Select Your Style

Choose your layout

Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej w Siemiatyczach

Siemiatycki Przegląd Kolęd Wschodniosłowiańskich 2014 – program z repertuarem

Z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski w dniu 12 stycznia (niedziela) 2014 r., o godz. 16.00 w Siemiatyckim Ośrodku Kultury odbędzie się V edycja Siemiatyckiego Przeglądu Kolęd Wschodniosłowiańskich.

Wystąpią:

 1. Zespół Zwiozdaczki Siemiatyckich Przedszkoli Publicznych
 2. Zespół Lanok Niepublicznego Przedszkola nr 1 im. św. mcz. Młodzieńca Gabriela w Bielsku Podlaskim
 3. Chór Szkoły Muzycznej I Stopnia im. Wojciecha Kilara w Siemiatyczach
 4. Zespól Wianok II LO z BJN im Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim
 5. Zespół Omorfos Siemiatyckiego Ośrodka Kultury
 6. Zespól Teatralny Antrakt Bielskiego Domu Kultury
 7. Zespół Młodzieży Ukraińskiej z Białegostoku
 8. Chór Parafii Prawosławnej św. App. Piotra i Pawła w Siemiatyczach

Organizatorami imprezy są: Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej w Siemiatyczach oraz Siemiatycki Ośrodek Kultury.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

Zespół Zwiozdaczki Siemiatyckich Przedszkoli Publicznych

Zespół Zwiozdaczki powstał na okoliczność występu w Siemiatyckich Spotkaniach z Kolędą Wschodniosłowiańską, składa się z dzieci 5 i 6-letnich, uczęszczających do trzech siemiatyckich przedszkoli nr 1, 3 „Wesoła Trójeczka” i 5 „W zaczarowanym lesie”.
• „Pa darożkie w Bożyj chram” – kolęda rosyjska
• „Dobryj weczir tobi” – kolęda ukraińska ukraiński
• „Boh sia rożdaje” – kolęda  ukraińska
Kolędy będą poprzedzane krótkimi wierszami recytowanymi w języku rosyjskim.

dyrygenta:  Agnieszka Stremkowska

 

Zespół Lanok Niepublicznego Przedszkola nr 1 im. św. mcz. Młodzieńca Gabriela w Bielsku Podlaskim

Dziecięcy zespół białoruski „Lanok” działa od roku w Niepublicznym Przedszkolu im. Św. Młodzieńca Gabriela w Bielsku Podlaskim. Jest to pierwsze prawosławne przedszkole w naszym kraju. Zespół „LANOK” powstał z inicjatywy dyrekcji placówki oraz dwóch pań – Joanny Chilkiewicz i Marty Zinkiewicz. Jego celem jest kształtowanie poczucia tożsamości kulturowej dzieci i ukazywanie podlaskiego bogactwa kulturowego. Zespół ma w repertuarze dziecięce piosenki, kolędy, wiersze i tańce inspirowane białoruskim folklorem. Prezentuje również małe formy teatralne.
Zespół ubarwia liczne przedszkolne uroczystości oraz uczestniczy w wielu konkursach. Jest laureatem Konkursu Piosenki Białoruskiej oraz Hajnowskich Spotkań z Kolędą Prawosławną. Brał udział w Wieczorach Muzyki Cerkiewnej w Bielsku Podlaskim i białostockim przeglądzie kolęd „Gwiazda i kolęda”. Zespół odnosił też sukcesy na polu teatralnym.
W ubiegłym roku zdobył nagrodę Grand Prix podczas konkursu teatralnego organizowanego przez Białoruskie Towarzystwo Społeczno Kulturalne w Białymstoku. W ubiegłym roku dzieci wystawiły też przedstawienie teatralne – ”Z Bielskoj letopisi” – na motywach historii Bielska Podlaskiego i bielskiej świątyni Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy, przygotowane z okazji jubileuszu 450- lecia przeniesienia tejże świątyni na nowe miejsce. W ostatnim czasie dzieci występowały podczas koncertu „Nasze pieśni” organizowanego przez Dom Kultury Prawosławnej w Bielsku Podlaskim.
• W wyszynie niebiesnoj – rosyjska
• Świeciać, świeciać zoraczki – białoruska
• Niebo i ziemla – rosyjska
• Kaladniki – białoruska

dyrygenci – Marta Zinkiewicz i Joanna Chilkiewicz

Chór Dziewczęcy Szkoły Muzycznej I Stopnia im. Wojciecha Kilara w Siemiatyczach

Chór dziewczęcy istnieje przy Szkole Muzycznej I st. im. Wojciecha Kilara w Siemiatyczach. Złożony jest z dziewcząt starszych klas. Zespół odgrywa ważną rolę w kształtowaniu postaw i zachowań uczniów oraz jest bardzo potrzebnym podmiotem, odgrywającym rolę w życiu, działalności i funkcjonowaniu miasta i szkoły muzycznej. Na zajęciach obserwuje się duże zainteresowanie wśród uczniów taką formą zajęć oraz zapotrzebowanie na realizację programu imprez i uroczystości szkolnych przy bardzo dobrej i fachowej współpracy z nauczycielami i pracownikami szkoły.
Znaczące występy i osiągnięcia chóru:
Podczas akademii z okazji święta Odzyskania Niepodległości w 2011 i 2012 r.,  udział w konkursach Pieśni Religijnej i Patriotycznej  w Siemiatyczach i finałowym w Bielsku Podlaskim w 2012 r. zdobywając wyróżnienie oraz w 2013 r. zdobywając II miejsce w kategorii zespołów wokalno-instrumentalnych i w koncercie galowym w Drohiczynie,  na festynach z okazji Dnia Siemiatycz  i w Czartajewie w 2012 r., podczas Diecezjalnego Dnia Dziecka w Siemiatyczach,  w koncertach w Sokołowie Podlaskim  w 2013 r. w Sokołowskim Domu Kul-tury i konkatedrze z  okazji 50 – lecia kapłaństwa ks. biskupa Antoniego Pacyfika  Dydycza, podczas wieczoru wigilijnego w mielniku i innych uroczystościach.
• Hen wysoko – kolęda ukraińska
• A w Jerusalimi – kolęda ukraińska
• Chrystus nam się rodzi – kolęda polska

