambierg)
5. ANGIEŁ CHRANITEL – autor Irina Skorik

Chór Zespołu Szkół Niepublicznych św. Cyryla i Metodego – Białystok

dyr. Ala Kamieńska

Chór brał udział w Międzynarodowym Festiwalu Kolęd Wschodniosłowiańskich, wieczorach Kolęd oraz Przeglądzie Piosenki Białoruskiej.
W 2013r. był w Nowogródku i Grodnie na Białorusi.

1. BOHORODICE DIEWO – napiew Woskresienskawo Monastyra
2. NIE IMAMY – starynnyj napiew
3. AGIOS
4. Św. Kiriłu i Mifodiju – pieśń o św. Apostołach Słowian Cyrylu i Metodym
5. AGNI PARFENE – hymn św. Nektariusza do Matki Bożej
6. SŁAWA WAM BRATIJA – hymn św. Braciom Cyrylu i Metodemu

Chór Parafii Prawosławnej Narodzenia NMP – Bielsk Podlaski

dyr. Marta Zinkiewicz

Chór śpiewa w czasie uroczystości świątecznych i nabożeństw sprawowanych w parafii. Czynnie bierze też udział w życiu muzycznym miasta i okolic. Od ośmiu lat z zespołem pracuje Marta Zinkiewicz – absolwent Instytutu Muzykologii na Uniwersytecie Warszawskim. W tym okresie chór uczestniczył m.in. w Międzynarodowym Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce, gdzie otrzymał III nagrodę w kategorii chórów parafialnych miejskich.
Zespół uczestniczy regularnie w Wieczorach Muzyki Cerkiewnej oraz Wieczorach Kolęd w Bielsku Podlaskim. Chętnie przyjmuje zaproszenia do koncertowania podczas licznych imprez muzycznych organizowanych m.in. w Białymstoku, Siemiatyczach, Terespolu, Warszawie, Ustroniu, Cieszynie oraz na świętej Górze Grabarce.
Oprócz kompozycji sakralnych chór chętnie wykonuje również wschodniosłowiańskie pieśni ludowe.

1. SWIATYJE MUCZENICY WIERA, NADIEŻDA, LIUBOW – sł. nieizwiest. awtora, muz. prot. I. Lepieszynszkoho
2. WSIEHO-TO NAWSIEHO – muz. mon. J. Denisowoj, sł. prot. A. Łogiwowa
3. IŻ WSIECH MOLITW KAKIJE ZNAJU – swiaszcz. P. Pokrowskoho
4. RADUJSIA NIEWIESTO NIENIEWIESTNAJA – sł. i muz. ijeromon. Romana (Matiuszyna), oprac. dla chóru J. Denisowa
5. PIEŚŃ DO IKONY BIELSKIEJ BOGURODZICY HODIGITRII – słowa i oprac. muz. Marta Zinkiewicz

SOBOTA

Chór Parafii św. Ap. Piotra i Pawła – Siemiatycze

dyr. Jolanta Awksietijuk

Istnienie chóru jest związane z początkiem powstania siemiatyckiej parafii.  Przez wiele lat był on prowadzony przez panią Helenę Szczygoł. Z chwilą podziału parafii  w 1996 r. i wyłonienia z niej trzech nowych, skład chóru znacznie się zmniejszył.  Od 2001 r. do czerwca 2011 chórem dyrygował  ks. diakon Andrzej Stremkowski.
Chór uczestniczył w Dniach Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce, Wieczorach Muzyki Cerkiewnej w Bielsku Podlaskim, Siemiatyckich Przeglądach Pieśni Religijnej Paraliturgicznej oraz Kolęd Wschodniosłowiańskich. Prezentował kolędy w Katedrze św. Marii Magdaleny w Warszawie. W 2012 r. chór otrzymał wyróżnienie na Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej. W tym samym roku została wydana płyta „Podlaskie kolędowanie”

