Select Your Style

Choose your layout

Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej w Siemiatyczach

Siemiatyckie Targi Organizacji Pozarządowych 2014

W niedzielę 14 września br. w godz. 12.00 – 17.00 tereny rekreacyjne nad  zalewem  stały  się miejscem spotkań siemiatyckich organizacji pozarządowych oraz mieszkańców miasta Siemiatycze i powiatu siemiatyckiego. Targi miały charakter pikniku familijnego i święta NGO w naszym mieście. Dekanalny Instytut Kultury  Prawosławnej był jednym z dwudziestu dwóch organizacji pozarządowych miasta Siemiatycze, które włączyły się w organizację tego wspaniałego wydarzenia.

Celem Targów była promocja różnych przejawów aktywności społecznej wśród mieszkańców naszego regionu, a także integracja organizacji pozarządowych.
W ramach tego spotkania mieszkańcy mogli poznać organizacje pozarządowe działające na terenie miasta Siemiatycze oraz zapoznać  się z zakresem ich działalności. Każda organizacja posiadała swoje stoisko. Prezentując swoją działalność organizacje  przygotowały różnego rodzaju atrakcje dla starszych, jak i młodszych uczestników.

Instytut Kultury Prawosławnej w Siemiatyczach zaprezentował swoją działalność w różnych dziedzinach jako organizator:
– Międzynarodowego Przeglądu Pieśni Religijnej i Paraliturgicznej,
– Siemiatyckiego Przeglądu Kolęd Wschodniosłowiańskich,
– półkolonii  dla dzieci i młodzieży,
– warsztatów tematycznych,
– seminariów i wykładów,
– imprez okolicznościowych.

Uczestnicy Targów mogli dzięki uprzejmości pani Barbary Klimiuk – Moczulskiej zapoznać się z kunsztem pisania ikon, podziwiać prace wykonane przez dzieci i młodzież z wikliny papierowej i filcu, degustować regionalne smakołyki. Dla dzieci i młodzieży zostały przygotowane różnego rodzaju konkursy wiedzy religijnej  i gry planszowe. Uczestnicy otrzymali upominki  promujące Instytut.

Na scenie amfiteatru można było także posłuchać pieśni religijnych i ludowych w wykonaniu zaprzyjaźnionych zespołów: Ludowo-Folklorystycznego ,,Żemerwa” z Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach oraz Duetu Sióstr Wyszkowskich z Bielska Podlaskiego.

Organizatorami Siemiatyckich Targów Organizacji Pozarządowych 2014 była Fundacja „Stiwek”, Stowarzyszenie „Wspólna” oraz Miasto Siemiatycze.

Siemiatyckie Targi Organizacji Pozarządowych były wydarzeniem sfinansowanym w ramach projektu „Dla Siemiatycz. Razem!” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.

zdjęcia: Halina Chwojko