dyrygent –  mgr Michał Soszka

Zespól Wianok  II LO z BJN im Bronisława Taraszkiewicza  w Bielsku Podlaskim

Zespół „Wianok” powstał w 2008r. przy Zespole Szkół z DNJB w Bielsku Podlaskim, obecnie działa w II LO z BJN w Bielsku Podlaskim . Zespół prowadzi Joanna Chilkiewicz.  To wielokrotny laureat wysokich miejsc:  Konkursu Piosenki Białoruskiej,  Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej  „Nuty Przyjaźni”  i  Hajnowskich Spotkań z Kolędą Prawosławną
Zespół aktywnie uczestniczy w imprezach kulturalnych w środowisku lokalnym i poza jego granicami.
• „Wo Wiflejemi”  – ukraińska
• „A u świecie nam” – białoruska
• „Eta nocz swiataja” – rosyjska
• „Na Jordanskoj reczcy” – białoruska
• „Oj na rekie” – ukraińska

dyr. Joanna Chilkiewicz

Zespół Omorfos Siemiatyckiego Ośrodka Kultury

Zespół istnieje przy Siemiatyckim Ośrodku Kultury. Powstał w maju 2010 roku. Skład Zespołu tworzą  kochające śpiew panie. Zespół bierze udział w imprezach kulturalnych na terenie powiatu siemiatyckiego i woj. podlaskiego. Dwukrotnie brał udział w Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Białoruskiej zajmując II i III miejsca.  W repertuarze muzyka rozrywkowa, ludowa, pieśni cerkiewne.
• Pakazałaś u niebie – kolęda białoruska
• Wże zirka schodyt – kolęda ukraińska
• Widie Bog – kolęda rosyjska
• Diwa Marija – kolęda ukraińska
• A u naszoho Haziaina – kolęda

dyr.Helena Szczygoł

Zespól Teatralny Antrakt Bielskiego Domu Kultury

Zespół Teatralny Anrtakt powstał w 1997 r. i działa przy Bielskim Domu Kultury pod kierunkiem Elżbiety Fionik. Członkami są uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów Bielska Podlaskiego. Antrakt realizuje małe formy teatralne w języku polskim i białoruskim (literackim i dialekcie). Bierze udział  w wielu konkursach teatralnych, recytatorskich, śpiewaczych gdzie zajmuje wysokie miejsca.
• Woskliknicie Anhieły – kolęda starobiałałoruska
• Czyj to synoczak – ludowa kolęda nowonarodzonemu synu
• Oj jasna krasna – ludowa kolęda gospodyni domu
• Predwiecznyj rodisia  pod liety – kolęda starobiałałoruska
• Zwiezda ot  wostoka –  kolęda starobiałałoruska

kierownik Elżbieta Fionik

Zespół Młodzieży Ukraińskiej z Białegostoku

Udział w ,,Wielkich Zapustach dla Zuzi Opolskiej” które odbyły się w klubie Gwint w Białymstoku.  Udział w na ,, Wieczorze Kolęd Ukraińskich” w Zespole Niepublicznych Szkół św. Cyryla i Metodego w Białymstoku.

 • Zozuleńka Rabeseńka –  kolęda ukraińska
 • Na Rożdżennie na Wdiewlennie –  kolęda ukraińska
 • Wstawajte, wstawajte
 • Dobryj Weczir Tobi

dyrygent – Aleksandra Iwaniuk

Chór Parafii Prawosławnej św. App. Piotra i Pawła w Siemiatyczach

Istnienie chóru jest związane z początkiem powstania siemiatyckiej parafii. Przez wiele lat był on prowadzony przez panią Helenę Szczygoł. Z chwilą podziału parafii w 1996 r. i wyłonienia z niej trzech nowych, skład chóru znacznie się zmniejszył. Od 2001 r. do czerwca 2011 chórem dyrygował ks. diakon Andrzej Stremkowski. Od 2011 r. Opiekę nad chórem powierzono matuszce Jolancie Awksietijuk. Chór uczestniczył w Międzynarodowym Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyku Cerkiewnej ( w 2012 otrzymał wyróżnienie), Wieczorach Muzyki Cerkiewnej w Bielsku Podlaskim, Siemiatyckich Przeglądach Pieśni Religijnej i Paraliturgicznej i Kolęd Wschodniosłowiańskich, prezentował kolędy w Katedrze św. Marii Magdaleny w Warszawie. W 2011 r. wydał płytę z kolędami „Podlaskie kolędowanie”

 • Eta nocz swiataja
 • W stanie Iudiejskoj
 • Szczo to za predywna
 • U tuju nocz pryszła na swiet
 • Anheły w nebi
 • Mnoholetswije

dyr. Jolanta Awksietijuk