1. BOŻE , TY MOJA NADIEŻDA – śpiew ludowy
2. RADUJSIA NIEWIESTO NIENIEWIESTNAJA – muz. hieromnich Roman (Matiuszyn
3. WIERA, NADIEŻDA, LUBOW – muz. ks. Igor Lepieszyński

Zespół Ludowo-Folklorystyczny KRYNICA – Radziwiłłówka

Zespół powstał w 2009 r. Założyli go mieszkańcy wsi Radziwiłłówka i pani Ludmiła Wiszenko. Zespół wykonuje utwory paraliturgiczne i świeckie do których akompaniuje na akordeonie pan Henryk Mułenko. Zespół śpiewa po polsku, ukraińsku, rosyjsku i białorusku.
W 2013 zajął III miejsce na powiatowych eliminacjach Konkursu Piosenki Białoruskiej.
w 2014 r. otrzymał wyróżnienie na konkursie Piosenki Ukraińskiej w Bielsku Podlaskim.

1.USŁYSZY TY BOŻE – pieśń pokutna do Chrystusa Pana
2.O NIEBIESNAJA OBITIIEL – pieśń ku czci św. Mikołaja Cudotwórcy
3.HDIE CWIETOCZEK – pieśń o życiu ziemskim człowieka, mel ludowa
4.KOLENOPREKŁONIENIJE – pieśń pokutna do Matki Bożej

Chór Parafii Prawosławnej p.w. Opieki Matki Bożej – Kobylany

dyr. Natalia Iwaniuk

Działalność chóru skupia się przede wszystkim na uczestnictwie w cotygodniowych nabożeń-stwach i upiększaniu ich swoim śpiewem. Jest on bowiem kontynuatorem niezwykle bogatej spuścizny lokalnych melodii cerkiewnych, wspominających poprzednich duszpasterzy kobylań-skiej parafii oraz długoletniego psalmistę Piotra Łastowskiego,  który w Kobylanach pozostawił po sobie swoistą tradycję liturgiczną. W 2011 roku została ona zaprezentowana szerokiemu au-dytorium na VIII Przeglądzie Pieśni Religijnej i Paraliturgicznej w Siemiatyczach, a w 2013 roku również podczas „Koncertu kolęd z jasełkami w tle” w Muzeum J. I. Kraszewskiego w Romanowie oraz Wieczoru Kolęd i Pastorałek w Rudzie – Hucie. Chór rokrocznie prezentuje się na Międzynarodowym Festiwalu Kolęd Wschodniosłowiańskich w Terespolu. Jego największym dotychczasowym osiągnięciem było zajęcie pierwszego miejsca podczas III edycji tego festiwalu w 1998 roku, w kategorii parafialnych chórów wiejskich.

1. WONMI NIEBO, ZIEMLE, IGRAJ SŁAWNO – pieśń na Chrzest Pański, źr. „Bogogłasnik” wyd. Warszawskiej Prawosławnej Metropolii, Warszawa 1969
2. BŁAŻEN TY, OTCZE – pieśń do św. męczennika Atanazego Brzeskiego, opracowanie prof. W. Wołosiuk
3. PATRIARSI, TORŻESTWUJTIE! – pieśń na Zwiastowanie N.M.P., źr. „Bogogłasnik” wyd. Warszawskiej Prawosławnej Metropolii, Warszawa 1969
4. PRECZYSTAJA DIEWO, MATI NASZEGO KRAJU – pieśń do Matki Bożej Chełmskiej, melodia ludowa
5. WSIELENNYJA WSIECH STRAN POSIELIANIE – pieśń do Matki Bożej Poczajewskiej, źr. „Bogogłasnik” wyd. Warszawskiej Prawosławnej Metropolii, Warszawa 1969

Chór cerkwi św. Marii Magdaleny w Słochach Annopolskich Parafii Prawosławnej św. Ap. Piotra i Pawła w Siemiatyczach

dyr. Ewa Podgórzak

Chór istnieje od 2010 roku i został zorganizowany na potrzeby budującej się cerkwi we wsi Słochy Annopolskie. W jego skład wchodzą osoby, które od wielu lat śpiewają podczas nabożeństw. Od kilku lat w okresie świąt Bożego Narodzenia kolęduje w domach parafian na rzecz swojej cerkwi. Chór występował w poprzednich latach na Przeglądzie Pieśni Religijnej i Paraliturgicznej. Za swój szczególny wkład w rozwój śpiewu parafialnego 20.08.2014r. podczas poświęcenia cerkwi w swojej miejscowości otrzymał „List pochwalny” od Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy Metropolity Warszawskiego i całej Polski.

1. MARIJA MAGDALINA – opracowanie muzyczne Ewa Podgórzak
2. O WSIEPIETAJA MATI – 13 kondak (Kijewskij raspiew)
3. O CZM SKORBIET – pieśń z Bohogłasnika
4. ACH KUDA ŻE TY SPIESZYSZ – kolęda

Chór Parafii Podwyższenia Krzyża Pańskiego – Werstok

dyr. Iwona Anna Bolesta

Chór istnieje od momentu założenia parafii i swoim śpiewem uświetnia nabożeństwa niedzielne i świąteczne.  Prowadzi też działalność koncertową. Brał udział w XI i XII Wieczorach Muzyki Cerkiewnej w Bielsku Podlaskim, IV Siemiatyckim Przeglądzie Kolęd Wschodniosłowiańskic. W Hajnowskich Spotkaniach z Kolędą – 2014 zdobył wyróżnienie, a na XXXIII Międzynarodowym Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej otrzymał III miejsce.

1. O WSIEPIETAJA MATI DIEWO – z poczajewskoho bohohlasnika
2. PASTYR – pieśń autora anonimowego z okolic Rowno (Ukraina)
3. DAJ DOBRY BOŻA – pieśń do słów Kiryła Turałskaha „Bożym szlacham”, muz. G. Pichura
4. IŻ WSIECH MOLITW –  z poczajewskoho bohohłasnika
5. BOHORODICE – pieśń rosyjska, autor anonim

Zespół Folklorystyczny KAŁYCHANKA Michanowieckiego Domu Folkloru (Białoruś)

Dyr. Łarysa Ryżkowa

Zespół powstał w 1989 r. Jego repertuar to przede wszystkim folklor białoruski – pieśni obrzędowe, weselne, chrzcinne, liryczne, korowody, także pieśni duchowne, a zwłaszcza wiersze duchowne. Zostały one zebrane przez członków zespołu podczas licznych ekspedycji po całej Białorusi. Często są to pieśni mające po 15-20 zwrotek. Zespół śpiewa je bez nut, opierając się na „głosowej” wersji wykonawców ludowych. KAŁYCHANKA występowała w Rosji, Serbii, Mołdawii, Francji, Niemczech i na Ukrainie. W Polsce zespół uczestniczył w festiwalach „Muzyka utracona” w Krakowie i „Najstarsze pieśni Europy” w Lublinie. Uświetnia swoim śpiewem świąteczne nabożeństwa w cerkwi w Michanowiczach.

Wiersze duchowne, podarowane przez folklorystkę Jelenę Boganiewą
1. NIE UNYWAJ, DUSZA MOJA – wiersz duchowny zapisany w miejscowości Pogost, okolice Homla
2. PROCZYSTA MATI PO SWIETU CHODIŁA – wiersz duchowny zapisany w miejscowości Pogost, okolice Homla
3. WARWARA MUCZENICA – wiersz duchowny zapisany w miejscowości Pogost, okolice Homla
4. OJ, W MISTI WO LWOWI – wiersz duchowny zapisany we wsi Motol, rejonu brzeskiego
5. CZY ZNAJETE LUDI, SZTO ROBITSA U SWITE? – wiersz duchowny zapisany we wsi Psyszczewo, rejonu iwanowskiego
6. UZYSZŁA ZARA, USTAWAJTE LUDY – wiersz duchowny zapisany we wsi Psyszczewo, rejonu iwanowskiego

Zespół OMORFOS Siemiatyckiego Ośrodka Kultury – Siemiatycze

dyr. Helena Szczygoł

Zespół działa od maja 2010 r. przy Siemiatyckim Ośrodku Kultury. Repertuar jest zróżnicowany, są to pieśni ludowe, popularne i religijne. W tym roku zespół zajął I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Piosenki Białoruskiej. Występował w finale Ogólnopolskich Spotkań Zespołów Artystycznych OSP w Wiśle. Reprezentował Polskę na Festiwalu Artystów Białoruskich na świecie w Mińsku na Białorusi.

1. IJERUSALIM – Ijeromonach Roman
2. Ko Preświatoj Bogorodice „OJ ZIJSZŁA ZORA” – pieśń z Bogohłasnika
3. WSIEHO – TO NAWSIEHO – muzyka mon. Julianii (Dienisowej) słowa Andreja Łogwinowa
4. MOLITWU PROLIJU KO GO-SPODU – staryj napiew

Katedralny Chór Soboru św. Aleksandra Newskiego – Kobriń (Białoruś)

Dyr. Natalia Wołodina

Chór istnieje około 20 lat. Trzon zespolu tworzą nauczyciele kobryńskiej szkoły sztuki, oprócz nich w chórze śpiewają ludzie różnych zawodów. Chór niejednokrotnie brał udział w Międzynarodowym Festiwalu „Pojtie Bohu naszemu, pojtie” w Drohiczynie na Białorusi, jest laureatem Międzynarodowego Festiwalu Śpiewów Ceriewnych w Mińsku i Międzynarodowego Festiwalu Kolęd Wschodniosłowiańskich w Terespolu. Regularnie bierze też udział w lokalnym festiwalu „Zwiezda Rożdiestwa” w Kobryniu. Aktywnie uczestniczy w kulturalnym życiu miasta.

1. O MATI PRESWIATAJA – pieśń do Matki Bożej
2. SWIATAJA ZIEMLA – starodawny kant – pieśń pielgrzymkowa
3. PAŁOMNICZESTWO –słowa i muz. ks. Roman (Tambierg)
4. SKORB’ ROSSII –  pieśń ku czci św. Jana z Kronsztadu
5. ŻITIEJSKOJE MORIE – paraliturgiczna pieśń wielkopostna
6. SW. MCZ. WIERA, NADZIEŻDA, LUBOW- pieśń ku czci św. mcz. Zofii i jej trzech córek Wia-ry, Nadziei i Miłości do słów ks. I. Lepieszyńskiego.
7. RADOST’ MOJA -pieśń ku czci św. Romana Sarowskiego
8. BOŻE, POMIŁUJ MIENIA –  pieśń pokutna- wielkopostna, słowa i muz. ks. Roman (Tambierg)
9. NIEUWIADAJEMYJ CWIET – paraliturgiczna pieśń Maryjna
10. DNI MOI – pieśń pokutna, muz. s. Juljania (Denisowa)

 NIEDZIELA

Chór Młodzieżowy Parafii Prawosławnej Zmartwychwstania Pańskiego – Siemiatycze

Chór powstał z chwilą erygowania parafii w 1996 r. Założycielem i dyrygentem przez wiele lat był proboszcz parafii – ks. prot. Bazyli Litwiniuk. W chwili obecnej chórem kieruje Maria Demczuk  Chór ma już za sobą wiele osiągnięć. Brał udział w Międzynarodowych Festiwalach: Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce, Hajnowskich Dniach Muzyki Cerkiewnej i Kolęd Wschodniosłowiańskich w Terespolu, Przeglądzie Pieśni Religijnej w Bielsku Podlaskim i Siemiatyckim Przeglądzie Pieśni Religijnej i Paraliturgicznej. W Czerwcu 2010 roku chór występował podczas koncertu zorganizowanego z okazji Dni Białegostoku. W 2013 roku zajął 3 miejsce na Konkursie Kolęd w Hajnówce.  Chór czynnie uczestniczy w życiu liturgicznym parafii – śpiewa w niedziele i święta podczas pierwszej św. Liturgii.

1. DIWNOJE IMIA TWOJE – napiew Krasnogorskogo Manastyra
2. WOZWIEDOCH OCZY MOI – psalm 120
3. ŁYNIE PISNIA PRO ISUSA – pieśń
4. O MATI PRESWIATAJA – Pieśń chwalebna ku Bogarodzicy

Zespół Dziewczęcy Domu Kultury Prawosławnej – Bielsk Podlaski

Chór dziewczęcy działa przy  Domu Kultury Prawosławnej w Bielsku Podlaskim. Powstał w marcu 2009roku. Bardzo ważnym i mobilizującym elementem życia chóralnego są występy na różnego rodzaju uroczystościach, festiwalach i konkursach takich jak: Międzynarodowy Festiwal Kolęd Wschodniosłowiańskich w Terespolu oraz Wieczory Muzyki Cerkiewnej w Bielsku Podlaskim. Na Międzynarodowym Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej w 2012r. otrzymał wyróżnienie. Największym sukcesem chóru jest dwukrotne zdobycie I miejsca na Hajnowskich Spotkaniach z Kolędą Prawosławną. W maju 2014r. chór brał udział w Festiwalu Pieśni Religijnych w Drogiczynie na Białorusi.

1. BOŻE, TY MOJA NADIEŻDA – narodnoje piesnopienije
2, JEŚLI SIŁ NIE CHWATAJET  –  W. Zinowiew
3. O, WSIEPIETAJA MATI  – melodia Bohohłasnika
4. NIEUWIADAJEMYJ  CWIET  – piesń k Bohorodice iz sbornika Krasnohorskoho monastyria
5. PŁACZ WSIEGDA, DUSZE MOJA  – pokajannyj stich iz sbornika Krasnohorskoho monastyria
6. DE TY ZHASŁA  – pisnia do Chołmskoi Bożoi Materi, narodnyj naspiw

Zespół Folklorystyczny LEWADA Państwowego  Uniwersytetu Kultury i Sztuki – Sankt-Petersburg (Rosja)

Dyr. Marina Kuzniecowa

LEWADA to zespół folklorystyczny studentów katedry rosyjskiej ludowej sztuki śpiewaczej Państwowego Uniwersytetu Kultury i Sztuki w Sankt Petersburgu.  W kręgu jego zainteresowań znajdują się folklor okolic Kurska, Biełgorodu i pogranicza polsko – ukraińskiego, a także kanty i psalmy XVII wieku oraz muzyka duchowna i pieśni ludowe w opracowaniu kompozytorów współczesnych. Zespół z powodzeniem uczestniczył w wielu ogólnorosyjskich konkursach i festiwalach folklorystycznych, śpiewał w Estonii i na Litwie.

1. ASZCZE CHOCZESZ DUSZE MOJA SPASTISIA – wielkopostny wiersz duchowy
2. NACZNU NA FLEJTE –paraliturgiczny rosyjski wiersz pochwalny
3. SIEDE ADAM  – wiersz duchowny na Niedzielę Przebaczenia Win
4. FIODOR, SŁAWNYJ WOJEWODA – kant ku czci  św. Teodora Stratelatesa
5. S DRUGOM JA WCZERA SIDEŁ    – wiersz   duchowy z rejonu witebskiego
6. KSIENIJA BŁAŻENNAJA – psalma (pieśń) ku czci św. Ksenii z rejonu kurskiego

Chór Parafii Prawosławnej św. Mikołaja – Drohiczyn

dyr. Grzegorz Klimiuk

Chór istnieje przy drohiczyńskiej parafii, aktywnie uczestniczy w nabożeństwach. Co roku bierze udział w Przeglądach Pieśni Religijnej i Paraliturgicznej w Siemiatyczach oraz Spotkaniach z Kolędą Wschodniosłowiańską w Drohiczynie. W roku 2012 wystąpił na Międzynarodowym Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej, gdzie otrzymał wyróżnienie w kategorii chórów parafialnych.

1. SOWIET PREDWIECZNYJ – pieśń ku czci Poczajowskij ikony Bogorodicy.
2. POMOSZCZNIKA KTO ISZCZESZI – pieśń do św. Onufrego Wielkiego, opr. E. Wituszyński.
3. WSIECH SKORBIASZCZICH RADOSTIE – koncert ku czci Przenajświętszej Bogurodzicy w opr. M. Popowa-Płatonowa.
4. CARICE MOJA PREBŁAHAJA – pieśń ku czci Bogurodzicy na mel. monasteru Pskowo-Pieczerskiego.
5. CHWALITIE HOSPODA S NIEBIES – koncert w opracowaniu Kowalewskiego

Dziecięcy Chór Państwowej Szkoły Sztuki – Kamieniec (Białoruś)

Dyr. Anna Gruszewskaja

Zespół działający od 2003 roku tworzą uczniowie i nauczyciele kamienieckiej szkoły. Szczególne miejsce w jego repertuarze zajmuje muzyka duchowna, zarówno śpiew głosowy, jak też kompozycje klasyków rosyjskich. Zespół uświetnia swoim śpiewem nabożeństwa w cerkwi św. Symeona w Kamieńcu. Uczestniczył w krajowych i międzynarodowych festiwalach i przeglądach, zdobywając nagrody i wyróżnienia. Jest wielokrotnym laureatem Festiwalu „Złota Lira”. Wystąpił również na Festiwalu Pieśni Prawosławnej w Mińsku (2009), Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Cerkiewnej w Białymstoku (2010) i Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce (2014).

1. PIEŚŃ PRZED ŻYROWICKĄ IKONĄ MATKI BOŻEJ – z białoruskiego Bohohłasnika
2. WSIESWIATAJA DIEWA – z białoruskiego Bohohłasnika
3. PIESŃ O SIERGII RADONIEŻSKOM – opr. A. Gruszewskaja
4. UTIESZENIJE W SKORBI – autor nieznany
5. PIESŃ O BOHORODICE – z białoruskiego Bohohłasnika

Katedralny Chór Soboru Św. Trójcy – Hajnówka

dyr. ks. Paweł Korszak

Chór powstał w 1942, z chwilą erygowania parafii. Pracowało z nim wielu dyrygentów, min. księża mitraci Leoncjusz Tofiluk i Michał Niegierewicz, Mirosława Maciuka i inni. Zespół posiada bogaty i różnorodny repertuar, od starych monasterskich melodii do muzyki cerkiewnej współczesnych kompozytorów. Od początku aktywnie uczestniczy w życiu religijnym parafii. Występował z koncertami w Finlandii, Rosji, Białorusi, Słowacji, Czechach. Brał udział w Międzynarodowym Festiwalu Kolęd Wschodniosłowiańskich w Terespolu. W 2009 roku został nagrodzony  na Międzynarodowym Festiwalu Śpiewów Prawosławnych Kołożskij Błahowiest w Grodnie na Białorusi. Uczestniczył w niemal wszystkich edycjach Międzynarodowego Festiwalu Hajnowski Dni Muzyki Cerkiewnej, gdzie był wielokrotnie wyróżniany i nagradzany

1. PRED DWIERMI CHRAMA TWOJEHO-  fragment modlitwy przed Pryczastijem – W. Kowaldżi.
2. BOŻE OCZYSTI MIA HRESZNAHO – fragment modlitwy porannej św Makrego Wielkiego
3. MOLITWA ( JEŚLI SIŁ NI CHWATAJET… ) – duchownyj stich, Zinowjewa
4. ŁAMPADA – pieśń zwrotkowa, rymowana
5. OJ ZIJSZŁA ZORIA – M. Leontowicz. – pieśń religijna